Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини

Ваксинирането е тема от първостепенен обществен интерес. Живеем по-дълго и по-здрави, благодарение на резултатите от дългогодишните медицински изследвания и открития. Ваксинирането е един от основните стълбове на общественото здравеопазване, но също така поражда редица тревоги. В много държави някои ваксини не са задължителни. Къде е истината? Пред какъв избор в действително сме изправени - като индивиди и като общество? Как можем да сме сигурни, че изборът ни е достатъчно информиран?

Проблемът за (задължителните) ваксини

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 6

Тагове: ваксини, здравеопазване, теории на конспирацията, дезинформация, изкоренени болести, групов имунитет, религиозни вярвания

Инструкции за обучители

Тема 6: Ваксините и теория на конспирациите

Този блок от казуса разглежда темата за конспиративните теории, предизвикани от скептицизма към ваксините, страха от тях, или пък други, различни фактори. Ако научим какво представляват конспиративните теории и разберем по-добре този феномен, ще можем да видим по-ясно преплетените нишки на рационалната и емоционалната мотивация и на аргументите, свързани с ваксините. Развиването на умения и компетенции чрез това блокче е отлична основа за разбирането и изправянето срещу други видове конспиративни теории.

Предложени източници

Текст

1. Какво означава "конспиративна теория"?
https://bit.ly/2rhIBtR
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
2. Списък с конспиративни теории (на английски език)
Статия, коментираща състава на ваксините и използването на алуминий, живак, формалдехид, желатин.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_theories
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
3. Близо 50% от американците вярват в здравни конспирации
https://www.vesti.bg/tehnologii/zdravoslovno/blizo-50-ot-amerikancite-viarvat-v-zdravni-konspiracii-6007872
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Милион българи смятат ваксините за част от световна конспирация
https://news.bg/health/milion-balgari-smyatat-vaksinite-za-chast-ot-svetovna-konspiratsiya.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
5. Установено е, че ваксини за тетанус имат добавен стерилизиращ химикал, за да се извършва расов геноцид срещу африканци
https://bit.ly/2D4rU7W
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
6. Антиваксъри твърдят, че с имунизации се контролира населението
https://www.168chasa.bg/article/7318834
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
7. Калифорния: всеки, който откаже да се ваксинира ще бъде хвърлян в затвора
http://budha2.blog.bg/technology/2015/08/13/kaliforniia-vseki-koito-otkaje-da-se-vaksinira-shte-byde-hvy.1383675
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
8. Как да си "сготвим" конспиративна теория
https://www.webcafe.bg/webcafe/analiz/id_82387471_Kak_da_si_sgotvim_konspirativna_teoriya
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Форум БГ Мама и социални мрежи

1. Пост #153. Слугите на Монсанто и на Scientology, марионетките на масонските ложи.
https://bg-mam.ma/p/231530/9616705
2. Излиза, че и ние сме страна от третия свят, полигон за експерименти.
https://bg-mam.ma/p/231530/5823947
3. Пост #8. (цитат на английски език)
https://bg-mam.ma/p/92102/1617229
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
4. Lethal doses of stupidity and misinformation (инстаграм пост)
https://www.instagram.com/p/B0bSSo7Fm8_/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
5. Европейската комисия забранява на отец Паисий да кръщава деца, които не са ваксинирани с опасни турски ваксини!
https://twitter.com/bozhobg/status/691511789893337088
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да достигне практическо разбиране за природата на феномена конспиративни теории.
2. Обучаваният ще може да възпроизведе и следва несложен процес за проучване и проследяване на информация.
3. Обучаваният ще може да разбира и очертава различните видове рационални и емоционални аргументи, които хората използват в онлайн дискусии.
4. Обучаваният ще може да търси и извлича необходимата ми информация от онлайн източници.

Предложени методи

>Търсене на информация и проучване на материали онлайн
>Работа в екип
>Анализ и деконструкция на дискусия
>Създаване на меми

Предложени дейности

>Накарайте обучаваните да прегледат текстови ресурси #1 и #2. Важно е всички да имат обща работна дефиниция за конспиративна теория и да намерят няколко познати на тях примери, с които да асоциират термина.
> Използвайки данните от ресурси #3 и #4, обсъдете доколко са разпространени конспиративните теории. Помолете обучаваните да предположат какви могат да са причините за това разпространение. > Разделете обучаваните на две групи. Нека се запознаят с ресурси от #5 до #7. Задачата и на двете групи е да направят списък с всички конспиративни теории, които се споменават в материалите. Добре е към всяка теория да има и по 1-2 поясняващи изречения.
> Помолете по един обучаван от всяка от двете групи да представи съставения от групата списък. Пълно ли е съвпадението между двата списъка?
> Започнете дебат. Всичко изброено ли е конспиративна теория? Как обучаваните възприемат прочетеното? Намират ли някои теории или части от тях за достоверни? Защо?
> Работейки с цялата група, помолете обучаваните да се запознаят с ресурс #8. Изведете на преден план основните характеристики на конспиративните теории и рецептата за тяхното създаване. Намират ли се в останалите ресурси доказателства за това? Колко лесно би било разпознаването на конспиративна теория в бъдеще?
> Стартирайте бързо "състезание" за най-оригинален мем. Накарайте всяка група да създаде мем въз основа на собственото си разбиране по обсъжданата тема. Дайте кратки пояснения какво представляват мемите и как се създават и разпространяват. Насочете обучаваните към онлайн инструменти за създаване на мем. Заделете време за генериране на идеи, търсене на подходящи изображения и "сглобяване". Следете времето - в подобна дейност човек може лесно да се увлече.

De Facto стълбове

Връзка към мисловни рамки и мотивирано познание: Обсъдете конспиративните теории като мисловна рамка и как вярването и поддържането на една такава теория увеличава вероятността да приемем безкритично и други. Кои са факторите, които правят конспиративните теории привлекателни? Познавате ли някого, който вярва в поне една конспиративна теория? Обсъдете с обучаваните по какъв начин мисловните рамки и емфазните рамки позволяват на феномена "мем" да "работи".
Връзка към еквивалентни и емфазни рамки: Обърнете внимание на съдържанието и оформлението на ресурси #5 и #7. Отбележете заглавията, акцентите, използваните изображения (вкл. изображения, ползвани и в дата материала). Дискутирайте как чрез различна формулировка на изречение може да се предизвика различна емоция - може безпристрастно да се съобщават данни, а може същите данни да се използват в неподходящ контекст или да са напълно неистински, но да "пасват" на идеята на автора и заради това да бъдат подсилени и да предизвикват гняв, недоверие, страх. Обърнете внимание на източниците, стила, качеството на превода.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.