Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Chemtrails: jen sci-fi nebo skutečné nebezpečí?

Tato případová studie je zaměřena na to, aby si student uvědomil různé problémy související s konstrukcí a šířením dezinformací. Student musí zjistit, zda je jedna z nejznámějších konspiračních teorií, chemtrails, je skutečná či nikoli. Při hledání materiálů a názorů ve pro nebo proti chemtrails jako skutečnému leteckému nebezpečí pro lidstvo se student bude potýkat jak s historií, tak s vědeckými základy teorie chemtrails, s její šířením prostřednictvím sociálních médií, způsoby, jak je možné rozebrat samotnou teorii a obchodními příležitostmi při šíření falešných teorií prostřednictvím důvěřujících občanů.

Chemtrails: jen sci-fi nebo skutečné nebezpečí?

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 3

Odkazy: životní prostředí, znečištění, konspirační teorie

Tipy pro pedagogy

Vyvinul:

logo NEWservice

Kondenzační stopy letadel jsou často definovány jako chemtrails, které podle konspirační teorie stejného jména netvoří součást přirozených leteckých stop, ale mají zjevně anomální vlastnosti, jako by šlo o stopy chemikálií, které mohou otrávit vzduch, který dýcháme. Tento stavební blok obsahuje vědecké podrobnosti o jejich vzniku. Zejména pak, kdy se zrodily chemtrails a kdo podporuje tuto konspirační teorii? Závěrem se teorie zabývá zaměňováním chemtrails technikou zvanou „cloud seeding“, která spočívá v šíření jodidu stříbrného do mraků za účelem stimulace dešťových srážek. Například malé bezpilotní letadlo může šířit jodid stříbrný do atmosféry a s jeho pomocí kondenzovat mraky.

Na Facebooku je množství stránek s jediným společným jmenovatelem: jejich cílem je šířit myšlenku spiknutí, zprostředkovat falešný obsah nebo neověřené zprávy a nakonec vytvořit skutečnou velkou síť dezinformací uvnitř sociální sítě. Tento stavební blok se soustředí nejen účty na Facebooku a Twitteru související s chemtrails, ale také některé webové stránky které vysvětlují, jak se vytváří a rozšiřuje podvod chemtrails.

Chemtrails jako marketingová senzace pro spiklence: některé komentáře a příklady z internetového trhu

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.