Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

 

Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Този казус има за цел да информира обучаваните за различните въпроси, свързани със създаването и разпространяването на дезионформация. Обучаваните ще изследват и разберат дали една от най-известните конспиративни теории - кемтрейлс - е вярна или не. В процеса на търсене на материали и мнения в подкрепа или срещу кемтрейлс като действителна заплаха за хората от въздуха, обучаваните се изправят пред историята и научната обосновка на конспиративната теория за кемтрейлс, разпространението ѝ чрез социалните медии, начините за противопоставяне и бизнес възможностите, произтичащи от разпространяването на фалшиви теории сред техни потенциални последователи.

Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Подходящо за: Студенти (най-вече в курсове, свързани с наука/технологии)
Ученици в гимназиален етап (16+)

Брой теми: 2

Тагове: околна среда, замърсяване, теории на конспирацията

Инструкции за обучители

Разработено от:

Инверсионните следи (още кондензационни следи), познати популярно като "кемтрейлс", според конспиративната теория със същото име, не са част от естествените въздушни следи, оставяни от летателни апарати, а имат очевидно неестествени характеристики - те са следи от химикали, които отравят въздуха, който дишаме. Този блок от казуса се занимава с установените научни данни за формирането на инверсионни следи. Разглеждаме кога се ражда конспиративната теория и кои хора я поддържат във времето. Обръщаме внимание и на факта, че конспиративната теория разчита на объркване на кемтрейлс с техника, наречена "засяване на облаци" (cloud seeding), която се състои в разпръскването на сребърен йодид в облаците с цел стимулиране на валежи. Това може да се извършва от малки безпилотни апарати за сгъстяване на облаците.

Съществуват множество различни Фейсбук страници, които могат да бъдат подведени под общ знаменател: ...

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.