Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Този казус има за цел да информира обучаваните за различните въпроси, свързани със създаването и разпространяването на дезионформация. Обучаваните ще изследват и разберат дали една от най-известните конспиративни теории - кемтрейлс - е вярна или не. В процеса на търсене на материали и мнения в подкрепа или срещу кемтрейлс като действителна заплаха за хората от въздуха, обучаваните се изправят пред историята и научната обосновка на конспиративната теория за кемтрейлс, разпространението ѝ чрез социалните медии, начините за противопоставяне и бизнес възможностите, произтичащи от разпространяването на фалшиви теории сред техни потенциални последователи.

Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Подходящо за: Студенти (най-вече в курсове, свързани с наука/технологии)
Ученици в гимназиален етап (16+)

Брой теми: 2

Тагове: околна среда, замърсяване, теории на конспирацията

Инструкции за обучители

Тема 1: Какво са "кемтрейлс" - конспирация и факти

Инверсионните следи (още кондензационни следи), познати популярно като "кемтрейлс", според конспиративната теория със същото име, не са част от естествените въздушни следи, оставяни от летателни апарати, а имат очевидно неестествени характеристики - те са следи от химикали, които отравят въздуха, който дишаме. Този блок от казуса се занимава с установените научни данни за формирането на инверсионни следи. Разглеждаме кога се ражда конспиративната теория и кои хора я поддържат във времето. Обръщаме внимание и на факта, че конспиративната теория разчита на объркване на кемтрейлс с техника, наречена "засяване на облаци" (cloud seeding), която се състои в разпръскването на сребърен йодид в облаците с цел стимулиране на валежи. Това може да се извършва от малки безпилотни апарати за сгъстяване на облаците.

Предложени източници

Текст

1. Конспиративната теория за химическите самолетни линии - история на теорията и теорията в България
https://bit.ly/35lARG9
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Откъде се е зародил митът за кемтрейлс
https://www.webcafe.bg/id_1299735653_Otkade_se_e_zarodil_mitat_za_kemtreyls
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Пилот разкрива тайната за химическите следи - Целта е постигане на "Златния милиард" (т.е. драстично намаление на човечеството).
Гръцкият пилот Т. Казнесис споделя: „Искат ни постоянно болни, за да може да се поддържа и фармацевтичната индустрия. От 92 г. се пръска над Гърция.
https://bit.ly/35pPhVU
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Химическите следи от самолети – факт за който никой не говори! НАТО ни пръска с отрова от небето. Химически състав на кемтрейлс. Болестите, които ги съпровождат. Какъв е смисълът на кемтрейлс?
https://bit.ly/35e7s0q
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Зачести "наблюдението" на химически следи над страната - връзка с ресурс #4
https://novotopoznanie.com/chemtrails-alert-activation-of-spraying-over-the-country/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

6. Ген. Румен Радев при посещението си във Варна увери привържениците си и хората, които бяха дошли да го видят, че ако химическите следи в небето продължават, ще трябва да се направи проверка, и в случай, че се установят нередности, ще се вземат мерки.
https://bultimes.bg/gen-rumen-radev-trugva-na-voina-sreshtu-himicheskite-sledi/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

7. Химически следи: ад в небето над София (снимки на очевидци)
https://bit.ly/2KFr0Tz
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

8. Кемтрейлс или водните пари в празните глави - обзорен материал на блогър, който представя и оборва различни конспиративни теории
https://bit.ly/332tv8T
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Видеоклип

1. Кеймтрейлс - тайните на въздушните операции
https://www.youtube.com/watch?v=vNlbLzBs8bQ

 

2. Мистерията кеймтрейлс "разбулена" от Марио Бакалов
https://offnews.bg/obshtestvo/misteriata-kejmtrejls-razbulena-ot-mario-bakalov-video-647493.html
Отворете през уебархив, асо връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да обяснява естеството на кемтрейлс
2. Обучаваният ще познава произхода на конспиративните теории за кемтрейлс
3. Обучаваният ще познава значението на основните термини, свързани с кемтрейлс: дезинформация, конспиративна теория, геоинженеринг и т.н.
4. Обучаваният ще може да обяснява какво е засяване на облаци
5. Обучаваният ще може да прави разлика между засяване на облаци и кемтрейлс
6. Обучаваният ще познава основните аргументи в подкрепа на конспиративните теории
7. Обучаваният ще може да разпознава видовете дезинформация, свързани с темата
8. Обучаваният ще може да разграничава експертното от неекспертното мнение и да оценява различни аргументи и твърдения.

Предложени методи

>формиране на мнение и формулиране на аргументи
>дискусия
>прилагане на проверка на източника и съдържанието към набор от ресурси
>преоценка на мнение/позиция
>мисловни карти

Предложени дейности

>Разделете участниците на 2-3 групи и разпределете между тях ресурси #2-8. Нека определят и направят списък на възможните обяснения за наличието на химически следи в небето, съгласно с ресурсите.
> Приканете всяка от групите да обобщи и представи своите открития.
> Обърнете внимание на ресурси #4 и 5. Опитайте се да проследите как се е разпространила информацията и в какъв вид. Нека обучаваните да потърсят други източници с подобно съдържание.
> Представете на всички заедно избрани моменти от видео #1 и ги подложете на анализ - какъв е профилът на участниците в него, какви мнения застъпват, кой е авторът на видеото, какви са неговите цели и с какви средства се опитва да ги постигне. Сравнете с видео #2.
> Проведете дискусия: Каква е ролята на авторитетните личности? На кой от източниците биха се доверили обучаваните и защо?

De Facto стълбове

Въвеждане в блока (системна причинност, еквивалентни и емфазни рамки)
Екипна работа (системна причинност, мотивирано познание, мисловни рамки)
Търсене на информация и разнообразяване на източниците на информация (системна причинност) Дебати (системна причинност, мотивирано познание, мисловни рамки)
Обобщаване на дискусията (системна причинност)

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.