Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Smugi chemiczne (chemtrails)- wymysł czy prawdziwe zagrożenie?

To studium przypadku ma na celu uświadomienie uczniów w jaki sposób są budowane i rozpowszechniane fałszywe informacje. Uczeń ma za zadanie poprzez analizę źródeł stwierdzić, czy chemtrials, jako jedna z najbardziej znanych teorii spiskowych jest prawdziwa, czy też nie. Podczas szukania materiałów i opinii za lub przeciw zagrożeniu ze strony smug kondensacyjnych, uczeń pozna zarówno historię i naukowe podwaliny teorii smug, sposób jej rozprzestrzeniania przez social media, sposoby na obalenie tej teorii oraz dowie się jakie są biznesowe korzyści rozprzestrzeniania fałszywych teorii przez osoby w nie wierzące.

Smugi chemiczne:
wymysł czy 
prawdziwe
zagrożenie?


Polecane dla:
 studenci (zwłaszcza kierunków ścisłych/technicznych), uczniowie szkół średnich

Dostępne elementy: 3

Tagi: środowisko, skażenie, teorie spiskowe

Pigułki wiedzy 1. Czym są chemtrails- teorie spiskowe i fakty

To studium przypadku ma na celu uświadomienie uczniów w jaki sposób są budowane i rozpowszechniane fałszywe informacje. Uczeń ma za zadanie poprzez analizę źródeł stwierdzić, czy chemtrials, jako jedna z najbardziej znanych teorii spiskowych jest prawdziwa, czy też nie. Podczas szukania materiałów i opinii za lub przeciw zagrożeniu ze strony smug kondensacyjnych, uczeń pozna zarówno historię i naukowe podwaliny teorii smug, sposób jej rozprzestrzeniania przez social media, sposoby na obalenie tej teorii oraz dowie się jakie są biznesowe korzyści rozprzestrzeniania fałszywych teorii przez osoby w nie wierzące.

Rekomendowane źródła

1. Chemtrails - niepokojący fakt czy teoria spiskowa? - strona internetowa
https://facet.onet.pl/strefa-tajemnic/chemtrails-niepokojacy-fakt-czy-teoria-spiskowa/nn6rj9z [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. „Czy chemtrails istnieją i czym są ślady na niebie za samolotami?”- artykuł
https://www.crazynauka.pl/czy-chemtrails-istnieja-i-czym-sa-slady-na-niebie-za-samolotami/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Chemtrails: Co to jest? Smugi chemiczne rozpylają samoloty i nas - zdjęcie
https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/bf/6c/5b83e88718c4d_o_full.jpg [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Smugi chemiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smugi_chemiczne [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Czym są smugi na niebie za samolotem? - wpis na blogu
https://www.startparking.pl/blog/czym-sa-smugi-na-niebie-za-samolotem/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

6. Oświadczenie Greenpeace w sprawie smug chemicznych, tzw. chemtrails
https://www.greenpeace.org/poland/komentarze/2133/oswiadczenie-greenpeace-w-sprawie-smug-chemicznych-tzw-chemtrails/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

7. Chemtrails. Koniec trucia – iluminaci się opamiętali!
https://www.reo.pl/krzysztof-garwatowski-chemtrails-trucie-iluminaci/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

Wideo

Chemtrails – wyobraźnia człowieka czy czyste ludobójstwo?

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Uczeń będzie w stanie wyjasnić naturę smug chemicznych (chemtrails).
2. Uczeń będzie w stanie pojąć genezę teorii spiskowej na temat smug chemicznych.
3. Uczeń będzie znał znaczenie głównych terminów związanych z chemtrails: dezinformacja, teoria spiskowa, geoinżynieria i tym podobne.
4. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić na czym polega zasiewanie chmur.
5. Uczeń będzie w stanie odróżnić zasiewanie chmur i teorię spiskową na temat smug chemicznych.
6. Uczeń będzie znał główne argumenty przemawiające za teorią spiskową.
7. Uczeń będzie w stanie zidentyfikować rodzaje dezinformacji, które funkcjonują w tym konkretnym temacie.
8. Uczeń będzie w stanie rozróżnić kompetencje osób niebędących ekspertami oraz kompetencje ekspertów potrzebne do oceny różnych dowodów i twierdzeń.

Rekomendowane metody nauczania

Formowanie opinii i formułowanie argumentów (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
Dyskusja (Ramy i framing)
Sprawdzenie źródeł i faktów prezentowanych materiałów (Przyczynowość systemowa)
Ponowna ocena (Ramy i framing)
Burza mózgów, mapowanie myśli (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie)

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

Czas trwania: 1 godzina

Bądź przekonywujący we wprowadzeniu do tematu; spróbuj stworzyć zrozumiałe logicznie uzasadnienie, aby skłonić uczniów do myślenia, że teza o smugach chemicznych może być w rzeczywistości spiskiem.

Wybierz materiały o możliwie prostym i obiektywnym stylu: zacznij od materiałów #1,4 i 8, aby przedstawić zarówno naukę, jak i technologię związaną z tym tematem. Następnie pokaż materiał #3, aby wywołać wątpliwości i odwołaj się do raportu zawartego w materiale #2. Resztę pozostaw uczniom, jako punkt wyjścia do ich analiz.

Do ciebie należy decyzja o podziale uczniów na grupy: unikaj łączenia w grupy ludzi, którzy już są przyjaciółmi i/lub kolegami z klasy, którzy mają tendencję do wpływania na siebie nawzajem, a tym samym łatwego zmieniania swoich osobistych opinii.

Grupa robocza musi być na tyle duża, aby każdy członek mógł wnieść coś od siebie.

Zezwalaj na powstanie grup głoszących niecodzienne opinie.

Podczas pracy w ramach podgrup, uczniowie będą mieli swobodę dzielenia się na dwa przeciwne obozy. Będą sprawdzać fakty wykorzystując wcześniejsze materiały dostarczone przez nauczyciela, swoją wcześniejszą wiedzę na temat chemii/podstaw fizyki, podręczniki i Internet.

Zadaniem każdej z grup jest przedstawienie unikalnego wyjaśnienia swojego punktu widzenia na temat smug chemicznych, tego czy grupa jest za czy przeciw istnieniu chemtrails i dlaczego.

Blok zamknie krótka dyskusja podsumowująca, a nauczyciel podkreśli najważniejsze informacje.

Filary De Facto

Wprowadzenie tematyki bloku (Przyczynowość systemowa, Ramy równoważności i nacisku)
Praca zespołowa i dyskusja w grupie (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
Szukanie informacji i dywersyfikacja źródeł informacji (Przyczynowość systemow)
Debata (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
Dyskusja podsumowująca (Przyczynowość systemowa)

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.