Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Chemtrails: jen sci-fi nebo skutečné nebezpečí?

Tato případová studie je zaměřena na to, aby si student uvědomil různé problémy související s konstrukcí a šířením dezinformací. Student musí zjistit, zda je jedna z nejznámějších konspiračních teorií, chemtrails, je skutečná či nikoli. Při hledání materiálů a názorů ve pro nebo proti chemtrails jako skutečnému leteckému nebezpečí pro lidstvo se student bude potýkat jak s historií, tak s vědeckými základy teorie chemtrails, s její šířením prostřednictvím sociálních médií, způsoby, jak je možné rozebrat samotnou teorii a obchodními příležitostmi při šíření falešných teorií prostřednictvím důvěřujících občanů.

Chemtrails: jen sci-fi nebo skutečné nebezpečí?

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 3

Odkazy: životní prostředí, znečištění, konspirační teorie

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Co to jsou chemtrails - spiknutí a fakta

Kondenzační stopy letadel jsou často definovány jako chemtrails, které podle konspirační teorie stejného jména netvoří součást přirozených leteckých stop, ale mají zjevně anomální vlastnosti, jako by šlo o stopy chemikálií, které mohou otrávit vzduch, který dýcháme. Tento stavební blok obsahuje vědecké podrobnosti o jejich vzniku. Zejména pak, kdy se zrodily chemtrails a kdo podporuje tuto konspirační teorii? Závěrem se teorie zabývá zaměňováním chemtrails technikou zvanou „cloud seeding“, která spočívá v šíření jodidu stříbrného do mraků za účelem stimulace dešťových srážek. Například malé bezpilotní letadlo může šířit jodid stříbrný do atmosféry a s jeho pomocí kondenzovat mraky.

Navrhované zdroje

1.Článek popisující teorii chemtrails:
https://www.idnes.cz/technet/internet/blud-tajna-letadla-praskuji-cesko-lidstvo-ma-byt-sterilizovano.A090730_165849_sw_internet_kuz
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Co obsahují chemtrails? - Webová stránka
http://informace.top/pravda-o-chemtrails/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Co dělají chemtrails s lidským mozkem? článek
http://www.czechfreepress.cz/zdravi/co-delaji-chemtrails-s-vasim-mozkem.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. 'Chemtrail' konspirační teoretici: Lidé, kteří si myslí, že vláda ovládá počasí - Blog
https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/202228-jak-vznikla-konspiracni-teorie-o-chemtrails-a-co-je-na-ni-pravdy/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. The Rational Wiki - Chemtrails - Wiki stránka
https://rationalwiki.org/wiki/Chemtrails
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Wikipedia - Cloud Seeding - Wiki stránka
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

OBRÁZKY

Video

1. Chemtrails: Konspirace nebo fakt? | Video
https://www.youtube.com/watch?v=oiO3LsqKots

Výsledky učení

1. Student bude schopen vysvětlit povahu chemtrails
2. Student bude schopen pochopit původ teorie spiknutí chemtrails
3. Student pochopí význam hlavních pojmů souvisejících s chemtrails: dezinformace, teorie spiknutí, geoinženýrství atd.
4. Student bude schopen vysvětlit pojem cloud-seeding
5. Student bude schopen posoudit rozdíl mezi pojmy cloud-seeding a teorií spiknutí chemtrails
6. Student bude znát hlavní argumenty ve prospěch konspirační teorie
7. Student bude schopen identifikovat typy dezinformací, které jsou použity v tomto konkrétním tématu
8. Student bude schopen rozlišovat mezi neodbornou a odbornou způsobilostí potřebnou k posouzení různých argumentů a nároků

Navrhované vyučovací metody

>Formovat názory a formulovat argumenty (Systémová příčinnost, Motivované poznání, Vzorce v kontextu myšlení)
>Diskuze (vzorce v kontextu myšlení)
>Aplikace kontroly zdrojů a ověření fakt (systémová příčinnost) Opětovné hodnocení (vzorce v kontextu myšlení)
>Brainstorming, myšlenkové mapy (systémová příčinnost, motivované poznání)

Navrhované vzdělávací činnosti

Trvání: 1h

>Buďte přesvědčiví ve svém úvodu; zkuste použít velmi silné logické argumenty, které by studenty přimělo k domněnce, že chemtrails by mohly být ve skutečnosti spiknutím.
> Vyberte materiály, které jsou jasné a objektivní: začněte zdroji č. 1, 4 a 8, které představí jak vědu, tak i technologii související s tématem. Pak přejděte na zdroj č. 3 k vytvoření pochybnosti a odkažte na zprávu obsaženou ve zdroji č. 2. Nechte zbytek na studentech jako výchozí bod pro jejich hledání.
> Rozdělení studentů do pracovních skupin je na vás: snažte se nedávat do stejných skupinek studenty, kteří jsou již přáteli nebo spolužáky, kteří by se navzájem mohli ovlivňovat, a tak ovlivňovat své osobní názory.
> Pracovní skupina nesmí být moc velká, aby umožnila každému členovi skupiny se vyjádřit
> Povolte také skupiny s ojedinělým názorem
>Během práce ve skupině budou mít studenti možnost vytvořit dvě podskupiny uvnitř každé skupiny. Provedou kontrolu skutečností za použití stejného materiálu, jaký poskytl učitel, z předchozích znalostí o základech chemie / fyziky, učebnic a internetu.
> Každá skupina bude muset přijít se svým vysvětlením pohledu na chemtrails, tj. pokud je skupina pro nebo proti existenci chemtrailů a proč.
> Stručná závěrečná debata uzavře stavební blok, kde učitel shrne všechna zjištění.

Pilíře De Facto

Představení stavebního bloku (systémová příčinnost, ekvivalence a důraz na vzorce)
Týmová a skupinová diskuse (systémová příčinnost, motivované poznání, vzorce v kontextu myšlení)
Vyhledávání informací a diverzifikace zdrojů informací (systémová příčinnost)
Debata (systémová příčinnost, motivované poznání, vzorce v kontextu myšlení)
Shrnutí - diskuze (systémová příčinnost)

Varování:
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.