Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Ekologiczne samochody

Afera diselgate sprawiła, że wiele osób kupiło pojazdy elektryczne, jako opcję bardziej przyjazną środowisku. Jednak pod pewnymi względami, samochody elektryczne mogą być równie szkodliwe dla środowiska, co samochody tradycyjne. Więc jak jest naprawdę?
Samochody elektryczne nie emitują szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych ani szkodliwego dla zdrowia tlenku azotu. Są ciche i łatwe w obsłudze. Pojazdy elektryczne wydają się mieć wiele zalet w porównaniu do samochodów napędzanych benzyną lub olejem napędowym. Samochody elektryczne oferują szybkie rozwiązanie dwóch potrzeb społecznych: realizację krajowych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w centrach miast.
Niemniej jednak suma emisji gazów cieplarnianych samochodu zasilanego baterią „jest podobna do sumy emisji gazów konwencjonalnego samochodu z silnikiem spalinowym, niezależnie od jego wielkości.” Taka jest konkluzja wynikająca z badania przeprowadzonego w 2011r. przez Instytut Energii i Badań Środowiska (IFEU) w Heidelbergu.

Ekologiczne samochody

Polecane dla: szkoły średnie 16+, studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 4

Tagi: Środowisko, Zrównoważony rozwój, Samochody, Transport

Pigułki wiedzy 3. Czy samochody elektryczne we wszystkich krajach mają taki sam wpływ na środowisko?

Dlaczego w niektórych krajach samochody elektryczne mają większy wpływ na środowisko niż ma to miejsce w innych krajach? Jakie są te różnice pomiędzy krajami?

Chociaż samochody elektryczne nie emitują spalin, wykorzystują akumulatory, które mogą emitować toksyczne opary. Większość energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania pojazdów elektrycznych wytwarzana jest z nieodnawialnych źródeł energii, co może mieć negatywny wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i na środowisko.

Rekomendowane źródła

1. Mapy wskazujące gdzie samochody elektryczne mają największe znaczenie, w języku angielskim:
https://jakubmarian.com/where-in-europe-is-electric-car-a-good-idea/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2.Korzystanie z samochodów elektrycznych na świecie.
Poniżej interesujący opis Wikipedii na temat tego ilu samochodów elektrycznych używa się w różnych krajach świata.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Istnieje kilka krajów, które częściej niż inne korzystają z samochodów elektrycznych. Cztery największe pokazano na tym filmie:
http://zacharyshahan.com/4-top-electric-car-cities-in-us-europe/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Pojazdy elektryczne i ich relacja ze środowiskiem zostały szczegółowo wyjaśnione w tym interesującym linku:
https://www.energysage.com/electric-vehicles/advantages-of-evs/evs-environmental-impact/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. W poniższym artykule można porównać zalety i wady samochodów elektrycznych:
https://www.energysage.com/electric-vehicles/101/pros-and-cons-electric-cars/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Zdjęcia

1.Mapa emisji samochodów elektrycznych według krajów

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić i zrozumieć różnice pomiędzy krajami związane z korzystanie z samochodów elektrycznych.
2. Uczeń będzie w stanie opisać różnice wynikające z korzystania z samochodów elektrycznych w różnych środowiskach i ich wpływ na to środowisko.

Rekomendowane metody nauczania

>Analiza danych
>Wyszukiwanie źródeł
>Dyskusja
>Analiza informacji, ocena

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

45 minut

1. Na przełamanie lodów- czy każdego stać na samochody elektryczne- określ koszt zakupu samochodu elektrycznego w twoim kraju.
2. Pozwól grupie współpracować- poinstruuj grupę, aby znalazła dostępne materiały dotyczące:
a) Procentu samochodów elektrycznych w ich kraju (wymień kraje o najwyższym odsetku samochodów elektrycznych).
b) Rządowych ułatwień w różnych krajach promujących korzystanie z samochodów elektrycznych
c) Dlaczego w niektórych krajach korzystanie z samochodu elektrycznego ma większy sens niż w innych?

3. Rozpocznij debatę. Głównym celem tego zadania jest umożliwienie uczniom nauki pracy z informacjami. Nauczyciel powinien pozostać neutralnym moderatorem dyskusji. Porównaj jakość wymienionych argumentów.

4. Podsumuj debatę. Skup się na sprawdzeniu faktów i źródeł w oparciu o model Eggshell. Każda grupa sprawdza materiały oponentów.

5. Poproś grupę o ponowną ocenę swojego stanowiska i argumentów użytych w debacie. Zachęć do autorefleksji koncentrując się na informacji/dezinformacji. W całej grupie: wymień, wyjaśnij i podaj przykład cech, które mogą wskazywać na dezinformację lub manipulację.

Filary DeFacto

Motywowane poznanie: Wyjaśnij czym jest motywowane poznanie i podaj przykłady wykorzystując właśnie ukończone zadanie (np. ufanie określonym źródłom, wpływ…)- wymień lub odnieś się do listy z wieloma możliwymi przypadkami nawiązującymi do tego rodzaju poznania.

Dodatkowe narzedzia on-line

Flipchart/tablica z mazakami
Nieograniczony dostęp do Internetu (niektóre organizacje zakazują korzystania z mediów społecznościowych na swoim terenie)
Pozwolenie na korzystanie z urządzeń mobilnych w klasie

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.