Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Зелени автомобили

Аферата "Дизелгейт" накара много хора да се обърнат към електрическите автомобили като по-щадящи околната среда. Но в някои отношение електрическите автомобили могат да са също толкова вредни за околната среда, колкото и тези с въглеродни горива. Къде е истината? Електрическите автомобили не изхвърлят вредни за климата парникови газове и опасен за здравето азотен окис. Те са тихи и лесни за поддръжка. Електрическите автомобили изглежда имат множество предимства пред автомобилите на бензиново или дизелово гориво. Електрическите автомобили предлагат бързо решение на две обществени нужди: достигане на националните цели за намаляване на парникови емисии и намаляване на замърсяването на въздуха в градските центрове. И все пак, общият въглероден отпечатък на автомобил, задвижван от акумулатори, е "подобен на този на конвенционален автомобил с двигател с вътрешно горене, без значение от размера му". Това е заключението на проведено през 2011 година проучване на Института за енергийни изследвания и изследвания на околната среда в Хайделберг.

Зелени автомобили

Подходящо за:ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: околна среда, устойчиво развитие, автомобили, транспорт, замърсяване

Инструкции за обучители

Тема 3: Имат ли електрическите автомобили еднакво влияние върху околната среда във всички държави?

Защо в различните страни отношението към "зелените" автомобили е различно? Какво обуславя разликите? Електрическите автомобили не емитират вредни газове, но за сметка на това батериите им могат да бъдат токсични. По-голямата част от електричеството, с което се захранват автомобилите, се произвежда от невъзобновяеми източници, което може да има отрицателен ефект върху здравето и околната среда.

Предложени източници

Текст

1. Електромобилите: към устойчива система за мобилност - употреба на електромобилите в различните страни
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/elektromobilite-kam-ustoychiva-sistema-za-mobilnost
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Използване на електрически автомобили в различни държави и части на света - данни, графики (на английски език)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Видеоклипове за използването на електрически автомобили в 4 държави, включително преглед на специфичните програми и преференции за насърчаване на използването им - Осло, Амстердам, Сан Франциско, Пало Алто. Съдържа също таблица и схеми (на английски език)
http://zacharyshahan.com/4-top-electric-car-cities-in-us-europe/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Брой електромобили в Европа, примери, данъчни облекчения за собственици и др.
https://www.volkswagen.bg/e-mobilnost/noviyat-id/id-spisanie/elektricheskata-mobilnost-v-evropa-dokde-sa-stignali-nashite
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Електромобилите: към устойчива система за мобилност (Европейска агенция по околна среда)
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/elektromobilite-kam-ustoychiva-sistema-za-mobilnost
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

6. Репортаж на Нова телевизия: преференции и политики за насърчаване на използването на електромобили в България
https://www.youtube.com/watch?v=ux2OPeul6lQ
7. Електрическите автомобили — интелигентен избор в полза на околната среда (Европейска агенция по околна среда)
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/elektricheskite-avtomobili-2014-inteligenten-izbor
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да обясни различията между държавите по отношение на използването на електрически автомобили
2. Обучаваният ще може да обясни разликите при използването на електрически автомобили в различни условия среда и влиянието върху околната среда.

Предложени методи

>Анализ на данни
>Търсене на ресурси
>Дискусия
>Обмисляне и оценка на информация

Предложени дейности

1. Айсбрейкър - достъпни ли са електрическите автомобили - каква е цената за придобиване на електромобил?
2. Нека групата работи заедно - насочете участниците да търсят ресурси за:

а) процент на електрически автомобили в България и в други страни;
б) правителствени политики за насърчаване на използването;
в) защо в някои държави има повече смисъл да се използват електрически автомобили.

3. Започнете дебат. Основната цел на този казус е да помогне на обучаваните да се научат как да работят с информация. Учителят е неутрален модератор. Обърнете внимание и сравнете качеството на използваните ресурси и аргументи.
4. Обобщете дебата. Насочете внимание към проверка на фактите и източниците, основани на модела Eggshell. Всяка от групите група проверява ресурсите на друга група.
5. Помолете обучаваните да преосмислят позициите си, като подложат аргументите си на повторна оценка. Избройте, обяснете, илюстрирайте с примери характеристиките, които могат да се отнасят до дезинформация или манипулация.

De Facto стълбове

Мотивирано познание: обяснете какво означава мотивираното познание и посочете примери, въз основа на разгледаните източници и факторите, от които те са повлияни.

Предупреждение 

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.