De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Ecologische wagens

De Dieselgate heeft er ervoor gezorgd dat een groot aantal mensen overstapt op elektrische auto's (E-auto's) als een meer milieuvriendelijke optie. Maar in sommige opzichten kunnen e-auto's echter net zo slecht zijn voor het milieu als traditionele auto's. En wat is dan nog het resultaat? E-auto's stoten geen broeikasgassen of stikstofoxide uit die schadelijk zijn voor de gezondheid, ze zijn gebruiksvriendelijk en stil. Ze lijken dus veel voordelen te hebben ten opzichte van auto's die rijden met fossiele brandstoffen en een oplossing te bieden voor enkele klimaatdoelstellingen: het bereiken van nationale normen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de luchtvervuiling in stadscentra. Toch is de totale CO2-voetafdruk van een auto op batterijen "vergelijkbaar met die van een conventionele auto met een verbrandingsmotor, ongeacht de grootte ervan". Dit is de conclusie van een studie uit 2011 van het Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) in Heidelberg.

Ecologische wagens

Aanbevolen voor: Hoger onderwijs

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Tips voor docenten

Bouwsteen 3. Hebben elektrische auto's in alle landen dezelfde impact op het milieu?

Waarom heeft de elektrische auto in sommige landen meer impact op het milieu dan in andere landen? Wat zit er achter de verschillen tussen landen? Hoewel elektrische auto's geen uitlaatgassen uitstoten, gebruiken ze wel batterijen die giftige dampen kunnen uitstoten. De elektriciteit die gebruikt wordt om elektrische voertuigen aan te drijven, wordt grotendeels opgewekt uit niet-hernieuwbare energiebronnen, wat een negatieve impact kan hebben op zowel onze gezondheid als het milieu.

Voorgestelde bronnen

1. Kaarten die aangeven waar elektrische auto's meest significant zijn
https://jakubmarian.com/where-in-europe-is-electric-car-a-good-idea/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Gebruik van elektrische auto's in alle landen van de wereld.
De onderstaande interessante beschrijving van Wikipedia laat zien hoeveel EV's er in de verschillende landen van de wereld worden gebruikt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Er zijn specifieke landen die EV meer gebruiken dan de rest van de wereld. De top 4 daarvan worden hier in de video getoond:
http://zacharyshahan.com/4-top-electric-car-cities-in-us-europe/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Elektrische voertuigen en hun relatie tot het milieu worden in detail uitgelegd in deze interessante link:
https://www.energysage.com/electric-vehicles/advantages-of-evs/evs-environmental-impact/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Beeld

Kaart van de uitstoot van elektrische auto's per land

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan de verschillen tussen het gebruik van de e-auto's per land uitleggen en begrijpen.
2. De student kan verschillen beschrijven in het gebruik van e-auto's in verschillende omgevingen en hun impact op die omgeving.

Voorgestelde lesmethoden

> Gegevensanalyses
> Zoeken naar bronnen
> Discussie
> Rekening houden met informatie, beoordeling, evaluatie

 

Voorgestelde leeractiviteiten

45 minuten

> Ijsbreker - zijn e-auto's betaalbaar - zoek de aankoopkosten van elektrische auto's in eigen land.

> Laat de groep samenwerken - geef de groep de opdracht om de beschikbare bronnen te vinden over:
a) Percentage e-auto's in eigen land (vermeld de landen met het hoogste percentage e-auto's)
b) overheidsstimulansen in verschillende landen om het gebruik van e-auto's te bevorderen
c) Waarom is het in sommige landen zinvoller om gebruik te maken van e-car dan in andere landen?

> Start een debat. Het belangrijkste doel van de case is om de studenten te leren hoe ze informatie kunnen werken. De docent blijft neutraal gespreksleider. Vergelijk vooral de kwaliteit van de genoemde argumenten met elkaar.

> Vat het debat samen. Richt aandacht op het controleren van feiten en bronnen op basis van het Eggshell-model. Elke groep toetst de bronnen van zijn tegenspelers.

> Vraag de groep om hun eigen standpunten en de argumenten die ze in het debat gebruikt hebben, opnieuw te evalueren. Stimuleer zelfreflectie met de nadruk op informatie/desinformatie. Vat alles samen voor de volledige groep.

De Facto pijlers

Gemotiveerde Cognitie: Leg uit wat gemotiveerde cognitie is en geef voorbeelden aan de hand van de net voltooide activiteit (bv. het vertrouwen op bepaalde bronnen, beïnvloed worden door...) - of raadpleeg een lijst met veel mogelijke voorbeelden van gemotiveerde cognitie.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.