Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Zelená auta

Aféra Dieselgate způsobila, že mnoho lidí se obrací na elektrická vozidla jako ekologičtější variantu. Ale v některých ohledech mohou být elektrická auta stejně škodlivá pro životní prostředí jako tradiční auta. Jaký je závěr? Elektrická auta neprodukují skleníkové plyny škodlivé pro klima ani zdraví škodlivé oxidy dusíku. Jsou tichá a snadno ovladatelná. Zdá se, že elektromobily mají oproti vozům na benzín nebo naftu mnoho výhod. Elektromobily nabízejí rychlé řešení dvou společenských potřeb: dosažení národních cílů pro snížení emisí skleníkových plynů a řešení znečištění ovzduší v centrech měst. Přesto je celková uhlíková stopa automobilu poháněného bateriemi podobná jako u konvenčního automobilu se spalovacím motorem, bez ohledu na jeho velikost. “To je závěr studie z roku 2011, kterou provedl Institut pro energetický a environmentální výzkum ( IFEU) v Heidelbergu.

Zelená auta

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Odkazy: životní prostředí, udržitelný rozvoj, automobily, doprava, znečištění

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 3. Mají elektrické automobily stejný dopad na životní prostředí ve všech zemích?

Proč mají v některých zemích elektromobily větší dopad na životní prostředí než v jiných? Jaké jsou rozdíly mezi zeměmi?" Zatímco elektrické automobily neprodukují výfukové plyny, používají baterie, které mohou emitovat toxické výpary. Většina elektřiny používané k pohonu elektrických vozidel je vyráběna z neobnovitelných zdrojů energie, což může mít negativní dopad na naše zdraví i životní prostředí. “

Navrhované zdroje:

Text

1. Mapy znázorňující země, ve kterých má použití elektro aut smysl:
https://jakubmarian.com/where-in-europe-is-electric-car-a-good-idea/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Používání elektro aut na celém světě.
https://oenergetice.cz/elektromobilita/iea-pocet-elektromobilu-svete-roce-2018-presahl-5-milionu/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromobil
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. V určitých zemích se elektro auta používají více než ve zbytku světa. Podpora u nás a ve světě:
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/146/zadne-dane-nebo-mytne-podpora-elektromobility-u-nas-a-ve-svete/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Elektro auta a jejich vztah k životnímu prostředi:
https://www.flowee.cz/floweecity/smart-cities/5719-u-elektromobilu-je-ekologictejsi-provoz-ovsem-vyroba-kvuli-bateriim-nikoli
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Obrázky

1. Mapa emisí:
http://www.euanmearns.com/wp-content/uploads/2017/07/EVemissions.jpg
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje


Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen vysvětlit a porozumět rozdílům v používání e-automobilů v jednotlivých zemích
2. Student bude schopen popsat rozdíly při používání elektro automobilů v různých prostředích a jejich dopad na dané prostředí

Navrhované vyučovací metody

>analýza dat
>vyhledávání zdrojů
>diskuse
>posouzení informací, zhodnocení

Navrhované vzdělávací činnosti

1. Icebreaker - jsou elektro auta cenově dostupná – uveďte pořizovací náklady na elektromobily ve vaší zemi
2. Nechte skupinu spolupracovat - pověřte skupinu, aby našla tyto dostupné zdroje:

a) procento e-automobilů v jejich zemi (uveďte země s nejvyšším procentem e-automobilů)
b) vládní pobídky v různých zemích na podporu používání elektronických automobilů
c) proč v některých zemích má smysl používat elektro vůz více než v jiných

3. Zahajte debatu. Hlavním cílem případové studie je umožnit studentům naučit se pracovat s informacemi. Pedagog by měl zůstat neutrálním moderátorem diskuse. Porovnejte kvalitu uvedených argumentů
4. Shrňte rozpravu. Přímá pozornost na kontrolu skutečností a kontrolu zdrojů na základě modelu Eggshell. Každá skupina kontroluje zdroje svých protivníků.
5. Požádejte skupinu, aby přehodnotila svůj postoj a argumenty, které již byly použity v rozpravě. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklad vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci s informací.

Pilíře De Facto

Motivované poznání: Vysvětlete, co je motivované poznání, a uveďte příklady využívající právě dokončenou aktivitu (např. důvěřování konkrétním zdrojům, vliv ...) - seznam nebo odkaz na seznam s možnými příklady motivovaného poznání.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.