Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Zeleni avtomobili

Težave z dizlom so veliko ljudi obrnile k uporabi električnih vozil kot okolju prijaznejši opciji. Toda v nekaterih pogledih so lahko e-avtomobili prav tako slabi za okolje kot tradicionalni avtomobili. Kaj je torej rezultat? E-avtomobili ne oddajajo škodljivih toplogrednih plinov ali zdravju škodljivega nitrogenega oksida. So tišji in lažji za upravljanje. Kaže, da imajo električna vozila več prednosti kot bencinska ali dizelska vozila. E-vozila ponujajo hitro rešitev za dve družbeni potrebi: doseganje nacionalnih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in boj proti onesnaževanju zraka v mestnih središčih. Vendar, celotni ogljični odtis baterijskega vozila je »podoben kot pri običajnem vozilu z motorjem z notranjim izgorevanjem, ne glede na velikost«. To je zaključek študije iz leta 2011, ki jo je izvedel Inštitut za Energetske in okoljske raziskave v Heidelbergu.

Zeleni avtomobili

Priporočeno za: Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 4

Oznake: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 3. Ali imajo električni avtomobili v vseh državah enak učinek na okolje?

Zakaj imajo v nekaterih državah električni avtomobili večji učinek na okolje kot v drugih? Kaj je v ozadju razlik med državami? Medtem ko električni avtomobili ne oddajajo izpušnih plinov, pa uporabljajo baterije, ki oddajajo strupene pline. Večina električne energije, s katero se polnijo električna vozila, je pridobljena iz neobnovljivih virov, ki lahko imajo negativen vpliv tako na zdravje kot na okolje.

Priporočeni viri:

1. Delež električnih avtomobilov v Sloveniji in v EU
https://www.delo.si/prosti-cas/avtomobilno/elektricnih-avtov-vec-a-je-njihov-delez-v-eu-se-zelo-majhen-136350.html

Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

2. Raba električnih avtomobilov po državah
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

3. V nekaterih državah je prisotnost električnih avtomobilov višja kot v drugih. Nekaj jih je naštetih v spodnjem članku:
https://www.esvet.si/novice/na-svetu-ze-vec-kot-milijon-elektricnih-vozil
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

4. Emisije električnih avtomobilov (str. 19-22) (diplom. delo)
https://dk.um.si/Dokument.php?id=21772
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

Slika

Zemljevid emisij električnih avtomobilov v državah:

Učni izidi

1. Učenec bo sposoben razložiti in razumeti razlike o uporabi električnih avtomobilov med državami
2. Učenec bo sposoben opisati razlike pri uporabi e-avtomobilov v različnih okoljih in njihov vpliv na okolje

Priporočene učne metode

> Analiza podatkov
> raziskovanje virov
> razprava
> upoštevanje informacij, ocena

Priporočene učne aktivnosti

45 minut

1. Icebreaker – so e-avtomobili cenovno dostopni – navedite nabavne stroške električnih avtomobilov v vaši državi

2. Skupinsko delo – podučite skupino, da najde zanesljive vire o:
a) Odstotkih e-avtomobilov v vaši državi (seznam držav z najvišjim odstotkom e-avtomobilov)
b) Vladne spodbude v različnih državah za promocijo uporabe e-avtomobilov
c) Zakaj je v nekaterih državah uporaba e-avtomobilov bolj smiselna kot v drugih

3. Začnite razpravo – glavni cilj študije primera je, da se študenti naučijo, kako delati z informacijami. Učitelj mora ostati nevtralni moderator razprave. Primerjajte kakovost naštetih argumentov.

4. Povzemite razpravo. Usmerite pozornost na preverjanje dejanskih in preverjenih virov, ki temeljijo na Eggshell modelu. Vsaka skupina preveri vire svojih nasprotnikov.

5. Pozovite skupino k ponovni oceni svojih stališč in utemeljitev, ki so jih povedali v razpravi. Spodbudite samorefleksijo s poudarkom na informaciji/dezinformaciji. V celotni skupini: sestavite, razložite in navedite primer, ki lahko kaže na dezinformacijo ali manipulacijo.

De Facto stebri

Motivacijska kognicija: razložite, kaj je motivacijska kognicija in pripravite primere iz pravkar uporabljenih aktivnosti (npr: zaupanje določenim virom, na katera lahko vplivajo …) – seznam ali sklicevanje na seznam z več možnimi stopnjami motivirane kognicije.

Opozorilo:

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.