De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Ecologische wagens

De Dieselgate heeft er ervoor gezorgd dat een groot aantal mensen overstapt op elektrische auto's (E-auto's) als een meer milieuvriendelijke optie. Maar in sommige opzichten kunnen e-auto's echter net zo slecht zijn voor het milieu als traditionele auto's. En wat is dan nog het resultaat? E-auto's stoten geen broeikasgassen of stikstofoxide uit die schadelijk zijn voor de gezondheid, ze zijn gebruiksvriendelijk en stil. Ze lijken dus veel voordelen te hebben ten opzichte van auto's die rijden met fossiele brandstoffen en een oplossing te bieden voor enkele klimaatdoelstellingen: het bereiken van nationale normen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de luchtvervuiling in stadscentra. Toch is de totale CO2-voetafdruk van een auto op batterijen "vergelijkbaar met die van een conventionele auto met een verbrandingsmotor, ongeacht de grootte ervan". Dit is de conclusie van een studie uit 2011 van het Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) in Heidelberg.

Ecologische wagens

Aanbevolen voor: Hoger onderwijs

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Tips voor docenten

Ontwikkeld door:

logo_euroface (1)

Het verkeer, en vooral vrachtverkeer heeft een groot aandeel in de luchtvervuiling, door de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en het voor de mens bijzonder schadelijke fijn stof. Deze vervuilende producten ontstaan door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, in het bijzonder van diesel en in mindere mate van benzine. Elektrische auto's produceren geen directe emissie, wat bijdraagt tot de verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Ze produceren doorgaans minder emissie gedurende hun levenscyclus dan conventionele voertuigen, omdat de uitstoot voor de opwekking van elektriciteit lager is dan voor het verbranden van benzine of diesel.

Jaarlijks zien we dat er meer elektrische personenauto's worden verkocht, zowel pure accu-voertuigen als plug-in hybrides. Hoewel de omzet procentueel snel stijgt, vertegenwoordigen ze nog steeds een kleine fractie van de totale omzet. Hoewel elektrische auto's een oplossing lijken te zijn om de uitstoot door verkeer te verminderen, zijn er zowel voor- als tegenstanders.

Waarom heeft de elektrische auto in sommige landen meer impact op het milieu dan in andere landen? Wat zit er achter de verschillen tussen landen? Hoewel elektrische auto's geen uitlaatgassen uitstoten, gebruiken ze wel batterijen die giftige dampen kunnen uitstoten. De elektriciteit die gebruikt wordt om elektrische voertuigen aan te drijven, wordt grotendeels opgewekt uit niet-hernieuwbare energiebronnen, wat een negatieve impact kan hebben op zowel onze gezondheid als het milieu.

Wat is het Europese beleid inzake elektrische voertuigen? De EU zet zich in om vervoer koolstofvrij te maken en alternatieven voor conventionele verbrandingsmotortechnologieën en brandstoffen te ondersteunen. Elektrische voertuigen zijn slechts één aspect. Sommige beleidsmaatregelen stimuleren de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen en elektriciteit, terwijl andere gericht zijn op de infrastructuur die nodig is voor elektrische voertuigen, zoals het voorzien van oplaadpunten in heel Europa. In specifieke wetgeving zijn doelstellingen vastgesteld voor de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die nieuwe voertuigen per kilometer kunnen uitstoten. Deze hebben ertoe bijgedragen dat de productie van voertuigen met een lage uitstoot, waaronder elektrische auto's, is gestimuleerd. Voorbeelden: Waarom beperken sommige grote steden de lage emissie in hun centra en wat zijn de gevolgen? Welke zijn de plannen voor de toekomst?

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.