Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Ekologiczne samochody

Afera diselgate sprawiła, że wiele osób kupiło pojazdy elektryczne, jako opcję bardziej przyjazną środowisku. Jednak pod pewnymi względami, samochody elektryczne mogą być równie szkodliwe dla środowiska, co samochody tradycyjne. Więc jak jest naprawdę?
Samochody elektryczne nie emitują szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych ani szkodliwego dla zdrowia tlenku azotu. Są ciche i łatwe w obsłudze. Pojazdy elektryczne wydają się mieć wiele zalet w porównaniu do samochodów napędzanych benzyną lub olejem napędowym. Samochody elektryczne oferują szybkie rozwiązanie dwóch potrzeb społecznych: realizację krajowych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w centrach miast.
Niemniej jednak suma emisji gazów cieplarnianych samochodu zasilanego baterią „jest podobna do sumy emisji gazów konwencjonalnego samochodu z silnikiem spalinowym, niezależnie od jego wielkości.” Taka jest konkluzja wynikająca z badania przeprowadzonego w 2011r. przez Instytut Energii i Badań Środowiska (IFEU) w Heidelbergu.

Ekologiczne samochody

Polecane dla: szkoły średnie 16+, studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 4

Tagi: Środowisko, Zrównoważony rozwój, Samochody, Transport

Pigułki wiedzy 1. Czy możemy zaradzić zanieczyszczeniu powietrza wykorzystując do tego samochody elektryczne?

Wpływ branży transportowej na zanieczyszczenie powietrza stale rośnie. Jest to jednak spowodowane ogólnym rozwojem. Zanieczyszczenia będące efektem przemysłu i zużywania energii znacznie się zmniejszyły, co spowodowało wzrost znaczenia zanieczyszczeń będących efektem transportu. Najbardziej problematyczny jest transport drogowy towarów, w którym rośnie zapotrzebowanie na jego wydajność. Zanieczyszczenia w tym przypadku są wynikiem spalania w silnikach. W ten sposób powstają tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO) i szczególnie niebezpieczne pyłki kurzu. Są to produkty będące wynikiem niepełnego spalania paliw węglowodorowych, zwłaszcza oleju napędowego. W przypadku paliwa, uwalniane są równieżlotne związki organiczne (LZO) ze zbiorników samochodowych i z niecałkowicie spalonego paliwa. Wszystkie pojazdy elektryczne wytwarzają zerową emisję bezpośrednią, co pomaga poprawić jakość powietrza szczególnie na obszarach miejskich… Jednak, pojazdy elektryczne zazwyczaj wytwarzają mniejszą ilość emisji w cyklu życia niż pojazdy konwencjonalne, ponieważ ogólna emisja jest niższa w przypadku wytwarzania energii elektrycznej niż spalania benzyny lub oleju napędowego.

Rekomendowane źródła

1. Poniższy artykuł opisuje zmniejszenie zanieczyszczenia dzięki użytkowaniu pojazdów elektrycznych oraz to jak mogą one pomóc w utrzymaniu czystości na świecie:
https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/reducing-pollution-electric-vehicles   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Poniższy artykuł przedstawia więcej okoliczności, które należy wziąć pod uwagę:
https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2017/dec/25/how-green-are-electric-cars  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Mity kontra fakty na temat samochodów elektrycznych:
https://undecidedmf.com/episodes/2019/1/1/electric-cars-myths-vs-facts  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Film pokazuje opinię społeczeństwa Wielkiej Brytanii i plany dotyczące tego jak samochody elektryczne mogą przeciwdziałać zmianom klimatu i zanieczyszczeniu powietrza:
https://www.independent.co.uk/environment/hybrid-car-ban-electric-vehicle-diesel-prius-petrol-wwf-chris-grayling-a8337771.html [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. W poniższym artykule można porównać zalety i wady samochodów elektrycznych:
https://www.energysage.com/electric-vehicles/101/pros-and-cons-electric-cars/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

6. Inne linki za:
https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/reducing-pollution-electric-vehicles  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://www.independent.co.uk/environment/hybrid-car-ban-electric-vehicle-diesel-prius-petrol-wwf-chris-grayling-a8337771.html  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Video

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić i zrozumieć, czym jest ekologiczny samochód.
2. Uczeń będzie w stanie zrozumieć wpływ zanieczyszczenia pochodzącego z transportu na naszą planetę.
3. Uczeń będzie w stanie rozróżnić między koniecznością zmniejszenia zanieczyszczeń z jednej strony, ale z drugiej robienia tego bez przekraczania pewnej granicy.

Rekomendowane metody nauczania

>Analiza danych
>Wyszukiwanie źródeł
>Dyskusja
>Analiza informacji, ocena

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

1,5 godziny

1. Na przełamanie lodów- samochód, który nie wytwarza zanieczyszczeń? Przedstaw dwa różne sposoby jak zająć się tym tematem.
2. Podziel klasę na dwie grupy- poinstruuj osoby z każdej z nich, aby wyszukiwały informacje na temat zanieczyszczeń powodowanych przez konwencjonalny transport i „tak zwanego” zerowego zanieczyszczenia powodowanego przez samochody elektryczne. Wskaż obu grupom wcześniej zebrane materiały.
3. Rozpocznij debatę- głównym celem tego zadania jest umożliwienie uczniom nauki pracy z informacjami. Nauczyciel powinien pozostać neutralnym moderatorem dyskusji. Porównaj jakość wymienionych argumentów.
4. Podsumuj debatę. Zwróć uwagę na sprawdzanie faktów i źródeł w oparciu o model Eggshell. Każda grupa sprawdza źródła swoich oponentów.
5. Poproś grupę, aby ponownie oceniła swoje stanowisko i argumenty wykorzystane w debacie. Zachęcaj do autorefleksji koncentrując się na informacji/dezinformacji. W całej grupie: wymień, wyjaśnij i podaj przykłady cech, które mogą wskazywać na dezinformację lub manipulację.

Filary DeFacto

Filar: Przyczynowość systemowa: Omów skomplikowany aspekt związany z elektrycznymi samochodami- zero zanieczyszczeń z jednej strony, ale nie można ich używać, jeśli nie są ładowane prądem z drugiej.

Dodatkowe narzedzia on-line

Konto na FB (przynajmniej jedno na każdą z grup)
Flipchart/tablica z mazakami
Nieograniczony dostęp do Internetu (niektóre organizacje zakazują korzystania z mediów społecznościowych na swoim terenie)
Pozwolenie na korzystanie z urządzeń mobilnych w klasie

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.