Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Зелени автомобили

Аферата "Дизелгейт" накара много хора да се обърнат към електрическите автомобили като по-щадящи околната среда. Но в някои отношение електрическите автомобили могат да са също толкова вредни за околната среда, колкото и тези с въглеродни горива. Къде е истината? Електрическите автомобили не изхвърлят вредни за климата парникови газове и опасен за здравето азотен окис. Те са тихи и лесни за поддръжка. Електрическите автомобили изглежда имат множество предимства пред автомобилите на бензиново или дизелово гориво. Електрическите автомобили предлагат бързо решение на две обществени нужди: достигане на националните цели за намаляване на парникови емисии и намаляване на замърсяването на въздуха в градските центрове. И все пак, общият въглероден отпечатък на автомобил, задвижван от акумулатори, е "подобен на този на конвенционален автомобил с двигател с вътрешно горене, без значение от размера му". Това е заключението на проведено през 2011 година проучване на Института за енергийни изследвания и изследвания на околната среда в Хайделберг.

Зелени автомобили

Подходящо за:ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: околна среда, устойчиво развитие, автомобили, транспорт, замърсяване

Инструкции за обучители

Тема 1: Можем ли да се справим със замърсяването на въздуха като използваме електрически автомобили?

Транспортът непрекъснато увеличава своя принос към замърсяването на въздуха, макар това да е породено от фактори извън транспортния сектор. Замърсяването, причинено от индустрията и производството на енергия, намалява значително, което повишава дела на транспорта като принос към общото замърсяване. най-проблемен е наземният товарен транспорт, където нарастват призивите за повишаване на ефективността. Замърсяването от транспорта се дължи най-вече на изгарянето в двигателите. То води до произвеждането на азотни окиси (NOx), въглероден окис (CO) и особено вредните за хората прахови частици (PM). Те са продукт на непълното изгаряне на въглеводородните горива и особено на дизела. Когато става дума за горива, резервоарите на автомобилите и непълното изгаряне освобождават и летливи органични съединения (ЛОС, англ. VOC).

Изцяло електрическите автомобили не произвеждат никакви преки емисии, което е от особена помощ за подобряване на качеството на въздуха в градските райони. Освен това електрическите автомобили обикновено произвеждат за целия си жизнен цикъл по-малко емисии от конвенционалните автомобили, защото при производството на електричество се отделят по-малко емисии, отколкото при изгарянето на бензин или дизел.

Предложени източници

Текст

1. Колко "зелени" са зелените автомобили
https://www.vesti.bg/tehnologii/avtomobili/analiz-kolko-zeleni-sa-zelenite-avtomobili-6095277
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Много по-екологичните електромобили нямат алтернатива за движение в градовете на бъдещето, и преходът към тях ще бъде неизбежен
https://bit.ly/37mZiVk
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Електромобили – предимства и недостатъци
https://bit.ly/2Ot2C90
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Какви са недостатъците на електрическите автомобили?
https://money.bg/auto/kakvi-sa-nedostatatsite-na-elektricheskite-avtomobili.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Бензиновите коли стават все по-предпочитани
https://fakti.bg/avto/407993-benzinovite-koli-stavat-vse-po-predpochitani
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да обясни какво представлява "зелен" автомобил
2. Обучаваният ще може да разбира и обсъжда влиянието на замърсяването вследствие на транспорта върху планетата ни
3. Обучаваният ще може да разглежда отделно нуждата от намаляване на замърсяването и необходимостта това да се случва по подходящ и разумен начин

Предложени методи

>Анализ на данни
>Търсене на ресурси
>Дискусия
>Обмисляне и оценка на информация

Предложени дейности

>Айсбрейкър - кола, която не причинява никакво замърсяване? Представете темата от две различни гледни точки.
> Разделете класа на две групи, като ги помолите да потърсят информация за замърсяването, причинявано от конвенционалния транспорт, в сравнение с е-колите. Използвайте също така и предварително подготвените ресурси.
> Започнете дебат - основната цел на казуса е обучаваните да се научат да работят с информация. Обучителят трябва да бъде безпристрастен модератор на дискусията. Сравнете качеството на представените аргументи.
> Обобщете дебата. Насочете вниманието към проверка на фактите и източниците, с помощта на модела Eggshell.
> Помолете участниците да направят повторна оценка на своята гледна точка. Избройте, обяснете, дайте примери за характеристиките на потенциалната дезинформация или манипулация.

De Facto стълбове

Системна причинност: дискутирайте сложната тема за е-колите - от една страна не причиняват замърсяване, от друга страна обаче се зареждат с електричество.

Предупреждение 

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.