Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Zeleni avtomobili

Težave z dizlom so veliko ljudi obrnile k uporabi električnih vozil kot okolju prijaznejši opciji. Toda v nekaterih pogledih so lahko e-avtomobili prav tako slabi za okolje kot tradicionalni avtomobili. Kaj je torej rezultat? E-avtomobili ne oddajajo škodljivih toplogrednih plinov ali zdravju škodljivega nitrogenega oksida. So tišji in lažji za upravljanje. Kaže, da imajo električna vozila več prednosti kot bencinska ali dizelska vozila. E-vozila ponujajo hitro rešitev za dve družbeni potrebi: doseganje nacionalnih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in boj proti onesnaževanju zraka v mestnih središčih. Vendar, celotni ogljični odtis baterijskega vozila je »podoben kot pri običajnem vozilu z motorjem z notranjim izgorevanjem, ne glede na velikost«. To je zaključek študije iz leta 2011, ki jo je izvedel Inštitut za Energetske in okoljske raziskave v Heidelbergu.

Zeleni avtomobili

Priporočeno za: Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dosegljivi sklopi: 4

Oznake: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 1. Ali lahko problem onesnaževanje zraka rešujemo z uporabo električnih avtomobilov?

Vpliv transporta na onesnaževanje zraka neprestano raste. To je posledica razvoja izven transporta. Onesnaženje, ki ga povzročata industrija in energetika, je opazno upadlo, kar je pozročilo vpliv prometa na celotno onesnaževanje. Najbolj problematičen je cestni transportni promet, pri čemer potreba po njegovi učinkovitosti raste. Onesnaževanje zaradi transporta je predvsem zaradi izgorevanja v motorjih. Na ta način nastajajo dušikovi oksidi (NOx), ogljikov monoksid (CO) in človeku posebej nevarni prašni delci (PM). To so produkti nepopolnega izgorevanja ogljikovodikovih goriv, zlasti dizla. Kar zadeva gorivo se iz avtomobilov sproščajo tudi hlapne organske spojine (VOCs), zahvaljujoč nepopolnemu izgorevanju goriva. Popolnoma električna vozila (EV) ne proizvajajo neposrednih emisij, kar posebej pripomore k izboljšanju zraka v urbanih območjih. EV običajno v celotnem življenjskem ciklu proizvedejo manj emisij, ker je večina emisij za proizvodnjo električne energije nižja od zgorevanja bencina ali dizla.

Priporočeni viri:

Articles & Videos

1. Članek o zmanjšanju onesnaževanja in električnih avtomobilih kot pametni izbiri za okolje:
https://www.eea.europa.eu/sl/articles/elektricna-vozila-pametna-izbira-za-okolje
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

2. Članek o tem, kako se električni avtomobil obnese v praksi:
https://www.varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/kako-se-obnese-elektricni-avto-v-praksi.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

3. Miti in resnice o električnih avtomobilih:
https://www.dnevnik.si/1042889161
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.dnevnik.si/1042891866
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

4. Kako se lahko uporaba električnih avtomobilov spopada s podnebnimi spremembami
https://e-vozila.si/elektricni-avti-imajo-50-manj-emisij/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.independent.co.uk/environment/hybrid-car-ban-electric-vehicle-diesel-prius-petrol-wwf-chris-grayling-a8337771.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

5. Primerjava za in proti električnim avtomobilom:
https://siol.net/avtomoto/zgodbe/adijo-bencin-in-dizel-danes-jutri-ali-se-dolgo-ne-video-test-elektricni-avtomobili-prima-494969
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.volan.si/novosti/novice/6569580-elektricni-avtomobili-vas-bodo-lahko-osusili/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

6. Drugi viri za električne avtomobile:
https://www.doavta.si/prednosti-elektricnih-avtomobilov/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.varcevanje-energije.si/elektricna-vozila/elektricni-avto-nujno-in-takoj.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

Učni izidi:

1. Učenec bo sposoben razložiti in razumeti, kaj je zeleni avto.
2. Učenec bo sposoben razumeti, kakšen vpliv ima onesnaževanje transporta na naš planet.
3. Učenec bo sposoben razlikovati med nujnostjo zmanjševanja onesnaževanja na eni strani, a na primeren način, ne fanatično.

Priporočene učne metode:

>Analiza podatkov
>raziskovanje virov
>razprava
>upoštevanje informacij, ocena

Priporočene učne aktivnosti:

1,5 ure
1. Icebreaker– avto z ničelnim onesnaževanjem? Predstavitev dveh različnih vidikov iste tematike.
2. Razdelite razred v 2 skupini – podučite skupini, da iščeta in najdeta informacije o onesnaževanju, ki ga povzroča klasični transport in »tako imenovano« ničelno onesnaževanje z e-avtomobili. Usmerite obe skupini z začetnimi materiali.
3. Začnite razpravo – glavni cilj študije primera je, da se študenti naučijo, kako delati z informacijami. Učitelj mora ostati nevtralni moderator razprave. Primerjajte kakovost naštetih argumentov.
4. Povzemite razpravo. Usmerite pozornost na preverjanje dejanskih in preverjenih virov, ki temeljijo na Eggshell modelu. Vsaka skupina preveri vire svojih nasprotnikov.
5. Pozovite skupino k ponovni oceni svojih stališč in utemeljitev, ki so jih povedali v razpravi. Spodbudite samorefleksijo s poudarkom na informaciji/dezinformaciji. V celotni skupini: sestavite, razložite in navedite primer, ki lahko kaže na dezinformacijo ali manipulacijo.

De Facto stebri

Sistemska kavzalnost: razprava o kompleksnosti e-avtomobilov – ničelno onesnaževanje na eni strani še ne more biti doseženo brez priključitve na električno omrežje

Opozorilo:

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.