De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Ecologische wagens

De Dieselgate heeft er ervoor gezorgd dat een groot aantal mensen overstapt op elektrische auto's (E-auto's) als een meer milieuvriendelijke optie. Maar in sommige opzichten kunnen e-auto's echter net zo slecht zijn voor het milieu als traditionele auto's. En wat is dan nog het resultaat? E-auto's stoten geen broeikasgassen of stikstofoxide uit die schadelijk zijn voor de gezondheid, ze zijn gebruiksvriendelijk en stil. Ze lijken dus veel voordelen te hebben ten opzichte van auto's die rijden met fossiele brandstoffen en een oplossing te bieden voor enkele klimaatdoelstellingen: het bereiken van nationale normen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de luchtvervuiling in stadscentra. Toch is de totale CO2-voetafdruk van een auto op batterijen "vergelijkbaar met die van een conventionele auto met een verbrandingsmotor, ongeacht de grootte ervan". Dit is de conclusie van een studie uit 2011 van het Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) in Heidelberg.

Ecologische wagens

Aanbevolen voor: Hoger onderwijs

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Tips voor docenten

Bouwsteen 1. Kunnen we de luchtvervuiling aanpakken door middel van de overschakeling op elektrische auto's?

Het verkeer, en vooral vrachtverkeer heeft een groot aandeel in de luchtvervuiling, door de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en het voor de mens bijzonder schadelijke fijn stof. Deze vervuilende producten ontstaan door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, in het bijzonder van diesel en in mindere mate van benzine. Elektrische auto's produceren geen directe emissie, wat bijdraagt tot de verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Ze produceren doorgaans minder emissie gedurende hun levenscyclus dan conventionele voertuigen, omdat de uitstoot voor de opwekking van elektriciteit lager is dan voor het verbranden van benzine of diesel.

Voorgestelde bronnen

1. Dit artikel beschrijft de reductie van de vervuiling door elektrische voertuigen en hoe ze kunnen helpen om minder verontreiniging door transport the veroorzaken:
https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/reducing-pollution-electric-vehicles [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Dit artikel beschrijft de extra omstandigheden die in rekening moeten gebracht worden:
https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2017/dec/25/how-green-are-electric-cars [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Mythes vs. feiten over elektrische auto's:
https://undecidedmf.com/episodes/2019/1/1/electric-cars-myths-vs-facts [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Deze video toont het plan van aanpak voor het omschakelen naar vervoer met elektrische auto's in het Verenigd Koninkrijk:
https://www.independent.co.uk/environment/hybrid-car-ban-electric-vehicle-diesel-prius-petrol-wwf-chris-grayling-a8337771.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Dit artikel helpt bij het vergelijken van de voor- en nadelen van elektrische auto's:
https://www.energysage.com/electric-vehicles/101/pros-and-cons-electric-cars/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

6. Overige artikels over de voordelen:
https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/reducing-pollution-electric-vehicles [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://www.independent.co.uk/environment/hybrid-car-ban-electric-vehicle-diesel-prius-petrol-wwf-chris-grayling-a8337771.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

7. Overige artikelen over de nadelen:

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan uitleggen wat als een milieuvriendelijke auto kan beschouwd worden.
2. De student begrijpt de impact van vervuiling door verkeer.

Voorgestelde lesmethoden

> Gegevensanalyses
> Zoeken naar bronnen
> Discussie
> Beoordelen en evalueren van informatie

Voorgestelde leeractiviteiten

1,5 uur

> IJsbreker - auto zonder vervuiling? Introduceren van verschillende invalshoeken om dit onderwerp te behandelen.

> Verdeel de groep in 2 - laat de studenten op zoek gaan naar informatie over de vervuiling veroorzaakt door transport met voertuigen die rijden op fossiele brandstof in vergelijking met voertuigen die elektrisch aangedreven worden (bronnen worden aangereikt).

> Start een debat - het belangrijkste doel van de case study is om de studenten te leren hoe ze met informatie kunnen werken. De leerkracht neemt de rol op van neutraal gespreksleider.

> Vat het debat samen. Besteed vooral aandacht aan feiten- en bronnen-controle op basis van het Eggshell model. De groepen overlopen en beoordelen elkaars bronnen.

> Vraag de groep om hun standpunt en de argumenten die ze in het debat gebruikten, te heroverwegen. Vat tenslotte nog eens samen hoe informatie en desinformatie van elkaar onderscheiden kan worden.

De Facto pijlers

Systematische causaliteit: Bespreek het complexe vraagstuk van e-auto's - met enerzijds de "nul-vervuiling" en anderzijds het feit dat de batterijen van deze auto's moeten opgeladen worden.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.