De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie.

Case study: Kerncentrales

Wat te denken over kernenergie? Welke rol speelt kernenergie in het kader van de klimaatverandering? Hoe ziet de toekomst van kerncentrales eruit? Na de ramp in Tsjernobyl in 1986 begonnen kerncentrales, als een manier om elektriciteit op te wekken, aan populariteit in te boeten. Het falen van de reactor van de centrale in het Japanse Fukushima (2011) bevestigde het onveiligheidsgevoel en zorgde ervoor dat kernenergie in het gedrang kwam. In landen waar kernenergie een belangrijke rol speelt, zijn de wereldleiders maar ook de publieke opinie verdeeld over dit onderwerp. Kerncentrales roepen veel vragen op. Hun werking en de schrik voor een ramp zijn een voedingsbodem voor nepnieuws. Dergelijke desinformatie creëert een klimaat van angst, dreiging en sociale weerstand.

Kerncentrales

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs, 16+ Hoger en Universitair onderwijs, Volwasseneneducatie

Beschikbare bouwstenen: 3

Tags: nuclear energy, environment safety, cost of energy, sustainable energy

Tips voor docenten

Ontwikkeld door:

Dit eerste onderdeel grijpt de populaire discussie aan over de impact van kerncentrales op het milieu. Met de Industriële Revolutie begon de vervuiling van het milieu door menselijke activiteiten op grotere schaal. Dit probleem werd, over de eeuwen heen, steeds groter en verspreidde zich over heel de wereld. Regeringen en vooral diverse organisaties richten zich erop de toestand te verbeteren. Er worden (al dan niet voldoende) besluiten genomen en toezeggingen gedaan om de milieuvervuiling te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen uit verschillende sectoren van de economie, de industrie en het dagelijks leven van de mensen te verminderen. Welke stoffen stoot een kerncentrale uit? Zijn deze stoffen schadelijk voor het milieu? Hoe gevaarlijk is een kerncentrale? Wat gebeurt er met kernafval? In welke mate wordt afval van een kerncentrale gerecycleerd? Wat gebeurt er met het 'resterende' deel? Hoe veilig is dit voor het milieu en de mens? In dit eerste onderdeel kunnen leerlingen feiten ontdekken, de factoren die hun mening beïnvloeden begrijpen en zelf een geïnformeerde beoordeling maken.

De energieprijzen stijgen de laatste tijd gestaag. Voor steeds meer mensen worden deze uitgaven in het huishoudbudget pijnlijk zichtbaar. Maar niet alleen de directe kosten van de energie die we thuis verbruiken, zijn voelbaar voor onze portemonnee. Energie hebben we voor alles nodig: om voedsel te produceren, om de winkel waar we dit voedsel kopen te verlichten, om wegen en straten te verlichten, om het gebruik van verschillende apparaten mogelijk te maken, om elektrische auto's te laten draaien en voor vele, vele andere doeleinden. Ook deze kosten, die we indirect betalen, lopen dus op. Energiekosten zijn dus erg belangrijk voor de economie en voor de gewone man. Daarom is het belangrijk dat ze zo laag mogelijk zijn. Maar waar haal je goedkope energie vandaan? Uit conventionele centrales, kolencentrales, waterkrachtcentrales, zonnepanelen, wind of uit kerncentrales? Welke energiebron is het meest rendabel? Bestaat er zoiets als "goedkope energie"? Welke kosten moeten worden opgenomen (kosten voor de bouw en inbedrijfstelling van de installatie, exploitatiekosten, exploitatiekosten) om objectief te kunnen beoordelen welke energiebron het meest rendabel is voor een persoon en voor de hele economie? Ga op onderzoek uit in onderstaand materiaal.

Het verwoestende beeld van de 2 atoombommen, het aantal slachtoffers en de ellende die het met zich meebracht is op ons netvlies gebrand. Niemand wil dit meemaken! Werkt een kernreactor op dezelfde manier als een atoombom? Is een kernreactor even gevaarlijk? En hoe veilig zijn we bij een (natuur)ramp? Denk maar aan de schade berokkend door Tsjernobyl en Fukushima. Bijna iedereen is hier bang van. Het doel van terroristen is zoveel mogelijk mensen treffen en schrik aanjagen, een kerncentrale is dus een ideaal doelwit. Hoe groot is de kans dat een dergelijke terroristische aanval succesvol is? In deze bouwsteen gaan de leerlingen op zoek naar de feiten en de misleidende informatie over dit onderwerp.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.