Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Opracowane przez:

Ten element analizuje bardzo popularną debatę na temat wpływu elektrowni jądrowych na środowisko naturalne. Środowisko, w którym żyjemy od wieku dziesięcioleci było regularne zanieczyszczane przez działalność człowieka – rozpoczęło się to wraz z rewolucją przemysłową w Anglii w XVIII wieku, a potem w całej Europie, by w drugiej połowie XX wieku, rozprzestrzenić się niemal na cały świat. W ostatnich latach działania rządów wielu krajów i różnych organizacji mają na celu naprawę tego stanu rzeczy. Podejmuje się różnego rodzaju decyzje i przedsięwzięcia, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i ograniczyć emisję niekorzystnych substancji pochodzących z różnych obszarów gospodarki, przemysłu i codziennego życia ludzi. W przypadku elektrowni jądrowych nie są wytwarzane gazy cieplarniane, nie uwalniają się żadne zanieczyszczenia do atmosfery, a odpady powstające podczas produkcji energii są przechowywane w bezpiecznych miejscach i pod ścisłą kontrolą. Elektrownie atomowe nie emitują szkodliwego pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, gazów cieplarnianych ani metali ciężkich. Ale może produkują inne szkodliwe substancje, które niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne? A co zrobić z faktem, że często widać duże chmury dymu unoszące się z kominów elektrowni jądrowych? Czy to nie jest szkodliwe dla środowiska? Zrealizowanie niniejszego bloku pomoże uczniom odkryć fakty, zrozumieć czynniki wpływające na ich opinie i dokonać świadomej oceny dla siebie.

We współczesnym nam świecie człowiek produkuje bardzo dużo różnych odpadów. Jest to przede wszystkim związane z konsumpcyjnym stylem życia ludzi, szczególnie tych mieszkających w bogatych, wysoko rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej. Od pewnego czasu zdajemy sobie z tego coraz bardziej sprawę i staramy się podejmować działania ograniczające ilość odpadów w naszym życiu, a wszystko to, co można, poddać recyclingowi. W przypadku elektrowni jądrowych okazuje się, że 96% odpadów z elektrowni nadaje się do recyklingu. Pozostałe 4%, które nie można poddać recyklingowi, zabezpieczonych jest w specjalnych silosach głęboko pod ziemią. Ale skąd możemy wiedzieć na pewno, czy aż tyle odpadów z elektrowni jest poddawanych recyclingowi? A co dzieje się z czasem z odpadami, które są zabezpieczane głęboko pod ziemią? Czy aby na pewno jest to bezpieczne dla środowiska i dla człowieka?

O promieniowaniu radioaktywnym mówi się praktycznie od czasów Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża, Piotra Cuire, którzy rozwinęli teorię promieniotwórczości, techniki rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkryli dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze – polon i rad. Ich dokonania z czasem zaczęto wykorzystywać w wielu dziedzinach energetyki, medycyny, nauki, techniki i przemysłu, a także w archeologii i sztuce. Dziś jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wykorzystania promieniowania jądrowego jest leczenie schorzeń nowotworowych. Zatem promieniowanie jądrowe ma wiele zalet. Ale tak, jak wszystko w naszym życiu, ma też swoje wady. I tych wad człowiek z reguły obawia się najbardziej. Czy zatem elektrownia jądrowa emituje szkodliwe promieniowanie do środowiska? Czy zagraża to człowiekowi i jego zdrowiu? Czy możliwe jest zbadanie poziomu promieniowania generowanego przez elektrownię atomową? Czy elektrownia jądrowa musi mieć zainstalowane zabezpieczenia, które pozwalają na pracę w niej, a także na mieszkanie w jej pobliżu? Ile co roku promieniowania otrzymujemy z innych, bliższych nam źródeł, takich jak promieniowanie pochodzące z ziemi, promieniowanie z przeprowadzanych procedur medycznych, jak chociażby zwykłe prześwietlenie rentgenowskie zęba? Jeżeli chcesz poznać prawdy i mity na ten temat, zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi w niniejszym bloku.

W ostatnim czasie obserwujemy ciągły wzrost cen energii. Dla zwykłego Kowalskiego lub Smitha wydatek ten w budżecie domowym staje się coraz bardziej zauważalny. Jednak nie tylko bezpośrednie koszty energii, którą zużywamy w domu są odczuwalne dla naszego portfela. Obecnie energia jest praktycznie potrzebna do wszystkiego – jest potrzebna do tego, aby wytworzyć żywność, aby oświetlić sklep, w którym tę żywność kupujemy, aby oświetlić drogi i ulice, aby uruchomić różnego rodzaju urządzenia, aby uruchomić tak modne ostatnio samochody elektryczne i do wielu, wielu jeszcze innych celów. A to wszystko wiąże się z kosztami, które ponosimy każdego dnia – bezpośrednio albo pośrednio. Tak więc koszty energii są dla gospodarki i dla zwykłego człowieka bardzo ważne. Istotne jest zatem, aby były jak najniższe. Ale skąd wziąć taką tanią energię? Z elektrowni konwencjonalnych, węglowych, elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych albo z elektrowni atomowych? A może z paneli słonecznych? Które źródło energii jest najbardziej opłacalne? Które źródło produkuje najtaniej energię? Czy istnieje w ogóle cos takiego, jak „tania energia”? I czy jest jej wystarczająco dużo dla wszystkich ludzi na Ziemi? Jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę (koszty budowy elektrowni i rozpoczęcia jej eksploatacji, koszty użytkowania), aby obiektywnie ocenić, które źródło energii jest najbardziej opłacalne dla człowieka i całej gospodarki? Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedzi na te pytania, zapoznaj się z poniższymi materiałami.

Z historii naszej ludzkości znamy najbardziej dwa wybuchy bomy atomowej, które miały miejsce w czasie 2 wojny światowej w Japonii. Ogrom zniszczeń, ludzkiej śmierci i nieszczęścia był tak duży, że jakiekolwiek prawdopodobieństwo powtórzenia tamtych zdarzeń napawa nas strachem. Nikt z nas nie chciały teraz tego doświadczyć. Czy reaktor jądrowy jest równie niebezpieczny, jak broń jądrowa? Czy zasada jego działania jest taka sama, czy inna jak działanie broni nuklearnej? Według naukowców, w reaktorze elektrowni proces rozszczepienia izotopu uranu jest powolny, kontrolowany i ograniczony, podczas gdy broń nuklearna pęka nagle i niekontrolowanie. Ponadto, zawartość rozszczepialnego uranu w reaktorze energetycznym wynosi od 3 do 5 procent, a w broni nuklearnej 90 procent. Czy zatem musimy się obawiać elektrowni atomowej na równi z bombą atomową? Czy reaktor jądrowy niesie ze sobą takie samo niebezpieczeństwo jak bomba atomowa? Zrealizowanie niniejszego bloku pomoże uczniom odkryć fakty na ten temat.

Każdy w Europie pamięta szereg ataków terrorystycznych, które miały miejsce kilka lat temu w kilku krajach europejskich. Ataki terrorystyczne zdarzają się co jakiś czas w różnych krajach na świecie. Ich bezpośrednim celem są albo bezbronni ludzie na ulicy, albo budynki użyteczności publicznej, lotniska lub też istotne dla gospodarki obiekty. Powody, którymi kierują się terroryści też są różne, jednak zawsze giną w nich niewinni ludzie. Można się zastanawiać, czy elektrownia atomowa może stać się atakiem terrorystów? Zapewne. Nie można tego wykluczyć. Tym bardziej skutki takiego ataku mogłyby być ogromne. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że dojdzie do udanego ataku terrorystycznego na elektrownię atomową? Trzeba to sprawdzić. Pomogą w tym materiały przygotowane w niniejszym bloku.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.