Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Poročanje o katastrofah

Vsakič, ko se zgodi katastrofa, se poleg objektivnih in resničnih informacij širi tudi ogromna količina dezinformacij. To se dogaja v ponavljajočih se vzorcih. V tej študiji primera raziskujemo, kaj je dobro novinarstvo, katere vrste dezinformacij se med katastrofami vedno znova širijo, zakaj se to zgodi in kako lahko te dezinformacijo prepoznamo.

Poročanje o katastrofah

Priporočeno za: dijaki višjih letnikov srednje šole, univerzitetni študenti, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 5

Oznake: katastrofe, teorije zarote, dezinformacije, požar Notre Dame

Nasveti za učitelje

Razvil:

w480h480q85_Arteveldehogeschool

O katastrofah poročajo na uradnih in prepoznanih novičarskih kanalih in uradnih spletnih straneh ter tudi na socialnih omrežjih. V prvi fazi gre za poročanje o trenutnem doganju, v drugi fazi pa za poročanje na daljši rok. Poročanje o tenutnem dogajanju bo izvedeno s strani profesionalnih novinarjev in reporterjev (profesionalno novinarstvo), vključeni bodo tudi očividci, negovalci, žrtve ali pa samo priče, ki so prišle do informacij preko govoric (citizen journalism). Meja med senzacijo in informacijo ter resnico in lažjo je tanka, novice pa se bodo širile zelo hitro. Med poročanjem v daljšem obdobju bodo strokovnjaki in državljani iskali odgovore, iskali vzroke in povzročitelje. V tem bloku raziskovali, razložili in analizirali poročanje o katastrofah.

O katastrofah poročajo na uradnih in prepoznanih novičarskih kanalih in uradnih spletnih straneh ter tudi na socialnih omrežjih. V prvi fazi gre za poročanje o trenutnem doganju, v drugi fazi pa za poročanje na daljši rok. Poročanje o tenutnem dogajanju bo izvedeno s strani profesionalnih novinarjev in reporterjev (profesionalno novinarstvo), vključeni bodo tudi očividci, negovalci, žrtve ali pa samo priče, ki so prišle do informacij preko govoric (citizen journalism). Meja med senzacijo in informacijo ter resnico in lažjo je tanka, novice pa se bodo širile zelo hitro. Med poročanjem v daljšem obdobju bodo strokovnjaki in državljani iskali odgovore, iskali vzroke in povzročitelje. V tem bloku raziskovali, razložili in analizirali poročanje o katastrofah.

Ko se zgodi katastrofa, ki prizadane večje število ljudi, skupnost ali državo, se širjenje dezinformacij začne takoj. V tem bloku bomo pogledali globlje v način, kako se je ta proces začel med požarom Notre Dame, kateri tipi medijev in družabnih omrežji so bili uporabljeni, kdo je bil za tem in od kod so prišli napačne vsebine, fotografije in video posnetki.

Zakaj dezinformacije nastanejo in se širijo med in med posledicami katastrofe? Kdo ima koristi in dobiček zaradi tega? V tem bloku bomo odkrivali in sklepali o razlogih in sistemu, ki je vozdaju ustvarjanja in širjenja dezinformacij o požaru Notre Dame.

Ko se zgodi katastrofa, vsi želijo dobiti odgovore na vprašanja, kaj, zakaj, kako, kje in kdo je udeležen v nesreči. V tem bloku je poudarek na zaznavanju napačnih informacij in iskanju zanesljivih informacij: katera spletna mesta objavljajo objektivna in zanesljiva poročila o nesreči in kako je mogoče preveriti avtentičnost teh spletnih mest. V primeru dvoma se bomo naučili uporabljati preverjevalnike dejstev, inverzno iskanje slik in kako zaznati lažne profile na podlagi požara Notre Dame. V zaključni nalogi bo vsak študent analiziral poseben primer poročanja o nesrečah ter izdelavo in širjenje napačnih informacij in dezinformacij.

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.