Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Poročanje o katastrofah

Vsakič, ko se zgodi katastrofa, se poleg objektivnih in resničnih informacij širi tudi ogromna količina dezinformacij. To se dogaja v ponavljajočih se vzorcih. V tej študiji primera raziskujemo, kaj je dobro novinarstvo, katere vrste dezinformacij se med katastrofami vedno znova širijo, zakaj se to zgodi in kako lahko te dezinformacijo prepoznamo.

Poročanje o katastrofah

Priporočeno za: dijaki višjih letnikov srednje šole, univerzitetni študenti, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 5

Oznake: katastrofe, teorije zarote, dezinformacije, požar Notre Dame

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 5. Primer Notre Dame: Kritična, dobro premišljena in medijsko usmerjena analiza poročanja o katastrofah

Ko se zgodi katastrofa, vsi želijo dobiti odgovore na vprašanja, kaj, zakaj, kako, kje in kdo je udeležen v nesreči. V tem bloku je poudarek na zaznavanju napačnih informacij in iskanju zanesljivih informacij: katera spletna mesta objavljajo objektivna in zanesljiva poročila o nesreči in kako je mogoče preveriti avtentičnost teh spletnih mest. V primeru dvoma se bomo naučili uporabljati preverjevalnike dejstev, inverzno iskanje slik in kako zaznati lažne profile na podlagi požara Notre Dame. V zaključni nalogi bo vsak študent analiziral poseben primer poročanja o nesrečah ter izdelavo in širjenje napačnih informacij in dezinformacij.

Priporočeni viri

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Učenec bo določil, kako poiskati zanesljive informacije (med katastrofami)
2. Učenec bo razločil elemente zanesljive informacije (med katastrofo)
3. Učenec bo
4. Učenec bo prepoznal, katera dejstva, obtožbe in sumi so večkrat uporabljeni pri različnih katastrofah in kako opozoriti uporabnike na spletu
5. Učenec bo ustvaril zanesljivo takojšnje, kratkoročno in dolgoročno poročilo o katastrofi v Notre Dame s spletnimi informacijami
6. Učenec bo določil zanesljivo informacijo

Priporočene učne metode

> uporaba besedilnega, glasovnega, slikovnega in video materiala ==> odkrivanje tehnik, ki se uporabljajo za ustvarjanje dezinformacij
> skupinske diskusije ==> reševanje problema in pojasnjevanje: identificirajte razloge, zakaj so bile ustvarjenje in širjene dezinformacije o požaru Notre Dame
> individualno delo ==> individualno iskanje in branje: določite in vadite najbolj uporabno tehniko za reševanje določenega vprašanja o zanesljivosti glede požara Notre Dame
> igra in simulacija: skupinsko delo: ustvarite delno napačno in delno resnično novico/poročilo o katastrofi ter določite strategijo širjenja
> igra in simulacija: postanite detektiv za podatke in odkrijte resnične in napačne informacije v novicah, ki so jih sestavili sošolci - Predstavitev ==> ustno poročanje: predstavitev ugotovitev

Priporočene učne aktivnosti

>skupinski projekt:

- izbrati zanesljive informacije (besedilo, slike, video posnetki)
- izbrati, katero informacijo bi delili: izločiti vse informacije, v kater dvomi zaradi kakršnihkoli razlogov
- ustvariti pisno, ustno in slikovno poročilo s samo eno resnično informacijo

>predstavitev rezultatov

De Facto stebri

Motivacijska kognicija: v tem bloku postane jasno, kako ima širjenje prevar o požaru Notre Dame vpliv na percepcijo javnosti

Sistemska kavzalnost: resnični vzroki za katastrofo niso vedno takoj vidni in jasni. Ta blok kaže, kako zlahka ljudje vejamejo direktnim opažanjem.

Okviri in uokvirjanje: ta blok prikazuje, da glede na to, kaj ljudje želijo prebrati in čemur želijo verjeti, bodo preverili specifične vire.

Okviri poudarkov in okviri enakovrednosti: Jasno je, da dezinformacije namenoma poudarjajo samo določene vidike.

Dodatna spletna orodja

Internet
Mentimeter (ali katero drugo spletno orodje)
De Facto material (plakat in A4 format infografike)
Program za predstavitev

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.