Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Отразяване на бедствия

Всеки път, когато ни сполети бедствие, заедно с обективната и достоверна информация, се разпространява и и огромна по обем дезинформация. Това се случва с повтарящ се модел. В този казус изследваме какво означава добра журналистика, какви видове дезинформация се разпространяват отново и отново по време на бедствия, защо това се случва и как можем да разпознаем такава дезинформация.

Отразяване на бедствия

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 5

Тагове: бедствия, теории на конспирацията, дезинформация, пожар в Нотр Дам

Инструкции за обучители

Тема 5: Пожарът в Нотр Дам: критичен анализ на отразяването на бедствия

При възникване на бедствие всички искат да разберат какво, защо, как, къде и с кого се е случило. В този блок на казуса фокусът е върху разпознаването на невярната и достигането до достоверната информация: кои уебсайтове отразяват събитието обективно и как може да бъде проверена тяхната достоверност. Ще се научим как да проверяваме фактите, когато се колебаем; как да проучим изображенията и да разпознаем фалшивите профили, въз основа на случая с пожара в Нотр Дам.

Предложени източници

Текст

1. Разобличаване на информация
https://religionunplugged.com/news/2019/4/16/our-8-takeaways-on-the-notre-dame-fire
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/why-fact-checkers-couldnt-contain-misinformation-about-the-notre-dame-fire/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Сайтове съобщаващи за бедствия по света
2.1. урагани:
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/a-quick-guide-to-avoiding-hoaxes-and-false-news-about-dorian-or-any-other-hurricane/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
2.2. наводнения:
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45245999
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Бедствия причинени от човешка дейност
3.1. пожарът в Амазония:
https://www.poynter.org/media-news/fact-checking/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3.2. масови стрелби:
https://www.poynter.org/reporting-editing/2019/dont-be-the-one-spreading-false-news-about-mass-shootings-here-are-some-tips-from-fact-checkers/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
(част от заданието е да се добавят линкове към този списък)

NB: Тъй като цитираните ресурси нямат аналог на бълг. ез., е възможно да се използва автоматичен превод.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще знае как да открива достоверна информация (по време на бедствия).
2. Обучаваният ще може да откроява важното в информацията (по време на бедствия).
3. Обучаваният ще може да решава дали да сподели или не определена информация
4. Обучаваният ще може да разпознава факти, обвинения, подозрения, които често се използват при отразяването на различни бедствия.
5. Обучаваният ще може да създава

Предложени методи

>Групова задача: с помощта на текст, видео, аудио и визуални материали да бъдат разкрити техниките за създаване на мис- и дезинформация
> Дискусионни групи - решаване на проблеми: определете причините за създаването и разпространяването на мис- и дезинформация във връзка с пожара в Нотр Дам
> Индивидуални задачи - търсене на информация: определете и приложете най-полезната техника за разрешаване на даден въпрос, свързан с надеждността на информацията около пожара в Нотр Дам
> Игри и симулации - групова задача: създайте отчасти неверен репортаж и набележете стратегия за разпространение
> Игри и симулации: превърнете се в следовател и разкрийте невярната информация, създадена от останалите участници
> Презентиране на резултатите

Предложени дейности

>Групов проект: открийте и подберете подходяща информация (текст, снимки, видео); изберете коя информация бихте искали да споделите, като премахнете всички елементи (текст, снимки, видео), в които по някаква причина се съмнявате; подгответе репортаж, основан само на вярна информация
> Презентиране на резултатите

De Facto стълбове

Мотивирано познание: сравняването как, защо и от кого е отразена информацията за бедствието, се отразява на обществените възприятия.
Системна причинност: истинските причини за бедствието не винаги са непосредствено очевидни и ясни. Този блок от казуса показва колко лесно хората вярват на директни наблюдения.
Мисловни рамки: този блок от казуса показва, че хората избират определени източници, обясняващи причината за пожара, в зависимост от това на какво искат да повярват.
Еквивалентни и емфазни рамки: този блок от казуса показва как дезинформацията във връзка с бедствия набляга само върху определени аспекти.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.