Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Katastrofické zprávy

Pokaždé, když dojde ke katastrofě, je kromě objektivních a pravdivých informací šířeno obrovské množství dezinformací. To se děje podle opakujících se vzorců. V této případové studii zkoumáme, co to je dobrá žurnalistika, jaké typy dezinformací se během katastrof znovu a znovu šíří, proč k tomu dochází a jak můžeme tuto dezinformaci rozpoznat.

Katastrofické zprávy

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 5

Odkazy: katastrofy, konspirační teorie, dezinformace, oheň Notre Dame

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 5. Případ Notre Dame: Kritická, uvážená a mediálně náročná analýza publikování katastrofických zpráv (METAKOGNITIVNÍ)

Když dojde ke katastrofě, každý chce získat odpovědi na otázky co, proč, jak, kde a kdo je zapojen do katastrofy. V tomto bloku je kladen důraz na detekci falešných informací a nalezení spolehlivých informací: které webové stránky publikují objektivní a spolehlivé zprávy o katastrofě a jak lze ověřit pravost těchto webových stránek. V případě pochybností se na základě požáru Notre Dame naučíme, jak ověřovat informace, co je zpětné vyhledávání obrázků a jak detekovat falešné profily. V závěrečném úkolu bude každý student analyzovat konkrétní případ katastrofické zprávy a vytváření a šíření misinformací a dezinformací.

Navrhované zdroje

1. Odhalování spedifických dat
https://religionunplugged.com/news/2019/4/16/our-8-takeaways-on-the-notre-dame-fire
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/why-fact-checkers-couldnt-contain-misinformation-about-the-notre-dame-fire/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Zprávy o přírodních katastrofách
2.1. zprávy o hurikánech:
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/a-quick-guide-to-avoiding-hoaxes-and-false-news-about-dorian-or-any-other-hurricane/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2.2. zprávy o záplavách:
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45245999
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Zprávy o lidských katastrofách
3.1. zprávy o požárech v amazonských pralesech:
https://www.poynter.org/media-news/fact-checking/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3.2. zprávy o střelbě:
https://www.poynter.org/reporting-editing/2019/dont-be-the-one-spreading-false-news-about-mass-shootings-here-are-some-tips-from-fact-checkers/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

(vyhledávání dalších odkazů je součástí závěrečného úkolu v tomto bloku)

Výsledky učení

1. Definujte, jak najít spolehlivé informace (během katastrof)
2. Objasněte znaky spolehlivých informací (během katastrof)
3. Integrujte aplikace a rozhodněte se, zda sdílet spolehlivé informace
4. Uvědomte si, která fakta, obvinění a podezřelí se opětovně objevují při zcela odlišných katastrofách a jak varovat veřejnost na internetu
5. Vytvořte spolehlivou krátkodobou a dlouhodobou zprávu o katastrofě (Notre-Dame) o katastrofě s využitím existujících informací na internetu.
6. Posuzujte pravdivost informací pomocí všech technik, které jste se naučili
7. Určete spolehlivé informace

Navrhované vyučovací metody

>použití textu, zvuku, vizuálů a videí ==> skupinový úkol: objevte techniky používané k vytvoření nesprávných informací
>diskusní skupiny ==> řešení a objasňování problémů: identifikujte důvody, proč jsou generovány a šířeny misinformace a dezinformace o požáru Notre Dame
>samostatný úkol ==> samostatné vyhledávání a čtení: určete a procvičte nejužitečnější techniku k řešení konkrétní otázky týkající se spolehlivosti související s požárem Notre Dame
>Hry a simulace: skupinový úkol: navrhněte částečně nepravdivou a částečně pravdivou zprávu o katastrofě a určete strategii šíření.
>Hry a simulace: stanňte se detektivy dat detekováním pravdivých a nepravdivých informací ve zprávách vytvořených vašimi kolegy
>Prezentace ==> ústní zpráva: prezentace zjištění

Navrhované vzdělávací činnosti

>skupinový projekt:

- shromažďovat a vybírat spolehlivé informace (text, obrázky, videa)
- vyberte informace, které chcete sdílet: z jakéhokoli důvodu vymažte všechny informace (text, obrázky, videa) o kterých pochybujete
- vytvářet písemné, mluvené a obrazové zprávy s pravdivými informacemi

>Prezentace výsledků

Pilíře De Facto

Motivované poznání: porovnání toho jak, proč a kým jsou informace o katastrofě publikovány, má vliv na vnímání veřejnosti.

Systémová příčinnost: skutečné příčiny katastrofy nejsou vždy okamžitě viditelné a jasné. Tento stavební blok ukazuje, jak snadno lidé věří přímo vnímatelným pozorováním.

Vzorce v kontextu myšlení: tento stavební blok ukazuje, jak jsou lidé vedeni směrem k informacím, kterým chtějí věřit

Vzorce rovnocennosti a vzorce priorit: tento stavební blok ukazuje jak informace o požáru Notre-Dame kladou důraz pouze na určité aspekty.

Další online nástroje

Internet
Mentimeter (nebo jiný hlasovací nástroj)
De Facto materiály (plakát a infonografické karty velikosti)
Software k prezentaci

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.