Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Отразяване на бедствия

Всеки път, когато ни сполети бедствие, заедно с обективната и достоверна информация, се разпространява и огромна по обем дезинформация. Това се случва с повтарящ се модел. В този казус изследваме какво означава добра журналистика, какви видове дезинформация се разпространяват отново и отново по време на бедствия, защо това се случва и как можем да разпознаем такава дезинформация.

Отразяване на бедствия

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 5

Тагове: бедствия, теории на конспирацията, дезинформация, пожар в Нотр Дам

Инструкции за обучители

Разработено от:

В този блок на казуса се разкрива, обяснява и анализира процесът на отразяване на бедствия през официални уебсайтове, както и в социалните медии. Границата между сензацията и информацията е тясна, както и между вярната и невярната информация, а новините се разпространяват мълниеносно. Професионалисти и граждани търсят отговорите и посочват причините за бедствието.

За отразяването на бедствия се използват официални и разпознаваеми новинарски канали и уебсайтове, както и социалните медии. Първият етап е съобщаването на "горещата" новина, вторият етап е по-пространното отразяване. По време на първия етап участват професионални журналисти и репортери (професионална журналистика), както очевидци, махленски свидетели, притекли се на помощ, жертви (гражданска журналистика). Линията между сензацията и информацията, вярна и невярна, е тънка и новината се разпространява мълниеносно. По време на втория етап, и професионалните журналисти, и гражданите търсят отговори, посочват причини и причинители. В този блок на казуса се разглежда, обяснява и анализира процесът на отразяване на бедствия.

При възникването на бедствие, което засяга голяма група хора, дадена общност или държава, процесът на разпространяване на мис- и дезинформация започва веднага. В този блок на казуса разглеждаме в дълбочина този процес, във връзка с пожара в Нотр Дам. Какви са използваните медии, кой стои зад тях и какъв е произходът на невярното съдържание, изображения, видео.

Защо се създава и разпространява мис- и дезинформация по време и след възникването на бедствие? Кой се облагодетелства от това? В този блок на казуса откриваме и заключаваме относно причините и системата на създаване и разпространяване на дезинформация около пожара в Нотр Дам.

При възникване на бедствие всички искат да разберат какво, защо, как, къде и с кого се е случило. В този блок на казуса фокусът е върху разпознаването на невярната и достигането до достоверната информация: кои уебсайтове отразяват събитието обективно и как може да бъде проверена тяхната достоверност. Ще се научим как да проверяваме фактите, когато се колебаем; как да проучим изображенията и да разпознаем фалшивите профили, въз основа на случая с пожара в Нотр Дам.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.