Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Отразяване на бедствия

Всеки път, когато ни сполети бедствие, заедно с обективната и достоверна информация, се разпространява и и огромна по обем дезинформация. Това се случва с повтарящ се модел. В този казус изследваме какво означава добра журналистика, какви видове дезинформация се разпространяват отново и отново по време на бедствия, защо това се случва и как можем да разпознаем такава дезинформация.

Отразяване на бедствия

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 5

Тагове: бедствия, теории на конспирацията, дезинформация, пожар в Нотр Дам

Инструкции за обучители

Тема 1: Обща информация за казуса "Отразяване на бедствия"

Какво се случва по време и след настъпването на бедствие (краткосрочен и дългосрочен план). Това е допълнителен или обзорен блок, разработен с намерението да улесни използването на останалите блокове от семейството на този казус за всякакви ситуации на бедствия, а не само това с пожара в парижката катедрала Нотър-Дам. (или "Света Богородица"?)
В този блок на казуса се разкрива, обяснява и анализира процесът на отразяване на бедствия през официални уебсайтове, както и в социалните медии. Границата между сензацията и информацията е тясна, както и между вярната и невярната информация, а новините се разпространяват мълниеносно. Професионалисти и граждани търсят отговорите и посочват причините за бедствието.

Предложени източници

Текст

1. Какво е добра журналистика - основни принципи и практики
https://bit.ly/337b4Qm
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Примери за уебстраници, които редовно отразяват фактически бедствията по света
http://hisz.rsoe.hu
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Погрешни връзки и грешно интерпретирано съдържание: бързото, фактическо отразяване на бедствията е важно, но ролята на журналистите е затруднена от проблемните източници, водени от скрити интереси, както и от необходимостта бедствието да бъде отразявано на момента
https://yaleglobal.yale.edu/content/chasing-disaster-risks-fast-furious-or-fake-news
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Идеологически свързано съдържание
https://www.mediapool.bg/koi-zapali-notr-dam-es-se-bori-s-falshivite-novini-predi-evroizborite-news293334.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да изброява, обобщава и разпознава разликите между факти, вярвания, мнения и тълкувания
2. Обучаваният ще може да анализира и преценява качеството на процеса на отразяване на бедствия (кой, кога, как, защо)
3. Обучаваният ще може да подбира най-достоверната информация
4. Обучаваният ще може да проверява достоверността на отразяваното съдържание, с оглед на различни фактори (време на случване, източник, съобщение и др.)
5. Обучаваният ще може да подбира факти за инфографика
6. Обучаваният ще изгради представа за мис- и дезинформация.

Предложени методи

>Айс брейкър с цялата група - методът попкорн
> Групова дискусия - какви новини за бедствия си спомняте, кога и от кого ги чухте; обсъждане на надеждността на репортажите в официалните новинарски сайтове и социалните медии
> Индивидуални задачи - обучаваните търсят разликите между факт, вярване, мнение и тълкуване; сравняват примери от официални сайтове и социални медии
> Прилагане на резултатите от изследването - обучаваните създават хронология и инфографики за процеса на отразяване на бедствия
> Проверка на инфографиките и хронологията - приложими ли са към отразяването и на други бедствия (освен пожара в Нотр Дам)

Предложени дейности

>Айсбрейкър: опишете едно бедствие, което си спомняте и разкажете на групата къде сте били и какво сте правили по това време
> Потърсете информация за пожара в Нотр Дам и открийте разликите в момента на отразяване, съдържанието и авторите на репортажите, като сравнявате официални сайтове и социални медии
> Посочете коя информация, отразена от кого и кога, е привлякла най-силно вашето внимание и ви се е сторила най-надеждна
> С помощта на видеа от интернет за пожара в Нотр Дам се опитайте да покажете разликата между факти, вярвания, мнения и тълкувания
> В групи от по 4 обучавани анализирайте и групирайте фактите около пожара в Нотр Дам; нека всяка група да създаде инфографика въз основа на тези факти
> Помолете всяка група да представи на останалите своите резултати

De Facto стълбове

Мотивирано познание: в този казус се изяснява ефектът върху общественото възприемане, свързан с това как, защо и от кого се отразява информацията за дадено бедствие. Системна причинност: истинските причини за бедствието не винаги са непосредствено очевидни и ясни. Този казус показва колко бързо са склонни да повярват хората на преките си наблюдения.
Мисловни рамки: казусът показва, че хората си избират източници на информация, в зависимост от това какво четат или на какво искат да повярват. Еквивалентни и емфазни рамки: ясно е, че отразяването на дадено бедствие, понякога нарочно, набляга само върху определени аспекти или прави връзка с други бедствия.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.