Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Katastrofické zprávy

Pokaždé, když dojde ke katastrofě, je kromě objektivních a pravdivých informací šířeno obrovské množství dezinformací. To se děje podle opakujících se vzorců. V této případové studii zkoumáme, co to je dobrá žurnalistika, jaké typy dezinformací se během katastrof znovu a znovu šíří, proč k tomu dochází a jak můžeme tuto dezinformaci rozpoznat.

Katastrofické zprávy

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 5

Odkazy: katastrofy, konspirační teorie, dezinformace, oheň Notre Dame

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Obecné informace o případové studii: Katastrofické zprávy: co se stane během katastrofy a po ní (krátkodobé a dlouhodobé) Jedná se o blok navíc nebo přesahující přes všechny bloky, který má zajistit, že případová studie může být použita pro jiné případy katastrof, než jen pro případ požáru Notre-Dame.

Katastrofy jsou publikovány na oficiálních a uznávaných zpravodajských kanálech, na oficiálních webech a také na sociálních médiích. V první fázi je publikována žhavá novinka a ve druhé fázi je zpráva zpracována jako dlouhodobá. První fáze bude prováděna profesionálními novináři a reportéry (profesionální žurnalistika) a také očitými svědky, pečovateli, oběťmi nebo jen svědky z doslechu (občanská žurnalistika). Hranice mezi pocity a informacemi a mezi pravdivými a nepravdivými informacemi je tenká a zpráva se bude rychle šířit. Během druhé fáze budou odborníci a občané hledat odpovědi a upozorňovat na příčiny a hledat viníky. V tomto bloku je objeven, vysvětlen a analyzován proces publikování katastrofických zpráv.

Navrhované zdroje

1. Žurnalistika, charakteristika:
https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/aktuality/79646
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=%C5%BDurnalistika
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Faktické katastrofické zprávy
http://hisz.rsoe.hu
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

https://earthjournalism.net/resources/reporting-on-disasters
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Obecné informace a příklady digitálních dezinformací (obecný popis příkladů dezinformačních katastrofických zpráv):
https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/fake-news
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/100-letak-fake-news-nepravdive-informace-a-dezinformace-v-online-prostredi/file
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://archiv.ihned.cz/c1-66710910-boj-se-lzi-fake-news-pomahaji-algoritmy-socialnich-siti-s-prichodem-generovaneho-obsahu-jeste-posili
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Lživá spojení a špatně interpretovaný obsah (konkrétní příklady současných a krátkodobých katastrofických zpráv):
https://yaleglobal.yale.edu/content/chasing-disaster-risks-fast-furious-or-fake-news
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
https://www.lupa.cz/n/fake-news/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Obsah konspirační teorie (konkrétní příklady současných a krátkodobých katastrofických zpráv):
https://www.denik.cz/ze_sveta/internetove-konspirace-pozar-katedraly-v-parizi-provazely-dezinformacni-kampane-20190418.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Hoaxy (konkrétní příklady současných a krátkodobých katastrofických zpráv):
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2789717-terorismus-slavici-muslimove-ci-bozi-trest-spiklenecke-teorie-a-lzive-zpravy-o-pozaru
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

7. Ideologický obsah (konkrétní příklady současných a krátkodobých katastrofických zpráv):
https://manipulatori.cz/spolek-milion-chvilek-pozar-notre-dame-eurovolby-i-o-tom-se-sirily-dezinformace-v-roce-2019/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

8. Použití sociálních médií pro šíření falešných zpráv (konkrétní příklady současných a krátkodobých katastrofických zpráv):
https://globe24.cz/domov/67271-dezinformacni-peklo-na-ceskem-internetu-lide-vini-z-pozaru-notre-dame-muslimy
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Výsledky učení

1. Vyjmenovat, shrnout a rozpoznat rozdíly mezi fakty, vírou, názory, interpretacemi (znalost a porozumění)
2. Definovat proces publikování zprávy (kdo, kdy, jak, proč) související s kvalitou obsahu zprávy
3. Vybrat nejspolehlivější informace
4. Zkontrolovat spolehlivost obsahu zprávy související s různými faktory (načasování, zdroj, zpráva atd.)
5. Získat informace o faktech (kdy, kde, kdo, co, jak ...)
6. Shromáždit fakta v infografii
7. Budovat povědomí o dezinformacích obecně

Navrhované vyučovací metody

>Ice breaker s celou skupinou ==> interakce učitel-student: metoda popcorn (odpovědi se objeví náhodně)
>diskuse ve třídě ==> interakce učitel-student: jaký druh zprávy si pamatujete o tomto konkrétním incidentu a kdy k tomuto došlo
>diskuse ve třídě ==> interakce učitel-student: studenti se snaží vzpomenout, od koho slyšeli informace o katastrofě
>diskuse ve třídě ==> interakce učitel-student: studenti uvažují o spolehlivosti obsahu zprávy na oficiálních zpravodajských serverech a sociálních médiích
>Knižní výzkum ==> individuálně zadané vyhledávání a čtení: studenti vyhledávají rozdíl mezi skutečností, vírou, názorem a interpretací + porovnávají příklady z oficiálních a sociálních médií
>Vložte výsledek do obrázku ==> písemná zpráva: studenti generují a sestavují časovou osu a odpovídající infonografii o procesu hlášení katastrof
>Vložte výsledek do obrázku ==> ústní zpráva: zkontrolujte vygenerovanou časovou osu a infonografii s hlášením o jiné katastrofě (než požár Notre Dame)

Navrhované vzdělávací činnosti

> Icebreaker): popiš katastrofu, kterou si pamatuješ, a řekni skupině, kde jsi byl a co jsi v té době dělal
> Buzz session: Vyhledejte informace o požáru katedrály Notre Dame a zjistěte rozdíly mezi načasováním, obsahem a druhem novinářů při porovnání oficiálních zpravodajských serverů se sociálními weby
> Předchozí porozumění: uveďte, které informace, které jste tehdy slyšely a od koho jste je slyšely nejvíce upoutaly vaši pozornost a byly pro vás spolehlivější
> Předchozí porozumění: jaký je rozdíl mezi skutečností, vírou, názorem a interpretací
> Použití videozáznamů a článků z internetu o požáru katedrály Notre Dame k ilustraci rozdílu mezi fakty, vírou, názory a interpretacemi
> Přemýšlejte, spárujte a sdílejte fakta o požáru katedrály Notre Dame ve skupinách maximálně po 4 studentech > Vytvořte infonografické údaje o faktech o požáru katedrály Notre Dame ve skupinách maximálně po 4 studentech
> Prezentujte a ověřte svá zjištění s ostatními skupinami

Pilíře De Facto

Motivované poznání: v této případové studii je zřejmé, že jak, proč a kým jsou informace o katastrofě publikovány, má vliv na vnímání veřejnosti."

Systémová příčinnost: skutečné příčiny katastrofy nejsou vždy okamžitě viditelné a jasné. Případová studie ukazuje, jak rychle lidé věří přímo vnímatelným pozorováním.

Vzorce v kontextu myšlení: případová studie ukazuje, že v závislosti na tom, co lidé chtějí číst a čemu chtějí věřit, je příčinou katastrofy, budou konzultovat konkrétní zdroje

Vzorce rovnocennosti a vzorce priorit: Je zřejmé, že informace o katastrofách někdy záměrně zdůrazňují pouze určité aspekty nebo se shodují s jinými katastrofami. Výsledky těchto druhů vzorců jsou také diskutovány v této případové studii.

Další online nástroje

Internet
Mentimeter (nebo jiný hlasovací nástroj)
De Facto materiály (plakát a infonografické karty velikosti)

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.