Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Informowanie o katastrofach

Za każdym razem, gdy dochodzi do katastrofy, obok obiektywnych i prawdziwych informacji rozpowszechnia się ogromną ilość nieprawdziwych wiadomości. Dzieje się to zgodnie z powtarzającymi się schematami. W tej części badamy, czym jest dobre dziennikarstwo, jakiego rodzaju informacje wprowadzające w błąd są nieustannie rozpowszechnianie podczas katastrof, dlaczego tak się dzieje i jak rozpoznać taką dezinformację.

Informowanie o katastrofach

Polecane dla: Uczniowie szkół średnich, Studenci, Dorośli

Dostępne elementy: 5

Tagi: Katastrofy, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Ogień Notre Dame

Pigułki wiedzy 3: Przypadek pożaru w Notre Dame: Mistyfikacja i celowe wprowadzanie w błąd (KONCEPTUALNE lub PROCEDURALNE)

Gdy dochodzi do katastrofy, która dotyka dużą grupę ludzi, społeczność lub kraj, rozprzestrzenianie dezinformacji i celowe wprowadzanie w błąd rozpoczynają się niemal natychmiast. W tym bloku zgłębimy sposób w jaki proces ten rozpoczął się w przypadku pożaru Notre Dame, jakie rodzaje mediów i media społecznościowe zostały wykorzystane, kto za tym stał i skąd pochodzą fałszywe treści, obrazy i filmy.

Rekomendowane źródła

Teksty

1. Przegląd stron dotyczących sytuacji podczas i po pożarze Notre Dame
https://religionunplugged.com/news/2019/4/16/our-8-takeaways-on-the-notre-dame-fire  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarstwo    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

https://www.poynter.org/fact-checking/2019/why-fact-checkers-couldnt-contain-misinformation-about-the-notre-dame-fire/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Źle łączona i błędnie interpretowana treść:
https://yaleglobal.yale.edu/content/chasing-disaster-risks-fast-furious-or-fake-news  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Treść teorii spiskowych:
 https://codastory.com/news/islamophobic-fake-news-explodes-after-notre-dame/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Mistyfikacje:
https://glean.info/notre-dame-fire-highlights-problems-of-fighting-fake-news/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Treści związane z ideologią:
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-disinformation/who-burned-notre-dame-brussels-goes-after-fake-news-as-eu-election-nears-idUSKCN1SM0LQ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Efekty uczenia się

1. Przypomnienie i wyjaśnienie procesu tworzenia i dzielenia się dezinformacją i fałszywymi wiadomościami podczas i w trakcie pierwszych dni po katastrofie.
2. Przeprowadzenie procesu tworzenia fałszywych faktów i oskarżeń w odniesieniu do wiadomości o innej katastrofie.
3. Wyjaśnienie i zilustrowanie sposobów wprowadzania w błąd oraz typów dezinformacji, na konkretnych przykładach.
4. Dostosowanie modelu Eggshell do oficjalnych doniesień i informacji w mediach społecznościowych na temat pożaru w Notre Dame.
5. Wybranie i wykorzystanie aplikacji do wyszukiwania zdjęć, aby znaleźć oryginalne źródło ich pochodzenia.
6. Wybranie i użycie stron gdzie można sprawdzić fakty.
7. Ocena informacji.
8. Określenie procesu ponownego wykorzystywania dezinformacji.

Rekomendowane metody nauczania

>Bezpośrednia instrukcja: interakcja nauczyciel-uczeń: jakie wyróżniamy rodzaje wprowadzania w błąd i dezinformacji.
>Zadanie grupowe: wyszukiwanie informacji i czytanie w grupie: uczniowie wybierają 3 typy wprowadzania w błąd i dezinformacji (każda z grup ma inny rodzaj) i szuka przykładów dotyczących pożaru w Notre Dam, aby je zilustrować.
>Zadanie indywidualne: rozwiązywanie problemu: Wyszukaj informacje o pożarze Notre Dame i wskaż różnice między datami i godzinami, zawartością i typem dziennikarzy porównując oficjalne serwisy informacyjne i portale społecznościowe.
>Zadanie grupowe: wyszukiwanie informacji i czytanie w grupie: uczniowie wybierają 3 typy wprowadzania w błąd i dezinformacji (każda z grup ma inny rodzaj), szukają przykładów (pożar Notre Dame) i łączą je z modelem Eggshell.
>Zadanie grupowe: wyszukiwanie informacji i czytanie w grupie: uczniowie stają się detektywami danych wykrywając proces rozprzestrzeniania i tworzenia dezinformacji, korzystają ze stron gdzie można sprawdzić fakty i oceniają informację.
>Prezentacja: raport ustny: prezentacja ustaleń.

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Przełamywanie lodów: opisz grupie katastrofę, którą pamiętasz i powiedz gdzie byłeś i co robiłeś w czasie, gdy miała ona miejsce.
>Sesja: znajdź informacje na temat pożaru w Notre Dame i wskaż różnice między datami i godzinami, treścią i typem dziennikarzy, porównując oficjalne serwisy informacyjne z serwisami społecznościowymi.
>Uprzednie zrozumienie: wskaż, która informacja, o której godzinie usłyszana i przez kogo wygłoszona zwróciła twoją uwagę w pierwszej kolejności i wydawała się tobie najbardziej wiarygodna.
>Uprzednie zrozumienie: jaka jest różnica między faktem, przekonaniem, opinią i interpretacją.
>Wykorzystanie fragmentów wideo i artykułów z Internetu na temat pożaru katedry Notre Dame w celu zilustrowania różnicy między faktami, przekonaniami, opiniami i interpretacjami.
>Przemyśl, dobierz w pary i podziel się w grupach maksymalnie 4 uczniów informacjami na temat pożaru katedry Notre Dame.
>W grupie maksymalnie 4 uczniów stwórz infografikę na temat faktów dotyczących pożaru w Notre Dame.
Przedstaw i porównaj swoje ustalenia z innymi grupami.

Filary DeFacto

Motywowane poznanie: w tym studium przypadku staje się jasne, że to jak, dlaczego i przez kogo przedstawiane są informacje na temat katastrofy ma wpływ na odbiór tych informacji przez społeczeństwo.

Przyczynowość systemowa: prawdziwe przyczyny katastrofy nie są zawsze natychmiast widoczne i wyraźne. Studium przypadku pokazuje, jak szybko ludzie wierzą w bezpośrednio dostrzegalne obserwacje.

Ramy i framing: studium przypadku pokazuje, że w zależności od tego co ludzie chcą czytać i w co chcą wierzyć, że jest przyczyną katastrofy, będą sprawdzać konkretne źródła.

Ramy nacisku i równoważności: Jest jasne, że informacje o klęskach żywiołowych czasami celowo podkreślają tylko niektóre aspekty lub wskazują równoważność z innymi katastrofami. Wyniki takiego rodzaju framingu również są omawiane w studium tego przypadku.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.