Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Отразяване на бедствия

Всеки път, когато ни сполети бедствие, заедно с обективната и достоверна информация, се разпространява и и огромна по обем дезинформация. Това се случва с повтарящ се модел. В този казус изследваме какво означава добра журналистика, какви видове дезинформация се разпространяват отново и отново по време на бедствия, защо това се случва и как можем да разпознаем такава дезинформация.

Отразяване на бедствия

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 5

Тагове: бедствия, теории на конспирацията, дезинформация, пожар в Нотр Дам

Инструкции за обучители

Тема 3: Пожарът в Нотр Дам: измама и мисинформация

При възникването на бедствие, което засяга голяма група хора, дадена общност или държава, процесът на разпространяване на мис- и дезинформация започва веднага. В този блок на казуса разглеждаме в дълбочина този процес, във връзка с пожара в Нотр Дам. Какви са използваните медии, кой стои зад тях и какъв е произходът на невярното съдържание, изображения, видео.

Предложени източници

Текст

1. Преглед на сайтове, отразяващи пожара в Нотр Дам
https://bit.ly/2O5GMt4
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Погрешна връзка и грешно интерпетирано съдържание:
https://yaleglobal.yale.edu/content/chasing-disaster-risks-fast-furious-or-fake-news
Отворете през уебархив, ако връзката не работи. (материалът е на английски език, но може да се ползва автоматичен превод)
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.(материалът е на английски език, но може да се ползва автоматичен превод)

3. Конспиративни теории
https://clubz.bg/81953-pojaryt_v_%E2%80%9Enotr_dam%E2%80%9C_razpali_islqmofobski_teorii_na_konspiraciqta
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Измами
https://www.vesti.bg/tehnologii/youtube-sravni-pozhara-v-notr-dam-s-11-ti-septemvri-6094352
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Идеологически свързано съдържание
https://www.mediapool.bg/koi-zapali-notr-dam-es-se-bori-s-falshivite-novini-predi-evroizborite-news293334.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

 

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да изяснява процеса на създаване и споделяне на мис- и дезинформация в първите дни след възникването на бедствието
2. Обучаваният ще може да прилага модела на създаване на фалшива информация при отразяването на други бедствия
3. Обучаваният ще може да изяснява и да посочва примери за видовете мис- и дезинформация
4. Обучаваният ще може да прилага egg-shell модела на Де Факто спрямо отразяването на пожара в Нотр Дам в официалните и социалните медии
5. Обучаваният ще може да подбира и използва приложения за установяване на произхода на изображенията

Предложени методи

>Директен инструктаж: взаимодействие между обучаван и обучител - какви видове мис- и дезинформация разграничаваме
> Групова задача: всяка група си избира по един вид мис- и дезинформация и търси примери във връзка с пожара в Нотр Дам
> Индивидуална задача: решаване на проблеми - помолете обучаваните да потърсят информация за пожара в Нотр Дам и да открият разликите в момента на отразяване, съдържанието и автора на репортажите на официални новинарски сайтове и в социалните медии
> Групова задача: търсене на информация - обучаваните влизат в ролята на разследващи процеса, водещ до създаването и разпространяването на дезинформация; използват се сетове за проверка на факти
> Презентиране на резултатите

Предложени дейности

>Лекция за дефинициите и разликите между видовете мис- и дезинформация
> Разделете участниците на групи от по 5 човека, изберете 3 вида дезинформация, като всяка от групите работи с различна комбинация. Свържете видовете с примери за разпространяването на мисинформация около пожара в Нотр Дам, взети от социалните медии и интернет. След 30 мин., разместете участниците в групите, като оставите по един член от всяка група, наречен "експерт". Всички останали се прегрупират, така че първоначалните отбори да се разбъркат напълно. "Експертите" споделят своите знания и открития с членовете на новосформираната си група. Обсъждат и всеки споделя своите знания.
> Упражнения: разпознаване на фалшиви кадри с помощта на софтуер/приложения/интернет търсачки
> Групови дискусии за откриване на разликите в момента на отразяване, съдържанието и авторите на репортажи, като се сравняват публикации в официални новинарски сайтове и социални медии
> Обобщаване по групи

 

De Facto стълбове

Мотивирано познание: в този блок на казуса се изяснява как разпространяването на измами във връзка с пожара в Нотр Дам влияе върху общественото възприемане.
Системна причинност: истинските причини за бедствието не винаги са непосредствено очевидни и ясни. Този блок от казуса показва колко лесно хората вярват на измами.
Мисловни рамки: казусът показва, че хората ще прочетат определени измами, в зависимост от това на какво искат да повярват относно причините за пожара.
Еквивалентни и емфазни рамки: ясно е, че измамите около пожара в Нотр Дам нарочно наблягат само върху определени аспекти.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.