De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Verslag uitbrengen van rampen

Telkens wanneer zich een ramp voordoet, wordt naast objectieve en waarheidsgetrouwe informatie ook een enorme hoeveelheid desinformatie verspreid. Dit gebeurt volgens terugkerende patronen. In deze casestudy onderzoeken we wat goede journalistiek is, welke vormen van desinformatie steeds opnieuw worden verspreid tijdens rampen, waarom dit gebeurt en hoe we deze desinformatie kunnen herkennen.

Verslag uitbrengen van rampen

Aanbevolen voor: Studenten hoger secundair onderwijs, Universitaire studenten, Volwassenenonderwijs

Beschikbare bouwstenen: 5

Tags: disasters, conspiracy theories, disinformation, Notre Dame fire

Tips voor docenten

Bouwsteen 3. De case van de brand van de Notre Dame Fire: bedrog en desinformatie

Wanneer zich een ramp voordoet die een grote groep mensen, een gemeenschap of een land treft, begint onmiddellijk een proces van verspreiding van mis- en desinformatie. In dit deel gaan we dieper in op de manier waarop dit proces is begonnen tijdens de Notre Dame brand, welke mediatypes en sociale media werden gebruikt, wie de informatieverstrekkers waren en waar de desinformatie, beelden en video's vandaan kwamen.

Voorgestelde bronnen

1. Overzicht sites van de communicatie tijdens en na de Notre-Dame brand
https://religionunplugged.com/news/2019/4/16/our-8-takeaways-on-the-notre-dame-fire  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/why-fact-checkers-couldnt-contain-misinformation-about-the-notre-dame-fire/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Onjuiste verbanden en verkeerde interpretatie van de inhoud:
https://yaleglobal.yale.edu/content/chasing-disaster-risks-fast-furious-or-fake-news  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchiefm]

3. Inhoud van de complottheorieën:
https://codastory.com/news/islamophobic-fake-news-explodes-after-notre-dame/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Bedrog:
https://glean.info/notre-dame-fire-highlights-problems-of-fighting-fake-news/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Ideologiegerelateerde inhoud:
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-disinformation/who-burned-notre-dame-brussels-goes-after-fake-news-as-eu-election-nears-idUSKCN1SM0LQ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. Herhalen en verduidelijken van het proces van het maken en delen van mis- en desinformatie tijdens de eerste dagen na een ramp.
2. Inzicht in het proces van verspreiden van valse feiten en beschuldigingen en toepassen op andere verslaggeving van rampen
3. Verduidelijken en illustreren van de soorten mis- en desinformatie met voorbeelden.
4. Integreren van het Eggshell-modell van De Facto in officiële en sociale mediaverslagen over de Notre Dame brand.
5. Selecteren en gebruiken van de techniek van inverse image search om de oorsprong van beelden te detecteren.
6. Websites voor feitelijke controle selecteren en gebruiken
7. Informatie beoordelen
8. Vaststellen van hoe het proces van hergebruik van desinformatie werkt

Voorgestelde lesmethoden

> Directe instructie ==>> interactie tussen leraar en student: welke vormen van mis- en desinformatie kan je onderscheiden
> Groepsopdracht ==> groepsopdracht zoeken en lezen: de studenten kiezen 3 soorten mis- en desinformatie (elke groep gaat voor verschillende types) en zoeken naar voorbeelden over de Notre Dame verslaggeving om deze types te illustreren.
> Individuele opdracht ==> Probleemoplossend denken: Zoek informatie op over de Notre Dame brand en vind verschillen tussen timing, inhoud en auteurs (professionele journalisten of niet) bij het vergelijken van officiële nieuwssites met social media sites.
> Groepsopdracht ==> groepsopdracht: de studenten kiezen 3 soorten mis- en desinformatie (elke groep heeft verschillende typen), zoeken naar voorbeelden (Notre Dame fire) en koppelen de voorbeelden aan het Eggschell model.
> Groepsopdracht: de studenten worden een datadetectives door het proces achter de verspreiding en het maken van desinformatie te detecteren, gebruik makend van controle van de feiten
> Presentatie ==> mondeling verslag: presentatie van de bevindingen

Voorgestelde leeractiviteiten

> Uitleggen: het definiëren en begrijpen van de verschillen tussen de verschillende soorten mis- en desinformatie.

> Jigsaw methode: per groep van maximaal 5 personen kiezen de studenten 3 desinformatietypes (elke groep werkt met verschillende types types). De studenten koppelen de types aan de voorbeelden die ze vinden op sociale media en internet over de brand van de Notre Dame. Na 30 minuten worden de teams door elkaar gemengd: 1 lid, "de expert" genoemd, blijft aan de oorspronkelijke tafel en heeft de resultaten van de groepsactiviteit bij zich. De andere leden van zijn team worden 1 voor 1 over de andere teams verspreid, zodat elk origineel teamlid nu in een verschillend team zit met daarbij 1 "expert". De expert wisselt zijn kennis en bevindingen uit met de nieuwe teamleden. Zij reflecteren over de bevindingen en brengen hun eigen kennis over aan de groep. Dit kan één of meerdere keren herhaald worden.

> Oefeningen: gebruik de techniek van inverse image search om de oorsprong van de beelden te detecteren.

> Buzz sessie: Zoek informatie op over de Notre Dame brand en ontdek verschillen tussen timing, inhoud en de aard van de journalisten tussen officiële nieuwssites met social media sites.

> Mondelinge samenvatting: de bevindingen worden voor de groep samengevat

De Facto pijlers

Gemotiveerde cognitie: in dit deel wordt duidelijk hoe het verspreiden van hoaxen op de brand van de Notre Dame een effect heeft op de perceptie van het publiek.

Systemische causaliteit: de werkelijke oorzaken van de ramp zijn niet altijd direct zichtbaar en duidelijk. Deze bouwsteen laat zien hoe gemakkelijk mensen in de hoaxen geloven.

Frames en framing: in dit deel is te zien dat, afhankelijk van wat mensen willen lezen en wat ze willen geloven dat de brand veroorzaakt heeft, ze specifieke (des)informatie zullen lezen.

Nadruk en gelijkaardigheid: Het is duidelijk dat hoaxen over de Notre-Dame brand met opzet slechts bepaalde aspecten accentueren.

Bijkomend online werkmateriaal

Mentimeter of een andere tool voor interactieve enquête
Presentatiesoftware

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.