Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Informowanie o katastrofach

Za każdym razem, gdy dochodzi do katastrofy, obok obiektywnych i prawdziwych informacji rozpowszechnia się ogromną ilość nieprawdziwych wiadomości. Dzieje się to zgodnie z powtarzającymi się schematami. W tej części badamy, czym jest dobre dziennikarstwo, jakiego rodzaju informacje wprowadzające w błąd są nieustannie rozpowszechnianie podczas katastrof, dlaczego tak się dzieje i jak rozpoznać taką dezinformację.

Informowanie o katastrofach

Polecane dla: Uczniowie szkół średnich, Studenci, Dorośli

Dostępne elementy: 5

Tagi: Katastrofy, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Ogień Notre Dame

Pigułki wiedzy 2: Przypadek pożaru w katedrze Notre Dame: Proces informowania o katastrofach: Różnica między wiadomościami w oficjalnych serwisach informacyjnych i w mediach społecznościowych, w początkowej fazie wiadomości z ostatniej chwili oraz przy długoterminowym informowaniu (FAKTYCZNIE lub KONCEPTUALNIE)

O katastrofach powiadamia się za pomocą oficjalnych i uznanych kanałów informacyjnych oraz oficjalnych stron serwisów internetowych, a także w mediach społecznościowych. Pierwsza faza to wstępne raportowanie wiadomości z ostatniej chwili, druga faza to informowanie w dłuższej perspektywie. W przypadku serwisów z ostatniej chwili wiadomość przekazywana jest przez profesjonalnych dziennikarzy i reporterów (dziennikarstwo zawodowe), a także naocznych świadków, osób ratujących poszkodowanych, ofiary lub przez świadków opierających swoje opinie na pogłoskach (dziennikarstwo obywatelskie). Granica między sensacją i faktem oraz między prawdziwą i fałszywą informacją jest cienka, a wiadomości będą się szybko rozprzestrzeniać. W kolejnej fazie, specjaliści i obywatele będą szukać odpowiedzi, wskazywać na przyczyny i sprawców.
W tym bloku będziemy odkrywać, wyjaśniać i analizować proces powiadamiania o katastrofach w oparciu o przykład z Notre Dame.

Rekomendowane źródła

Teksty

1. Elementy dziennikarstwa
 https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Merytoryczne informowanie o katastrofach.
http://hisz.rsoe.hu   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://earthjournalism.net/resources/reporting-on-disasters    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Oficjalne serwisy informacyjne, agencje i kanały. Można określić w zależności od kraju i stosowanego języka.
3.1 Źle łączona i błędnie interpretowana treść (konkretne przykłady natychmiastowej i krótkoterminowej dezinformacji w procesie informowania o katastrofach)
https://yaleglobal.yale.edu/content/chasing-disaster-risks-fast-furious-or-fake-news  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3.2. Treść teorii spiskowych (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach):
https://codastory.com/news/islamophobic-fake-news-explodes-after-notre-dame/     [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3.3. Mistyfikacja (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach):
https://glean.info/notre-dame-fire-highlights-problems-of-fighting-fake-news/
[Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3.4. Treści związane z ideologią (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach):
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-disinformation/who-burned-notre-dame-brussels-goes-after-fake-news-as-eu-election-nears-idUSKCN1SM0LQ
[Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3.5. Wykorzystanie mediów społecznościowych do rozpowszechniania fałszywych wiadomości (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach):
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/SMWG_Countering-False-Info-Social-Media-Disasters-Emergencies_Mar2018-508.pdf
[Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Efekty uczenia się

W oparciu o konkretny przykład pożaru w Notre Dame:
1. Wymienienie, podsumowanie i rozpoznanie różnic między faktami, przekonaniami, opiniami, interpretacjami (wiedza i zrozumienie).
2. Ocena procesu informowanie o katastrofach (kto, kiedy, jak, dlaczego) powiązane z jakością treści wiadomości.
3. Wybór najbardziej wiarygodnych informacji.
4. Sprawdzanie wiarygodności treści wiadomości względem różnych czynników (czas, źródło, wiadomość, itp.).
5. Generowanie informacji o faktach (kiedy, gdzie, kto, co, jak…)
6. Zbiór faktów w formie infografiki.
7. Budowanie ogólnej świadomości na temat wprowadzania w błąd i dezinformacji.

Rekomendowane metody nauczania

>Przełamywanie lodów: opisz grupie katastrofę, którą pamiętasz i powiedz gdzie byłeś i co robiłeś w czasie, gdy miała ona miejsce.
>Sesja: Znajdź informacje na temat pożaru w Notre Dame i wskaż różnice między datą i godziną, treścią i typem dziennikarzy, porównując oficjalne serwisy informacyjne z serwisami społecznościowymi.
>Uprzednie zrozumienie: wskaż, która informacja, o której godzinie usłyszana i przez kogo wygłoszona zwróciła twoją uwagę w pierwszej kolejności i wydawała się tobie najbardziej wiarygodna.
>Uprzednie zrozumienie: jaka jest różnica między faktem, przekonaniem, opinią i interpretacją.
>Wykorzystanie fragmentów wideo i artykułów z Internetu na temat pożaru katedry Notre Dame w celu zilustrowania różnicy między faktami, przekonaniami, opiniami i interpretacjami.
>Przemyśl, dobierz w pary i podziel się w grupach maksymalnie 4 uczniów informacjami na temat pożaru katedry Notre Dame.
>W grupie maksymalnie 4 uczniów stwórz infografikę na temat faktów dotyczących pożaru w Notre Dame.
Przedstaw i porównaj swoje ustalenia z innymi grupami.

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Przełamywanie lodów: opisz grupie katastrofę, którą pamiętasz i powiedz gdzie byłeś i co robiłeś w czasie, gdy miała ona miejsce.
>Sesja: znajdź informacje na temat pożaru w Notre Dame i wskaż różnice między datami i godzinami, treścią i typem dziennikarzy, porównując oficjalne serwisy informacyjne z serwisami społecznościowymi.
>Uprzednie zrozumienie: wskaż, która informacja, o której godzinie usłyszana i przez kogo wygłoszona zwróciła twoją uwagę w pierwszej kolejności i wydawała się tobie najbardziej wiarygodna.
>Uprzednie zrozumienie: jaka jest różnica między faktem, przekonaniem, opinią i interpretacją.
>Wykorzystanie fragmentów wideo i artykułów z Internetu na temat pożaru katedry Notre Dame w celu zilustrowania różnicy między faktami, przekonaniami, opiniami i interpretacjami.
>Przemyśl, dobierz w pary i podziel się w grupach maksymalnie 4 uczniów informacjami na temat pożaru katedry Notre Dame.
>W grupie maksymalnie 4 uczniów stwórz infografikę na temat faktów dotyczących pożaru w Notre Dame.
Przedstaw i porównaj swoje ustalenia z innymi grupami.

Filary DeFacto

Motywowane poznanie: w tym studium przypadku staje się jasne, że to jak, dlaczego i przez kogo przedstawiane są informacje na temat pożaru w Notre Dame ma wpływ na odbiór tych informacji przez społeczeństwo.

Przyczynowość systemowa: prawdziwe przyczyny katastrofy nie są zawsze natychmiast widoczne i wyraźne. Studium przypadku pokazuje, jak szybko ludzie wierzą w bezpośrednio dostrzegalne obserwacje.

Ramy i framing: studium przypadku pokazuje, że w zależności od tego co ludzie chcą czytać i w co chcą wierzyć, że było przyczyną pożaru, będą sprawdzać konkretne źródła.

Ramy nacisku i równoważności: Jest jasne, że dezinformacja o pożarze w Notre Dame celowo podkreśla tylko niektóre aspekty.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.