Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Отразяване на бедствия

Всеки път, когато ни сполети бедствие, заедно с обективната и достоверна информация, се разпространява и и огромна по обем дезинформация. Това се случва с повтарящ се модел. В този казус изследваме какво означава добра журналистика, какви видове дезинформация се разпространяват отново и отново по време на бедствия, защо това се случва и как можем да разпознаем такава дезинформация.

Отразяване на бедствия

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 5

Тагове: бедствия, теории на конспирацията, дезинформация, пожар в Нотр Дам

Инструкции за обучители

Тема 2: Случаят с пожара в Нотр Дам: процесът на отразяване на бедствието. Разлики в репортажите на официалните медийни сайтове и социалните мрежи по време на двата етапа

За отразяването на бедствия се използват официални и разпознаваеми новинарски канали и уебсайтове, както и социалните медии. Първият етап е съобщаването на "горещата" новина, вторият етап е по-пространното отразяване. По време на първия етап участват професионални журналисти и репортери (професионална журналистика), както очевидци, махленски свидетели, притекли се на помощ, жертви (гражданска журналистика). Линията между сензацията и информацията, вярна и невярна, е тънка и новината се разпространява мълниеносно. По време на втория етап, и професионалните журналисти, и гражданите търсят отговори, посочват причини и причинители. В този блок на казуса се разглежда, обяснява и анализира процесът на отразяване на бедствия.

Предложени източници

Текст

1. Елементи на журналистиката
https://bit.ly/2D2RWIR
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Информация за възникнали бедствия - сайтът е на английски език, няма аналог на български
http://hisz.rsoe.hu
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Представяне на "стратегии" за дигитална дезинформация - например руската пропаганда
https://www.stopfake.org/bg/ruskiyat-model-na-propaganda-e-pozharen-markuch-ot-kojto-se-izlivat-pototsi-lazhi/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. "Хюстън, имаме проблем! Фалшиви новини дебнат от всякъде" - снимки, които обичайно се появяват при бедствия
https://clubz.bg/57770-hyustyn_imame_problem_falshivi_novini_debnat_otvsqkyde
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Конспиративни теории, свързани с пожара в Нотр Дам
https://btvnovinite.bg/svetut/konspirativni-teorii-se-pojaviha-v-mrezhata-sled-pozhara-v-parizhkata-sveta-bogorodica.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

6. Измама - Ютюб сравни пожара с терористична атака:
https://www.vesti.bg/tehnologii/youtube-sravni-pozhara-v-notr-dam-s-11-ti-septemvri-6094352
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

7. Идеологически свързано съдържание (пример за дезинформация последвала непосредствено бедствието)
https://www.mediapool.bg/koi-zapali-notr-dam-es-se-bori-s-falshivite-novini-predi-evroizborite-news293334.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да изброява, обобщава и разпознава разликите между факти, вярвания, мнения и тълкувания
2. Обучаваният ще може да анализира и преценява качеството на процеса на отразяване на бедствия (кой, кога, как, защо)
3. Обучаваният ще може да подбира най-достоверната информация
4. Обучаваният ще може да проверява достоверността на отразяваното съдържание, с оглед на различни фактори (време на случване, източник, съобщение и др.)
5. Обучаваният ще може да създава информация въз основа на факти (кога, къде, кой, какво, как, ...)
6. Обучаваният ще може да подбира факти за инфографика
7. Обучаваният ще разбира процесите и ефектите от разпространяването на информация

Предложени методи

>Айс брейкър с цялата група - методът попкорн
> Групова дискусия - какви новини за бедствия си спомняте, кога и от кого ги чухте; обсъждане на надеждността на репортажите в официалните новинарски сайтове и социалните медии
> Индивидуални задачи - обучаваните търсят разликите между факт, вярване, мнение и тълкуване; сравняват примери от официални сайтове и социални медии
> Прилагане на резултатите от изследването - обучаваните създават хронология и инфографики за процеса на отразяване на бедствия
> Проверка на инфографиките и хронологията - приложими ли са към отразяването и на други бедствия (освен пожара в Нотр Дам)

Предложени дейности

>Айсбрейкър: опишете едно бедствие, което си спомняте и разкажете на групата къде сте били и какво сте правили по това време
> Потърсете информация за пожара в Нотр Дам и открийте разликите в момента на отразяване, съдържанието и авторите на репортажите, като сравнявате официални сайтове и социални медии
> Посочете коя информация, отразена от кого и кога, е привлякла най-силно вашето внимание и ви се е сторила най-надеждна
> С помощта на видеа от интернет за пожара в Нотр Дам се опитайте да покажете разликата между факти, вярвания, мнения и тълкувания
> В групи от по 4 обучавани анализирайте и групирайте фактите около пожара в Нотр Дам; нека всяка група да създаде инфографика въз основа на тези факти
> Помолете всяка група да представи на останалите своите резултати

De Facto стълбове

Мотивирано познание: в този казус се изяснява ефектът върху общественото възприемане, свързан с това как, защо и от кого се отразява информацията за пожара в Нотр Дам. Системна причинност: истинските причини за бедствието не винаги са непосредствено очевидни и ясни. Този казус показва колко бързо са склонни да повярват хората на преките си наблюдения.

Мисловни рамки: казусът показва, че хората си избират източници на информация, в зависимост от това какво четат или на какво искат да повярват. Еквивалентни и емфазни рамки: ясно е, че отразяването на пожара в Нотр Дам нарочно набляга само върху определени аспекти.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.