Resourse Type Target audience Self-study or teacher's help
Vytvořte své vlastní fake news website 12+, students teacher's help
Jak rozpoznat konspirační teorie website teachers self-study
Nejznámější konspirační teorie video 12+, sudents self-study
Výukový web o bezpečí na síti website teachers, parents self-study
ČT Edu - konspirační teorie video 12+, teachers, parents self-study
Jak reagovat na dezinformace website/pdf teachers self-study
Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor website/video/poster teachers self-study
Korona deníky podcast teachers self-study
Mediální vzdělávání pdf teachers self-study
Zvědátoři podcast 12+, students, teachers self-study