Koncept

InTACT, projekt inspirovaný projektem De Facto. Koncept projektu InTACT zahrnuje úplný model školení, počínaje testem sebehodnocení, který má určit individuální citlivost k přesvědčení o konspiračních teoriích, nový přístup k dekonstrukci, kde budou konspirační teorie "rozebrány", stejně jako když inženýři a hardwaroví technici rozeberou kus zařízení, aby studentům ukázali, co je uvnitř a jak zařízení funguje. Uděláme to samé – rozebereme několik konspiračních teorií, abychom ukázali, z čeho jsou vyrobeny, a předvedeme kognitivní mechanismy, které jsou podobné elektrickému vedení v počítačích.

man-smiling-while-holding-wooden-intelligence-game

V naší pracovní struktuře jsou 4 hlavní prvky, které, když se dají dohromady, tvoří úplný model školení:

1. Opíráme se o solidní výzkum a minulé zkušenosti a používáme metodologii, kde vytváříme 3složkový sebehodnotící test na konspirační přesvědčení a náchylnost ke konspiračním teoriím. Test kombinuje dobře známé a ověřené způsoby testování s některými našimi vlastními novými nápady. Tento test bude probíhat online a prvních několik týdnů budeme shromažďovat data a monitorovat test samotný a v případě potřeby upravit jednotlivé parametry. Po tomto zkušebním období budou pro všechny 3 komponenty stanoveny srovnávací hodnoty pro porovnání s pozdějšími údaji. Nakonec by měl test indikovat účinnost modelu dekonstrukce tréninku pomocí analýzy před/po a porovnáním dat z obecné populace vs. dat ze vzorku, který projde tréninkem.

2. Vyvíjíme také model, který by ilustroval dopad konspiračních teorií a přesvědčení na různé sociální systémy. Pokusíme se také představit metody kvantifikace takového dopadu.

3. Klíčovým prvkem naší práce je vývoj modelu dekonstrukce pro konspirační teorie, který bude doprovázen návrhem zdrojů a prováděním pilotních školení.

4. Při ověřování našeho koncepčního modelu na těchto pilotních školeních navrhneme online kurz pro učitele, školitele a širokou veřejnost, kde bude model dekonstrukce používán spolu s užitečnými tipy, poutavými případovými studiemi, cvičeními a aktivitami.“