Projekt

"Konspirační teorie patří do podmnožiny dezinformací. Jsou - a budou - s námi navždy. Často i spící teorie jsou oživovány, protože je poprvé objevují nové generace a považují je za fascinující."

Odhalování jednotlivých teorií má velmi omezený dosah a roli v dlouhodobém vztahu mezi společností a konspiracemi. V návaznosti na naši předchozí práci v oblasti dezinformací chceme podrobně studovat typologii, specifické charakteristiky, kognitivní mechanismy a vektory dopadu konspiračních teorií.

Zůstaneme ve sféře vzdělávání, kde se stále málo nebo vůbec nepracuje, a zapojíme učitele a studenty do praktických scénářů, kde dekonstruují konspirační teorie, prozkoumají jejich různé prvky a dokonce otestují a vytvoří svou vlastní konspirační teorii. Důležitou součástí projektu bude dopad konspiračních teorií na sociální systémy a zejména vazba na prioritu aktivního občanství. Dobře víme, že zejména dezinformační a konspirační teorie mají za cíl podkopat důvěru veřejnosti a důvěru v institucionální autoritu a odbornost, zasévají zmatek a vyvolávají strach a nejistotu. Vývoj naší vlastní verze testu důvěřivosti zaměřeného na vzdělávání by měl proto odhalit rozsah potenciálních a skutečných škod.

Studenti – a proces učení – jsou extrémně zranitelní vůči dezinformacím, často postrádají vhodné filtry a školy a akademie nemají prostředky k zajištění bezpečného informačního prostředí. S velkým množstvím informací produkovaných v masovém měřítku dokonce i začínajícími uživateli digitálních informací se problém stává ještě výraznějším. Jeho dopad daleko přesahuje osobní přesvědčení a rozšiřuje se na proces učení a komunikaci při učení, na osobní zdraví, finance, demokratickou účast a sociální angažovanost."

Partneři

Tento projekt sdružuje 6 partnerů z 5 zemí EU – Bulharska, Belgie, České republiky, Itálie a Slovinska. InTACT je pod koordinací NTCenter a je financován prostřednictvím Bulharské národní agentury pro Erasmus+.

Financování a právní vyloučení odpovědnosti

Erasmus+-logo
logo-hrdc

Projekt je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.