Проектът

Конспиративните теории са съществена част от дезинформацията. Те са били и ще бъдат завинаги част от нашия свят, тъй като дори и латентните конспирации се пробуждат периодично, преоткрити от новите поколения, които могат да изпаднат в техния плен.

Развенчаването на отделните теории играе незначителна роля в дългосрочната обвързаност между обществото и конспирациите. В продължение и задълбочаване на досегашната ни работа в областта на дезинформацията, ние искаме да проучим подробно типологията, специфичните характеристики, когнитивните механизми и векторите на въздействие на конспиративните теории.

Ще се придържаме към сферата на образованието, където все още не се прави достатъчно, и ще въвлечем учители и учещи в практически сценарии, които ще ги предизвикат да деконструират конспиративни теории, да обследват техните отделни елементи, както и да се опитат да конструират своя собствена конспирация. Важна част от проекта е да опишем въздействието на конспиративните теории върху социалните системи и по-специално връзката с активното гражданско участие. Отлично знаем, че дезинформацията и конспиративните теории в частност подкопават общественото доверие в институционалната власт и експертиза, насаждат объркване и всяват страх и несигурност. Ето защо разработваме собствена версия на теста за податливост, като очакваме да разкрие потенциалните и действителни щети.

Учещите - и учебния процес - са изключително уязвими за дезинформацията, поради липсата на подходящ филтър, както и на средства за създаване на безопасна информационна среда от страна на училища и университети. Огромното количество произвеждана информация за масова употреба, дори от начинаещи дигитални потребители, прави проблемът още по-значителен. Въздействието надминава личните убеждения и се простира към учебния процес и съпътстващата комуникация, към областта на личното здраве, финансите, демократичното участие и социалната ангажираност.

Партньорите

Проектът се реализира с участието на 6 партньори от 5 европейски държави - България, Белгия, Чехия, Италия и Словения. InTACT се координира от NTCenter и се финансира чрез ЦРЧР (Българската национална агенция по Еразъм+).

Финансиране и отказ от отговорност

Erasmus+-logo
logo-hrdc

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.