Идеята

Проектът InTACT е вдъхновен от DeFacto. Идеята се основава на разработването на цялостен модел на обучение, включващ тест за самооценка на податливостта към конспиративни теории, както и иновативен подход за деконструкция, при който конспирациите биват "разглобявани", така както инженери и техници разглобяват машина за да видят съставните й части и как работи. Ще направим същото - ще разглобим няколко конспиративни теории за да покажем от какво са направени и ще обозначим когнитивните механизми, които могат да се сравняват с електрическото окабеляване на компютрите.

man-smiling-while-holding-wooden-intelligence-game

Нашият обучителен модел се състои от 4 основни елемента:

1. Създаване на тест за самооценка, включващ 3 компонента. Тестът съчетава добре познати и утвърдени средства за проверка, както и нови идеи. Ще се провежда онлайн и първоначално ще събираме данни и ще наблюдаваме резултатите, като при нужда ще променяме отделни параметри. След този изпитателен период, ще бъдат установени отправните стойности за всеки един от трите компонентна, спрямо които ще правим последващи сравнения. В крайна сметка очакваме тестът да покаже доколко е ефективен обучителният модел, основан на деконструкция, след като анализираме резултатите събрани преди и след обучението.

2. Освен това разработваме модел, който ще покаже въздействието на конспиративните теории и вярвания върху различните социални системи. Ще се опитаме да представим и методи за околичествяване на това въздействие.

3. Ключовият елемент в нашата работа е разработването на модел за деконструкция на конспиративни теории, който ще бъде съпроводен от създаването на ресурси и провеждането на пилотни обучения.

4. Ще създадем онлайн курс за учители, преподаватели и всички заинтересовани, който освен модела на деконструкция, ще включва и полезни съвети, интересни казуси, упражнения и активности.