Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Pigułki wiedzy 6. Czy elektrownie jądrowe mogą być celem terrorystów?

Każdy w Europie pamięta szereg ataków terrorystycznych, które miały miejsce kilka lat temu w kilku krajach europejskich. Ataki terrorystyczne zdarzają się co jakiś czas w różnych krajach na świecie. Ich bezpośrednim celem są albo bezbronni ludzie na ulicy, albo budynki użyteczności publicznej, lotniska lub też istotne dla gospodarki obiekty. Powody, którymi kierują się terroryści też są różne, jednak zawsze giną w nich niewinni ludzie. Można się zastanawiać, czy elektrownia atomowa może stać się atakiem terrorystów? Zapewne. Nie można tego wykluczyć. Tym bardziej skutki takiego ataku mogłyby być ogromne. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że dojdzie do udanego ataku terrorystycznego na elektrownię atomową? Trzeba to sprawdzić. Pomogą w tym materiały przygotowane w niniejszym bloku.

Rekomendowane źródła

Tekst

1. Artykuł "Jeśli elektrownie jądrowe są tak podatne na atak"
https://www.cire.pl/item,166289,13,0,0,0,0,0,jesli-elektrownie-jadrowe-sa-tak-podatne-na-atak-terrorystyczny-to-dlaczego-terrorysci-ich-nie-atakuja.html
[Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Artykuł "Czy terroryści mogliby zniszczyć reaktor? Czy spadający samolot może wyrządzić jakiekolwiek szkody? Czy można uszkodzić reaktor od środka?"
http://atom.edu.pl/index.php/bezpieczenstwo/ochrona-przed-terrorystami.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Artykuł "Narażenie elektrowni jądrowych na ataki terrorystyczne"
http://seren.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/narazenie_na_ataki.pdf [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Artykuł "Elektrownie jądrowe celem dla terrorystów?"
https://natemat.pl/blogi/adamrajewski/175149,elektrownie-jadrowe-celem-dla-terrorystow [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Artykuł "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"
www.paa.gov.pl/portal/download/file_id [Open from webarchive if link broken/inactive]

6. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej
https://www.paa.gov.pl/strona-159-bezpieczenstwo_elektrowni_jadrowej.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić czynniki, które prowadzą do dużej różnorodności opinii i preferencji dotyczących różnych źródeł energii
2. Uczeń będzie w stanie omówić najczęstsze argumenty za i przeciw rodzajom energii objętym studium przypadku
3. Uczeń będzie w stanie zrozumieć, w jaki sposób poszczególne ramy i motywowanie poznawcze kształtują nasz profil jako odbiorców energii

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Porównanie informacji
> Przedstawianie argumentów
> Praca zespołowa
> Dyskusja
> Burza mózgów
> Zastosowanie sprawdzonych źródeł i faktów do zestawu zasobów
> Korzystanie z oprogramowania do mapowania myśli
> Wybranie odpowiednich informacji ze źródeł i stworzenie listy cech

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Zapytaj uczniów, czy boją się terroryzmu. Poproś ich o podanie 2-3 powodów. Zapisz odpowiedzi na zagregowanej liście i zanotuj, które powody najczęściej się powtarzają. Czy któryś z nich widział lub słyszał o ataku terrorystycznym?

> Przejrzyj dostarczone zasoby. W zależności od wielkości grupy podziel uczniów na 2-3 grupy i poproś każdą grupę o przestudiowanie 2-3 zasobów. Pozwól uczniom robić notatki.

> Zapytaj uczniów, czy podczas przeglądania zasobów spotkali się z twierdzeniem, które brzmiało: a) zbyt zabawnie, b) zbyt głupio. Pozwól im wyjaśnić dlaczego. Sprawdź, czy ktoś w grupie uważa, że ​​jest to niesprawiedliwe i chce bronić twierdzenia. Zachowaj uprzejmość. Rozpocznij debatę, dlaczego określone twierdzenie może być jednocześnie postrzegane przez różne osoby jako zabawne lub głupie, ważne lub nieistotne itp.

> Poproś uczniów, aby stworzyli w grupach 2-osobowych memy związane z tematem. Może to być konkurs, więc poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie powinny być kryteria konkursu, aby wygrać? Czy byłby to najśmieszniejszy mem, najbardziej ironiczny, najbardziej sarkastyczny ...? Wskaż uczniom darmowy generator memów i poproś każdą drużynę o przesłanie maksymalnie 2 propozycji. Niech głosuje cała klasa - na podstawie kryteriów, które sami ustalili.

Filary De Facto

RAMY: Omów, w jaki sposób stereotypy (ramy) są wyraźnie widoczne w tym studium przypadku. Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy debatę dotyczącą bezpieczeństwa energii jądrowej, elektrowni jądrowych i ewentualnych ataków terrorystycznych można rozpatrywać w ramach. Spróbuj zdefiniować te ramy.

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA: Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy globalne zagrożenie atakami terrorystycznymi wykazuje właściwości problemu wchodzącego w skład systemowego wzorca przyczynowego.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.