Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Jaderné elektrárny

Wat te denken over kernenergie? Welke rol speelt kernenergie in het kader van de klimaatverandering? Hoe ziet de toekomst van kerncentrales eruit? Na de ramp in Tsjernobyl in 1986 begonnen kerncentrales, als een manier om elektriciteit op te wekken, aan populariteit in te boeten. Het falen van de reactor van de centrale in het Japanse Fukushima (2011) bevestigde het onveiligheidsgevoel en zorgde ervoor dat kernenergie in het gedrang kwam. In landen waar kernenergie een belangrijke rol speelt, zijn de wereldleiders maar ook de publieke opinie verdeeld over dit onderwerp. Kerncentrales roepen veel vragen op. Hun werking en de schrik voor een ramp zijn een voedingsbodem voor nepnieuws. Dergelijke desinformatie creëert een klimaat van angst, dreiging en sociale weerstand.

Jaderné elektrárny

Doporučeno pro: Střední školy 16+, Studenti univerzit, Dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: jaderná energie, bezpečnost životního prostředí, náklady na energii, udržitelná energie

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 6. Jsou jaderné elektrárny cílem teroristů?

Každý v Evropě si pamatuje řadu teroristických útoků, ke kterým došlo před několika lety v několika evropských zemích. Po celou dobu dochází k teroristickým útokům v různých zemích světa. Jejich přímým cílem jsou buď bezbranní lidé na ulici, veřejné budovy, letiště nebo předměty důležité pro ekonomiku. Důvody teroristů jsou také různé, ale nevinní lidé v nich vždy umírají. Člověk si klade otázku, zda by se jaderná elektrárna mohla stát cílem teroristických útoků? Pravděpodobně. Nelze to vyloučit. O to více mohou být důsledky takového útoku obrovské. Jaká je však pravděpodobnost, že dojde k úspěšnému teroristickému útoku na jadernou elektrárnu? Zjistěte to. Pomohou vám materiály připravené v tomto stavebním bloku.

Navrhované zdroje

1. Výhody a nevýhody jaderné energie
https://www.conserve-energy-future.com/pros-and-cons-of-nuclear-energy.php [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

2. Různé nevýhody jaderné energie
 [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

3. Článek Rady pro zahraniční vztahy o „cílech terorismu: jaderná zařízení“
https://www.cfr.org/backgrounder/targets-terrorism-nuclear-facilities [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

4. Wikipedia „Zranitelnost jaderných elektráren“
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulnerability_of_nuclear_plants_to_attack  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

5. Stanovisko časopisu New York Times o jaderných reaktorech jako teroristických cílech
https://www.nytimes.com/2002/01/21/opinion/nuclear-reactors-as-terrorist-targets.html [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

6. Článek Forbes „Pokud jsou jaderné elektrárny tak zranitelné, proč na ně necílí teroristické útoky?
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/07/06/if-nuclear-plants-are-so-vulnerable-to-terrorist-attack-why-dont-terrorists-attack-them/  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

Memes

Výsledky učení

1. Student bude schopen vysvětlit faktory, které vedou k velké rozmanitosti názorů na různé zdroje energie a jejich preferencí.
2. Student bude schopen diskutovat o nejčastějších argumentech pro a proti energetickým typům zahrnutým v případové studii
3. Student bude schopen pochopit, jak jednotlivé vzorce a motivované poznání formují náš profil spotřebitelé energie.

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Porovnání informací
>Sebereflexe
>Prezentace argumentů
>Týmová práce
>Diskuse

Navrhované vzdělávací činnosti

> Projděte si poskytnuté zdroje. V závislosti na velikosti skupiny rozdělte studenty do 2-3 skupin a požádejte každou skupinu, aby si prošla 2-3 zdroje. Nechte studenty, aby si dělali poznámky.
> Zeptejte se studentů, zda při procházení zdrojů našli tvrzení, které znělo a) příliš vtipně, b) příliš hloupě. Ať vysvětlí proč. Zjistěte, zda někdo jiný ve skupině cítí, že je to nespravedlivé, a chce obhájit toto tvrzení. Snažte se debatu udržet ve zdvořilé a v zábavné formě. Zahajte debatu, proč mohou různí lidé vnímat konkrétní tvrzení jako vtipné a jiní jako hloupé, důležité nebo irelevantní atd.
> Požádejte studenty, aby vytvořili ve dvoučlenných skupinách memy vztahující se k danému tématu. Mohla by to být soutěž a tak studenty požádejte, aby zvážili, jaká by měla být soutěžní kritéria pro vítězství? Bude to nejzábavnější, nejironičtější, nejvíce sarkastický ... meme? Nasměrujte studenty na bezplatný generátor meme a nechte každý tým, aby předložil maximálně 2 návrhy. Nechte celou třídu hlasovat - na základě kritérií, která si sami určili.

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Diskutujte o tom, jak jsou v této případové studii jasně viditelné stereotypy (vzorce). Požádejte studenty, aby přemýšleli, zda debatu o bezpečnosti jaderné energie, jaderných elektráren a případných teroristických útocích lze posuzovat prostřednictvím vzorců. Pokuste se je definovat.
SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST: Požádejte studenty, aby přemýšleli a debatovali o tom, zda globální nebezpečí teroristických útoků vykazuje vlastnosti problému, který spadá do systému systémové příčinnosti.

Další online nástroje

Internetové prohlížeče, Wikipedia, Multimediální prezentace, videa, interaktivní animace, podcasty
Materiál De facto

Varování

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.