Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Smugi chemiczne (chemtrails)- wymysł czy prawdziwe zagrożenie?

To studium przypadku ma na celu uświadomienie uczniów w jaki sposób są budowane i rozpowszechniane fałszywe informacje. Uczeń ma za zadanie poprzez analizę źródeł stwierdzić, czy chemtrials, jako jedna z najbardziej znanych teorii spiskowych jest prawdziwa, czy też nie. Podczas szukania materiałów i opinii za lub przeciw zagrożeniu ze strony smug kondensacyjnych, uczeń pozna zarówno historię i naukowe podwaliny teorii smug, sposób jej rozprzestrzeniania przez social media, sposoby na obalenie tej teorii oraz dowie się jakie są biznesowe korzyści rozprzestrzeniania fałszywych teorii przez osoby w nie wierzące.

Smugi chemiczne:
wymysł czy 
prawdziwe
zagrożenie?


Polecane dla:
 studenci (zwłaszcza kierunków ścisłych/technicznych), uczniowie szkół średnich

Dostępne elementy: 3

Tagi: środowisko, skażenie, teorie spiskowe

Pigułki wiedzy 2. Smugi chemiczne i dezinformacja

Istnieje wiele różnych profili na Facebooku z jednym wspólnym mianownikiem: mają na celu rozpowszechniać idęę konspiracji, przekazywać fałszywe treści lub niezweryfikowane wiadomości, i doprowadzić do stworzenia prawdziwej, rozbudowanej sieci dezinformacji wewnątrz mediów społecznościowych. Ten blok prezentuje nie tylko konta na Facebooku czy Twitterze związane z chemtrails, ale również niektóre strony internetowe na temat tworzenia i obalania oszustw na temat smug chemicznych.

Rekomendowane źródła

1. Nie, samoloty nie spryskują nas chemią
https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-samoloty-nie-spryskuja-nas-chemia/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Smugi chemiczne, dezinformacja i Szóste Wymieranie
https://pracownia4.wordpress.com/2012/09/23/smugi-chemiczne-dezinformacja-i-szoste-wymieranie/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Chemtrails – co to jest i o co w tym wszystkim chodzi
https://fakenews.pl/zdrowie/chemtrails-co-to-jest-i-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Chemtrails – trwa akcja rozpylania toksyn nad Polską - strona internetowa
https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/chemtrails-trwa-akcja-rozpylania-toksyn-nad-polska/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Absurdalne, antynaukowe combo. W sieci promowana jest teoria, że w chemtrails rozpyla się szczepionki
https://www.antyfake.pl/chemtrails-szczepionki [Open from webarchive if link broken/inactive]

 

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Zwiększenie własnej umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.
2. Ocena związku między określonym rodzajem dezinformacji, a korzystaniem z określonych mediów społecznościowych.
3. Zrozumienie różnych cech dezinformacji związanej z chemtrails.
4. Wypracowanie metody sprawdzania i weryfikowania faktów.

Rekomendowane metody nauczania

> Formowanie opinii i formułowanie argumentów (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
> Dyskusja (Ramy i framing)
> Sprawdzenie źródeł i faktów prezentowanych materiałów (Przyczynowość systemowa)
> Ponowna ocena (Ramy i framing)
> Burza mózgów, mapowanie myśli (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie)

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

Czas trwania: 40 minut

> Bądź przekonywujący we wprowadzeniu do tematu.

> Wybierz materiały o możliwie prostym i obiektywnym stylu: zacznij od materiału #2 i 3; następnie #1, aby zaznaczyć również istnienie grup, które chcą obalić teorię spiskową, kolejne materiały pozostaw już uczniom niech rozpoczną wyszukiwanie informacji w Internecie.

> Wskazówki dotyczące grup podane w bloku 1 wciąż obowiązują.

> Blok zamknie krótka dyskusja podsumowująca, gdzie nauczyciel podkreśli najważniejsze informacje.

Filary De Facto

Wprowadzenie tematyki bloku (Przyczynowość systemowa, Ramy równoważności i nacisku)
Praca zespołowa i dyskusja w grupie (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
Szukanie informacji i dywersyfikacja źródeł informacji (Przyczynowość systemowa)
Debata (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
Dyskusja podsumowująca (Przyczynowość systemowa)

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.