Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Този казус има за цел да информира обучаваните за различните въпроси, свързани със създаването и разпространяването на дезинформация. Обучаваните ще изследват и разберат дали една от най-известните конспиративни теории - кемтрейлс - е вярна или не. В процеса на търсене на материали и мнения в подкрепа или срещу кемтрейлс като действителна заплаха за хората от въздуха, обучаваните се изправят пред историята и научната обосновка на конспиративната теория за кемтрейлс, разпространението ѝ чрез социалните медии, начините за противопоставяне и бизнес възможностите, произтичащи от разпространяването на фалшиви теории сред техни потенциални последователи.

Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Подходящо за: Студенти (най-вече в курсове, свързани с наука/технологии)
Ученици в гимназиален етап (16+)

Брой теми: 2

Тагове: околна среда, замърсяване, теории на конспирацията

Инструкции за обучители

Тема 2: Кемтрейлс и дезинформация

Съществуват множество различни Фейсбук страници, които могат да бъдат подведени под общ знаменател: ...

Предложени източници

Текст

1. Пилот обяснява химическите следи от самолетите
https://bit.ly/35lARG9
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваните ще повишат дигиталната си грамотност.
2. Обучаваните ще могат да правят връзка между видовете.
3. Обучаваните ще могат да разпознават основните характеристики на дезинформацията по въпроса за кемтрейлс.
4. Обучаваните ще могат да усвоят методи за проверка на факти.

Предложени методи

>Формиране на мнение и формулиране на аргументи
>Дискусия
>Прилагане на проверка на източника и съдържанието към набор от ресурси
>Преоценка на мнение/позиция
> Брейнсторминг и мозъчни карти

Предложени дейности

>Разделете групата на 2: привърженици и противници на теорията за кемтрейлс. Помолете ги да потърсят релевантни източници на информация. Нека представят аргументите си и се опитат да опишат преобладаващите типове съдържание, на които са попаднали по време на търсенето.
> Заедно анализирайте видеото от ресурс #1 с помощта на въпросите от модела Eggshell. Коментирайте как отговорите на тези въпроси променят отношението към достоверността на източника.
> Помолете участниците да направят списък с аргументите на привържениците на теорията за вредното влияние от химическите следи, въз основа на източници #2 и 4. Потърсете общи характеристики и помислете кои от тях могат да се отнасят за дезинформацията по принцип.
> С помощта на източник #3 се опитайте да проверите достоверността на избрана интернет публикация.
> Обобщете резултатите от проверката, заключенията на участниците. Изведете основни характеристики на дезинформацията и методи, които помагат за разпознаване и противодействие.

De Facto стълбове

Въвеждане в блока (системна причинност, еквивалентни и емфазни рамки)
Екипна работа и дискусия в група (системна причинност, мотивирано познание, мисловни рамки)
Търсене на информация и разнообразяване на източниците на информация (системна причинност) Дебати (системна причинност, мотивирано познание, мисловни рамки)
Обобщаване на дискусията (системна причинност)

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.