Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Pigułki wiedzy 4. Ile kosztuje energia jądrowa - przegląd ogólny?

W ostatnim czasie obserwujemy ciągły wzrost cen energii. Dla zwykłego Kowalskiego lub Smitha wydatek ten w budżecie domowym staje się coraz bardziej zauważalny. Jednak nie tylko bezpośrednie koszty energii, którą zużywamy w domu są odczuwalne dla naszego portfela. Obecnie energia jest praktycznie potrzebna do wszystkiego – jest potrzebna do tego, aby wytworzyć żywność, aby oświetlić sklep, w którym tę żywność kupujemy, aby oświetlić drogi i ulice, aby uruchomić różnego rodzaju urządzenia, aby uruchomić tak modne ostatnio samochody elektryczne i do wielu, wielu jeszcze innych celów. A to wszystko wiąże się z kosztami, które ponosimy każdego dnia – bezpośrednio albo pośrednio. Tak więc koszty energii są dla gospodarki i dla zwykłego człowieka bardzo ważne. Istotne jest zatem, aby były jak najniższe. Ale skąd wziąć taką tanią energię? Z elektrowni konwencjonalnych, węglowych, elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych albo z elektrowni atomowych? A może z paneli słonecznych? Które źródło energii jest najbardziej opłacalne? Które źródło produkuje najtaniej energię? Czy istnieje w ogóle cos takiego, jak „tania energia”? I czy jest jej wystarczająco dużo dla wszystkich ludzi na Ziemi? Jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę (koszty budowy elektrowni i rozpoczęcia jej eksploatacji, koszty użytkowania), aby obiektywnie ocenić, które źródło energii jest najbardziej opłacalne dla człowieka i całej gospodarki? Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedzi na te pytania, zapoznaj się z poniższymi materiałami.

Rekomendowane źródła

Tekst

1. Artykuł "Ile kosztuje energetyka jądrowa? Ministerstwo Energii publikuje raport"
https://biznesalert.pl/raport-energetyka-atom-koszty-oecd/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Artykuł "Atomowa spółka PGE wydała 447 mln zł. Cały program jądrowy kosztuje dużo więcej"
https://gramwzielone.pl/trendy/100423/atomowa-spolka-pge-wydala-447-mln-zl-caly-program-jadrowy-kosztuje-duzo-wiecej [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Artykuł "Energia jądrowa?"
https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/161/energia-jadrowa [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Artykuł "Polemika - Czy jądrowa się opłaca?"
https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,3368,polemika-czy-jadrowa-sie-oplaca.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego 2019
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/RaportEJ2019.pdf [Open from webarchive if link broken/inactive]

6. Artykuł "Polska elektrownia atomowa to droga zabawa? Francja też ma takie plany, chce wydać… 200 mld zł"
https://spidersweb.pl/bizblog/elektrownia-atomowa-francja-polska/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

Wideo

1. Polski Czarnobyl, opuszczona elektrownia atomowa Żarnowiec?

Memy

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Uczeń będzie w stanie zidentyfikować i zrozumieć zalety i koszty energii jądrowej.
2. Uczeń będzie w stanie określić możliwe koszty funkcjonowania planu energetyki jądrowej.
3. Uczeń będzie w stanie podać przykłady elektrowni jądrowych, które kraje je wykorzystują, w jakim zakresie, jakie są korzyści z ich użytkowania.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Porównanie informacji
> Autorefleksja
> Przedstawianie argumentów
> Praca zespołowa
> Dyskusja
> Burza mózgów
> Stosowanie sprawdzonych źródeł i faktów do zestawu zasobów

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Na początku sesji przedstaw artykuł nr 1 z listy zasobów na temat zalet i wad energii jądrowej. Poproś uczniów o przejrzenie tego artykułu, zwróć uwagę na dane. Zapytaj, jak się na to zapatrują i co myślą o ogólnym przesłaniu, które przekazuje.

> Następnie poproś uczniów o przeczytanie artykułu nr 2 na temat kosztów elektrowni jądrowych. Zapytaj, jak się na to zapatrują i co myślą o ogólnym przesłaniu, które przekazuje. Jakie są ich opinie na temat tego aspektu energii jądrowej i jej kosztów?

> Przedstaw pojęcia sprawdzania faktów i sprawdzania źródła. Przedstaw model Eggshell. Poproś uczniów, aby spróbowali zweryfikować roszczenia za pomocą wyszukiwania online.

> Po ustaleniu faktów i wiarygodności źródła poproś uczniów o ponowną ocenę ich opinii od początku sesji. Uruchom szybką burzę mózgów na temat motywacji autora. Omów zamierzony wpływ i rzeczywisty wpływ.

> Poproś uczniów o skorzystanie z zasobów wideo # 1. Wykorzystaj proces, którego nauczyłeś się w poprzednim ćwiczeniu. Przeprowadź sprawdzanie źródła i sprawdzanie faktów dotyczące tego elementu. Omów wyniki. Omów motywy. Omów rzetelność.

> Teraz przejdź do głównego tematu studium przypadku - zasoby artykułu # 3, # 4 i # 6. Przedstaw główny sprzeciw, który należy zbadać - zalety i wady wynikające z użytkowania elektrowni jądrowej ze szczególnym wpływem jej kosztów.

> Podziel grupę na dwie części. Niech uczniowie znajdą krótkie definicje: pierwsza grupa - zalety energii jądrowej; druga grupa - wady. Badania są przeprowadzane wyłącznie na oficjalnych stronach i dokumentach - poproś uczniów o korzystanie z wiarygodnych źródeł. Przedstawiciel każdej grupy zapisuje 3 do 4 punktów zalet i wad za pomocą flipchartu / tablicy.

> Pracując z całą grupą, zdefiniuj znaczenie i trafność każdej opinii, przekonania, faktu, oczekiwań znalezionych podczas pracy w grupie. Ważne jest, aby klasyfikować informacje jako fakty lub przekonania / opinie / oczekiwania. Każda podgrupa szuka informacji o pomyśle, za który jest odpowiedzialna.

> Wyjaśnij na przykładach, cco są memy i dlaczego uważa się je za parodię / ironię. Jako wyzwanie poproś każdą grupę, aby znalazła i była gotowa zilustrować swoje kluczowe ustalenia za pomocą memów. Poproś uczniów, aby użyli memów, które znajdą w Internecie. Skorzystaj z okazji, aby pokazać im, jak działają generatory memów.

> Poproś grupy o ponowną ocenę ich stanowiska i argumentów znalezionych w udostępnionych zasobach i wykorzystanych już w debacie. Zachęcaj do autorefleksji, koncentrując się na informacjach / dezinformacji. W pełnej grupie: pobierz, wyjaśnij, podaj przykład właściwości, które mogą wskazywać na dezinformację lub manipulację. Omów niebezpieczeństwa związane z dezinformacją powstające szczególnie w kontekście energii.

Filary De Facto

RAMY: Wyjaśnij koncepcję i poproś uczniów, aby zastanowili się, czy debatę na temat elektrowni jądrowych i ich bezpieczeństwa można rozpatrywać w ramach. Spróbuj zdefiniować te ramy. Czy reaktor jądrowy działa jak bomba atomowa? Czy reaktor jądrowy niesie takie samo niebezpieczeństwo jak bomba atomowa?

ZMOTYWOWANE POZNANIE: Wyjaśnij, czym jest zmotywowane poznanie i podaj przykłady, wykorzystując właśnie ukończone działanie (np. ufanie określonym źródłom, na które wpływ ma ...) - wymień lub odnieś się do listy z wieloma możliwymi przypadkami zmotywowanego poznania.

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA: Wyjaśnij przyczynowość systemową. Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy globalna rozmowa na temat zielonej energii, energii konwencjonalnej i energii jądrowej wykazuje właściwości problemu, który mieści się w strukturze systemowego związku przyczynowego.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.