Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Atomska moč

Atom ni tako strašljiv? Kakšne so možnosti in priložnosti za razvoj jedrske energije v svetu ob vseh podnebnih spremembah, ki ga pestijo? Po katastrofi v Černobilu leta 1986 so jedrske elektrarne kot način pridobivanja električne energije pričele hitro izgubljati na svoji priljubljenosti. Leta 2012 je odpoved reaktorja v Fukušimi na Japonskem na koncu vodila do potopa jedrske energije. Pa vendarle so mnenja svetovnih voditeljev kot tudi širše javnosti v povezavi z jedrsko energijo razdvojena, še posebej v državah, v katerih jedrske elektrarne igrajo pomembno vlogo. Jedrske elektrarne vzbujajo veliko pomislekov. Njihovo delovanje in neprijetni spomini na katastrofalne posledice so postali mitski, okoli te tematike pa se je pojavilo zelo veliko tako imenovanih lažnih novic, ki tej tehnologiji niso naklonjene, saj ustvarjajo ozračje strahu, groženj in družbenega odpora.

Atomska moč

Priporočeno za: srednješolci, starejši od 16 let, študenti na fakultetah, udeleženci v izobraževalnih programih za odrasle.

Dosegljivi sklopi: 6

Oznake: jedrska energija, okolijska varnost, energetski stroški, trajnostna energija

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 4. Kakšna je cena jedrske energije – splošni pregled

V zadnjem času smo priča vse hitrejši in stalni rasti cen energije, tovrstni izdatki pa so tudi v proračunih gospodinjstev vse bolj opazni. Naša denarnica pa ne občuti zgolj neposrednih stroškov energije, ki jo porabi v našem gospodinjstvu. Energija se namreč potrebuje za prav vse – za pridelavo hrane, osvetlitev cest in ulic, omogočanje uporabe različnih naprav, za pogon električnih avtomobilov in še za veliko več ostalih stvari. Vse to pa je povezano z vsakdanjimi stroški – neposrednimi in posrednimi. Skratka, stroški energije so pomembni tako za gospodarstvo kot za vsakega posameznika, zato je ključnega pomena, da so kar se da nizki. Od kod pa lahko dobimo tako poceni energijo? Iz običajnih elektrarn, elektrarn na premog, hidroelektrarn, elektrarn na veter ali jedrskih elektrarn? Ali celo iz solarnih panelov? Kateri vir energije je najbolj donosen? Kateri vir proizvaja najcenejšo energijo? In ali jo je dovolj za vse ljudi na svetu? Katere stroške je potrebno upoštevati (stroški gradnje in zagona elektrarne, obratovalni stroški), če bi donosnost vira energije želeli čim bolj objektivno oceniti tako z vidika vsakega posameznika kot z vidika celotnega gospodarstva? Če želite izvedeti odgovore na ta vprašanja, preberite spodnje gradivo.

Priporočeni viri

Besedilo

1. Jedrska energija - grožnja ali rešiteljica?
https://svetkapitala.delo.si/ikonomija/jedrska-energija-groznja-ali-resiteljica/ [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. Pomanjkljivosti jedrskih elektrarn v Evropi
https://www.rtvslo.si/svet/skoraj-vse-jedrske-elektrarne-v-evropi-potrebujejo-izboljsanje-varnosti/292752  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

3. Članek "Prihodnja vloga jedrske energije bo odvisna predvsem od stroškovne optimizacije"
http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6048/S-konference-NENE-2018.aspx [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

4. Mala enciklopedija jedrske energije
http://www.djs.si/mmg/pdf/atlas/meje.pdf [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

5. Članek "Po svetu v gradnji 54 novih jedrskih reaktorjev"
https://oe.finance.si/8951762/Po-svetu-v-gradnji-54-novih-jedrskih-reaktorjev%3B-najvec-na-Kitajskem  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

6. Wikipedia - Seznam jedrskih reaktorjev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jedrska_elektrarna [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Memi

Video posnetki

1. Kakšna je resnica o jedrski energiji? (celoten video posnetek)

 

2. Kako delujejo jedrske elekrarne?

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Učenec opredeli in razume prednosti in slabosti jedrske energije.
2. Učenec prepozna potencialne stroške funkcionalnost načrta jedrske energije.
3. Učenec navede primere jedrskih elektrarn, ve, katere države jih uporabljajo, v kakšnem obsegu in kakšne so koristi njihove uporabe.

Priporočene učne metode

> Iskanje informacij
> Primerjava informacij
> Samorefleksija
> Argumentiranje
> Skupinsko delo
> Razprava
> Nizanje idej
> Uporaba in preverjanje virov informacij

Priporočene učne aktivnosti

> Na začetku srečanja predstavite članek št. 1, ki je naveden med viri in govori o prednostih in slabostih jedrske energije. Učence prosite, da članek preletijo in si naredijo zapiske. Vprašajte, kako se počutijo in kaj menijo o sporočilu članka.

> Nato učence prosite, da preberejo članek št. 3, ki govori o stroških jedrskih elektrarn. Vprašajte jih, kaj menijo o članku in njegovem sporočilu. Kakšna so njihova mnenja o tem vidiku jedrske energije in z njo povezanih stroških.

> Predstavite koncepte preverjanja virov in dejstev. Predstavite model jajčne lupine. Učence prosite, da z brskanjem po spletu poskusijo preveriti trditve.

> Po tem, ko so zbrali dejstva in preverili verodostojnost virov, učence prosite, da o mnenju, ki so ga podali na začetku srečanja, ponovno premislijo. Skupaj z učenci nizajte ideje in se pogovorite o predvidenem in dejanskem vplivu.

> Učence prosite, da si ogledajo video posnetek št. 1. Sledite postopku, ki ste se ga naučili v prejšnji aktivnosti. Vire in dejstva preverite ter se pogovorite o ugotovitvah. Pogovorite se o motivih in zanesljivosti.

> Sedaj preidite na osrednjo temo študije primera – članek št. 3, 4 in 6. Predstavite glavno opozicijo, ki jo je potrebno preučiti – prednosti in slabosti pri uporabi jedrske elektrarne s posebnim poudarkom na stroških.

> Skupino razdelite na dva dela. Učenci naj poiščejo krajše definicije: prva skupina – prednosti jedrske energije; druga skupine – slabosti. Informacije naj iščejo izključno na uradnih spletnih straneh in dokumentih, pri čemer uporaba zanesljivih virov informacij ostaja ključna. Predstavnik vsake skupine naj na tablo napiše 3 oziroma 4 točke prednosti in slabosti.

> V sodelovanju s celotno skupino, poskusite določiti pomen in ustreznost vsakega mnenja, prepričanja, dejstva in pričakovanj. Ključnega pomena je, da se informacije ustrezno razvrstijo in opredelijo kot prepričanje / mnenje / pričakovanje. Vsaka podskupina zbira informacije s področja, za katerega so odgovorni.

> Na primerih pojasnite, kaj memoti so in zakaj jih uvrščamo med parodijo / ironijo. Skupinam lahko zastavite izziv in jih prosite, da s pomočjo memotov ponazorijo svoje ključne ugotovitve. Učence prosite, da uporabijo memote, ki jih lahko najdejo na spletu. Ob tej priložnosti jim tudi pokažite, kako delujejo generatorji memotov.

> Skupine pozovite, da ponovno ocenijo svoja stališča in argumente, ki so jih podali predhodno v tej razpravi. Spodbujajte samorefleksijo s poudarkom na informacijah / dezinformacijah. Za vse skupine navedite, razložite in podajte primer lastnosti, ki imajo značilnosti dezinformacij ali manipulacije. Pogovorite se o nevarnostih zaradi dezinformacij, ki so povezane s hrano.

De Facto stebri

Okviri in okvirjanje: Pojasnite koncept in učence prosite, da razmislijo, ali je razpravo o jedrskih elektrarnah in z njimi povezanih stroških mogoče obravnavati skozi okvire. Te okvire poskusite nato tudi določiti. Koliko stane jedrska energija? Je cena višja ali nižja v primerjavi z ostalimi vrstami elektrarn?

Motivacijska kognicija: Pojasnite, kaj motivacijska kognicija sploh je in navedite primere, pri čemer uporabite pravkar dokončano aktivnost (npr. uporaba določenih virov, na katere vpliva) – naštejte in navedite številne možne primere motivacijske kognicije.

Dodatna spletna orodja

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.