Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Jaderné elektrárny

Co je děsivého na atomu? Jaké jsou vyhlídky a příležitosti pro rozvoj jaderné energie ve světě vzhledem ke změně klimatu? Jaderné elektrárny vyrábějící elektřinu začaly rychle ztrácet svou popularitu po katastrofě v Černobylu v roce 1986. Poruchou reaktoru elektrárny v japonské Fukušimě (2011) došlo k úplnému zavržení jaderné energie. Světoví vůdci i samotná veřejnost v zemích, kde jaderné elektrárny hrají důležitou roli, jsou však v této otázce rozděleni. Jaderné elektrárny vyvolávají mnoho obav. Hrozba selhání jaderné elektrárny se stala mýtem a kolem tématu se objevilo mnoho lživých zpráv, které tuto technologii znevýhodňují, protože vytvářejí atmosféru strachu, hrozby a sociálního odporu.

Jaderné elektrárny

Doporučeno pro: Střední školy 16+, Studenti univerzit, Dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: jaderná energie, bezpečnost životního prostředí, náklady na energii, udržitelná energie

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 4. Kolik stojí jaderná energie - obecný přehled

Nedávno jsme zaznamenali stabilní růst cen energie. Pro běžného člověka jsou tyto výdaje v rozpočtu domácnosti stále znatelnější. Nejen přímé náklady na energii, kterou doma spotřebujeme však ovlivňují naši peněženku. Energie je v současné době potřebná pro všechno - je třeba vyrábět jídlo, osvětlovat obchod, kde si kupujeme toto jídlo, osvětlovat silnice a ulice, umožňovat použití různých zařízení, jezdit elektrickými auty tak moderními v poslední době a pro mnoho lidí, mnoho dalších účelů. A to vše přichází s náklady, které každý den vynakládáme - přímo nebo nepřímo. Náklady na energii jsou tedy velmi důležité pro ekonomiku a pro obyčejného člověka. Je proto důležité, aby byly co nejnižší. Ale kde získat takovou levnou energii? Z konvenčních elektráren, uhelných elektráren, vodních elektráren, větrných elektráren nebo z jaderných elektráren? Nebo možná solární panely? Který zdroj energie je nejziskovější? Který zdroj produkuje nejlevnější energii? Existuje něco jako „levná energie“? A bude stačit pro všechny lidi na Zemi? Jaké náklady je třeba vzít v úvahu (náklady na výstavbu zařízení a jeho uvedení do provozu, provozní náklady), aby bylo možné objektivně posoudit, který zdroj energie je pro člověka a pro celou ekonomiku nejvýhodnější? Pokud chcete najít odpovědi na tyto otázky, přečtěte si níže uvedené materiály.

Navrhované zdroje

1. Realita a mýty o jaderné energii
https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice/realita-a-myty-o-jaderne-energii [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

2. Jaké jsou investiční náklady na výstavbu jaderné elektrárny?
https://chytraenergie.info/index.php/chytra-energie-novinky/atom/104-kolik-stoji-novy-atom  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

3. Jádro je drahé -článek o nákladech na jadernou energii
https://infografiky.ihned.cz/jadro-vyjde-draho/r~fccf96fe111411ea82ef0cc47ab5f122/  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

4. Článek agentury Reuters „Jaderná energie je příliš pomalá, příliš drahá na to, aby šetřila klima: zpráva“
https://www.reuters.com/article/us-energy-nuclearpower/nuclear-energy-too-slow-too-expensive-to-save-climate-report-idUSKBN1W909J  Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

5. Wikipedia o ekonomii jaderných elektráren
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics_of_nuclear_power_plants  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

6. Wikipedia - Seznam jaderných reaktorů
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

7. Ukončení provozu jaderných elektráren je drahé
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zavirani-jadernych-reaktoru-ohrozuje-klima-i-bezpecnost-varu/r~b16a2e42813911e9ad610cc47ab5f122/ [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

Memes

Jaká je pravda o jaderné energii? - celé video

Výsledky učení

1. Student bude schopen identifikovat a pochopit výhody a náklady na jadernou energii.
2. Student bude schopen identifikovat možné funkční náklady na jadernou energii.
3. Student bude schopen poskytnout příklady jaderných elektráren, které země je využívají, v jakém rozsahu, jaké jsou jejich výhody z jejich používání

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Porovnání informací
>Sebereflexe
>Prezentace argumentů
>Týmová práce
>Diskuse

Navrhované vzdělávací činnosti

> Na začátku lekce představte článek č. 1 ze seznamu zdrojů o výhodách a nevýhodách jaderné energie. Požádejte studenty, aby si prošli tento článek, poznamenali si data. Zeptejte se, co si o článku myslí a jaký je cíl zprávy.
> Dále požádejte studenty, aby si přečetli článek č. 3 o nákladech na jaderné elektrárny. Zeptejte se, co si o článku myslí a co je jeho cílem. Jaké jsou jejich názory na tento aspekt jaderné energie a jeho náklady.
> Zaveďte koncepty kontroly skutečností a kontroly zdrojů. Představte model Eggshell. Požádejte studenty, aby se pokusili ověřit tvrzení pomocí internetového vyhledávání.
> Po zjištění skutečností a spolehlivosti zdroje požádejte studenty, aby přehodnotili své názory od začátku lekce. Brainstorming – jaká je motivace autora. Diskutujte o zamýšleném a skutečném dopadu.
> Požádejte studenty, aby se podívali na video č. 1. Použijte postup, který jste se naučili v předchozí činnosti. U této položky proveďte kontrolu zdroje a kontrolu faktů. Diskutujte poznaatky. Diskutujte o motivech. Diskutujte o spolehlivosti.
> Nyní přejděte k hlavnímu tématu případové studie - článek zdroje # 3, # 4 a # 6. Představte hlavní opozici, která má být ověřena - pro a proti vyplývající z používání jaderné elektrárny se zvláštním dopadem na její náklady.
> Rozdělte skupinu na dvě. Nechte studenty najít krátké definice: první skupina - výhody jaderné energie; druhá skupina - nevýhody. Výzkum se provádí výhradně na oficiálních stránkách a v dokumentech - požadujte, aby studenti používali spolehlivý zdroj. Zástupce každé skupiny píše 3 až 4 body pro a proti pomocí flipchartu / tabule.
> Při práci s celou skupinou definujte význam a relevanci každého názoru, víry, skutečnosti, očekávání zjištěného během jejich práce ve skupině. Je důležité klasifikovat informace jako skutečnost nebo víru / názor / očekávání. Každá podskupina hledá informace o myšlence, za kterou odpovídá.
> Vysvětlete na příkladech, co jsou memy a proč jsou považovány za parodii / ironii. Jako výzvu požádejte každou skupinu, aby našla a byla připravena ilustrovat svá klíčová zjištění pomocí memů. Požádejte studenty, aby použili memy, které najdou na internetu. Využijte této příležitosti a ukažte jim, jak fungují generátory memů.
> Požádejte skupiny, aby přehodnotily své postavení a argumenty nalezené v poskytnutých zdrojích a již použité v debatě. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklady vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci. Diskutujte o nebezpečí z dezinformací vznikajících konkrétně v potravinářském kontextu.

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Vysvětlete tento koncept a požádejte studenty, aby přemýšleli, zda lze debatu o jaderných elektrárnách a jejich nákladech posuzovat prostřednictvím vzorců. Pokuste se tyto vzorce definovat. Kolik stojí jaderná energie? Jaké jsou typy elektráren?

MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ: Vysvětlete, co je motivované poznání, a uveďte příklady využívající právě dokončenou aktivitu (např. důvěřování konkrétním zdrojům, které jsou ovlivněny ...) - vyjmenujte nebo odkažte na seznam s mnoha možnými případy motivovaného poznání.

Další online nástroje

Internetové prohlížeče, Wikipedia, Multimediální prezentace, videa, interaktivní animace, podcasty,
Materiál De facto

Varování

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.