Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Силата на атома

Страшна ли е атомната енергия? Какви са перспективите от използването й на фона на глобалните климатични промени? След аварията в Чернобил през 1986 г. атомните централи губят популярност като средство за производство на електроенергия. За това допринася и инцидента с ядрения реактор във Фукушима през 2011 г. В същото време няма единно мнение по въпроса за ролята на ядрената енергия в обществото и сред лидерите на държавите, които я използват за мирни цели. Ядрената енергетика повдига много въпроси. Заплахата от аварии, както и фалшивите новини, свързани с ядрените реактори създават климат на страх, заплаха и обществена съпротива срещу използването им.

Силата на атома

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани

Брой теми: 4

Тагове: ядрена енергия, околна среда, енергийна ефективност, устойчива енергия

Инструкции за обучители

Тема 4: Колко струва ядрената енергия - общ преглед

Напоследък се наблюдава тенденция за покачване на цената на енергийните ресурси. За едно обикновено семейство това означава видимо покачване на разходите в семейния бюджет. Усещаме го обаче не само по портфейла си. Енергия е необходима за всичко - за производството на храна, за осветление, транспорт и какво ли още не. Това има своята цена, както за икономиката, така и за обикновения човек. Ето защо е необходимо енергийният разход да бъде ограничаван колкото се може повече. Откъде обаче да се добие евтина енергия? От конвенционални, хидроелектрически, вятърни или ядрени електроцентрали? Или соларни панели? Кой е най-изгодният енергоизточник? Кой произвежда най-евтина енергия? Съществува ли "евтина" енергия? Би ли била достатъчна за всички хора по света? Какви са необходимите разходи, които трябва да се отчитат при сравняването на различните видове енергия (построяване на централа, оперативни разходи и др.)? Отговорите на тези въпроси търсим с помощта на ресурсите, подбрани за настоящия модул.

Предложени източници

1. Популярна статистика за броя на ядрените реактори в света и цена на ядрените централи
https://www.mediapool.bg/yadrenata-energetika-fakti-tendentsii-i-prognozi-news301138.html [Отворете през webarchive, ако линка не работи]

2. Секторът на ядрената енергетика отстъпва пред възобновяемите енергии едновременно по отношение на разходите и на капацитетите, което го прави по-малко ефективен в борбата с глобалното затопляне… Ядрената енергия е и много по-скъпа, констатира докладът.
http://www.economynews.bg/ес-ядрената-енергия-остава!-news92532.html [Отворете през webarchive, ако линка не работи]

3. Формиране на разходите за ядрена енергия - АЕЦ "Козлодуй"
https://npp-nb.bg/?page_id=904 [Отворете през webarchive, ако линка не работи]

Социални медии

1. За цената на ядрената енергия - дебат в социален форум
https://www.facebook.com/boyan.rashev/posts/2880823215275026  [Отвори през webarchive ако линка не работи]

https://www.facebook.com/ilian.vassilev.9/posts/10157993060374430     [Отвори през webarchive ако линка не работи]    

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да разпознава и разбира плюсовете и минусите на ядрената енергия
2. Обучаваният ще може да посочва примери за използването на атомни електроцентрали

Предложени методи

>Търсене на информация
>Сравняване на информация
>Представяне на аргументи
>Работа в екип
>Дискусия
>Саморефлексия
>Проверка на източници и факти
>Мозъчна атака

Предложени дейности

> В началото на часа обсъдете положителните и отрицателните черти на ядрената енергия, с помощта на източниците. Помолете обучаваните да проследят въз основа на какви данни се правят сравненията, както и да изразят своята гледна точка.

> Добавете въпроса за цената на ядрената енергия. Оправдани ли са разходите? Какво впечатление създават използваните източници?

> Представете Eggshell модела и разкажете какво означава проверка на факти и източници. Помолете обучаваните да потърсят потвърждение на твърденията, които намират в интернет по въпроса за ядрената енергия.

> Разделете групата на две. Помолете всяка група да потърси аргументи за/против ядрената енергия. Нека използват за източници официални сайтове и документи, които се смятат за достоверни. По един представител от всяка група записва 2-4 аргумента за/против на флипчарта.

> Всички заедно проведете дебат и обсъдете характера на записаните твърдения - дали са факти/мнение/очакване. Всяка група трябва да защитава своята позиция.

> Покажете на обучаваните няколко меми и разяснете, ако е необходимо, ролята на пародията и иронията. Помолете двете групи да подберат меми в защита на съответната позиция.

De Facto стълбове

Връзка с мисловни рамки: въведете понятието и помолете участниците да помислят дали дебата за ядрената енергия и цената на електроцентралите съдържа елементи, които могат да се определят като мисловни рамки. Потърсете допълнителни примери.

Допълнителни материали

Флипчарт/Бяла дъска и маркери
Неограничен интернет достъп (вкл. достъп до сайтове на социални медии)
Разрешение за ползване на мобилни устройства в клас

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.