Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Изкуствен интелект (ИИ)

Изкуствен интелект (ИИ)

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: изкуствен интелект, технологии, роботи, фалшиви новини

Инструкции за обучители

Тема 4: Каква е ролята на изкуствения интелект в бъдеще?

Тук се изследва и дискутира как обучаваните могат да разберат и контролират ефекта на ИИ върху живота им. Отделено е място на въпроса за това как ще изглежда бъдещето на тази технология и защо.

Предложени източници

Текст

1.Технологии за създаването на ИИ
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/01/23/top-10-hot-artificial-intelligence-ai-technologies/
(автоматичен превод)

Резултати от ученето

1. Обучаваните ще могат да оценяват представените материали в рамките на дискусии, както и да преценяват резултатите за себе си.
2. Обучаваните ще могат да оценяват и коментират собствените си действия, за да намалят отрицателните ефекти от ИИ върху себе си.

Предложени методи

>директен инструктаж
>групова дискусия
>работа в малки групи
>кратки прекъсвания с бързи въпроси и отговори за разведряване и сплотяване на групата
>пленарни сесии за проверка на разбирането

Предложени дейности

>Първа част: Групова дискусия за 4-те стълба на Де Факто, с акцент върху мисловните рамки. >Разгледайте заедно значимостта на психологическите мотиватори.
> Групова дискусия на аналоговата игра - например дали и как е въздействала върху мисленето на обучаваните. Как биха подходили към играта, ако те трябваше да я разработват?
> Втора част: Работа в групи - помолете участниците да разработят свои въпроси за други обучавани (например на различна възраст).
> Групова дискусия - споделяне на мисли и наблюдения.
> Каква е употребата на "добро" и "лошо" като мисловни рамки по темата за ИИ

De Facto стълбове

Мотивирано познание
Системна причинност: Работа в групи - помолете участниците да помислят как играта и приложението подпомагат разбирането и промяната в поведението.
Мисловни рамки: Работа в групи за разработване на собствени "карти" за играта и приложението. Представяне и дискусия.
Еквивалентни и емфазни рамки: Потърсете дали в разглежданата тема може да се открие еквивалентност, както и дали може да се използва за взимането на информирани решения.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.