De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: Artificiële intelligentie

Artificiële

intelligentie

Aanbevolen voor: vanaf 16 jaar

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: artificial intelligence, technology, robots, fake news

Tips voor docenten

Bouwsteen 4. Wat brengt AI in de toekomst?

Onderzoeken wat studenten kunnen doen om de effecten van AI op hun leven beter te beheersen en in te zien wat AI ook de toekomst voor hen kan betekenen.

Voorgestelde bronnen

1. Top 10 hot artificial intelligence AI technologies
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/01/23/top-10-hot-artificial-intelligence-ai-technologies/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Notre Dame fire - fake news
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/notre-dame-fire-youtube-video-911-terror-attack-hoax-fake-news-a8871906.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Is AI the key to combat fake news
https://www.marutitech.com/artificial-intelligence-fake-news/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Artificial Intelligence: the possibilities and the threats posed
https://www.information-age.com/ai-possibilties-warnings-123462679/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
View from 2016 - what came true, what didn't.

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. Evalueren van het aangeboden materiaal en voorspellen van de resultaten voor de eigen toekomst.
2. Evalueren en feedback geven over de mogelijke eigen initiatieven om de negatieve effecten van AI op het eigen leven te minimaliseren.

Voorgestelde lesmethoden

Hoe de les opgebouwd wordt laten we aan de keuze van de leraars. Als suggestie hebben we deze case met een vrij traditionele manier van lesgeven opgebouwd:
> Klassikale introductie van de begrippen en de peilers.
> Begeleid leren in kleinere groepen.
> Tussendoor regelmatig een korte quiz
> Aan het einde van de les een klassikaal besluit

 

Suggested learning activities

Duurtijd: 2 lesblokken van 1,5 tot 2 uur (we geven hier een suggestie voor het lesverloop, aanpassingen aan de context en de wensen van de leraar en de doelgroep zijn mogelijk):

> Lesblok 1:
- Een klasgesprek gebaseerd op frames
- Groepswerk over

◊ de positieve versus negatieve kanten van AI en het belang van beide
◊ de psychologische drijfveren
◊ spel met vragenset
◊ feedback

> Lesblok 2:
- De studenten bedenken een eigen set vragen als aanvulling op de vragenset
- Delen van eigen ideeën en observaties
- Komen tot een besluit over de positieve en negatieve aspecten van AI

De Facto pijlers

Gemotiveerde Cognitie: De studenten bepalen hun houding tegenover AI: positief, negatief, gemengd.

Systemische Oorzaak: Onderzoeken welke vooroordelen ervoor zorgen dat door AI gegenereerde desinformatie wordt gedeeld.

Frames en framing: Het analoge De Facto spel gebruiken om een diepgaande discussie te houden over de werking van framing en focus bij AI.

Bijkomend werkmateriaal

De Facto app
Analoog bordspel en De Facto kaarten.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.