Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Този казус има за цел да информира обучаваните за различните въпроси, свързани със създаването и разпространяването на дезинформация. Обучаваните ще изследват и разберат дали една от най-известните конспиративни теории - кемтрейлс - е вярна или не. В процеса на търсене на материали и мнения в подкрепа или срещу кемтрейлс като действителна заплаха за хората от въздуха, обучаваните се изправят пред историята и научната обосновка на конспиративната теория за кемтрейлс, разпространението ѝ чрез социалните медии, начините за противопоставяне и бизнес възможностите, произтичащи от разпространяването на фалшиви теории сред техни потенциални последователи.

Кемтрейлс: фантастика или истинска опасност?

Подходящо за: Студенти (най-вече в курсове, свързани с наука/технологии)
Ученици в гимназиален етап (16+)

Брой теми: 3

Ниво на трудност: умерено-високо 

Тагове: околна среда, замърсяване, теории на конспирацията

Тема 3: Маркетинг и е-търговия на продукти, свързани с кемтрейлс

Кемтрейлс като маркетингова сензация за конспиратори: коментари и примери от Интернет като пазар.

Предложени източници

Текст

1. Конспиративната теория за химическите самолетни линии - история на теорията и теорията в България
https://bit.ly/35lARG9
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваните ще могат да разпознават икономическата значимост и ефект от разпространяването на дезинформация.

Предложени методи

>Формиране на мнение и формулиране на аргументи
>Дискусия
>Прилагане на проверка на източника и съдържанието към набор от ресурси
>Преоценка на мнение/позиция
>Брейнсторминг и мозъчни карти

Предложени дейности

gggggg

De Facto стълбове

Въвеждане в блока (системна причинност, еквивалентни и емфазни рамки)
Екипна работа (системна причинност, мотивирано познание, мисловни рамки)
Търсене на информация и разнообразяване на източниците на информация (системна причинност) Дебати (системна причинност, мотивирано познание, мисловни рамки)
Обобщаване на дискусията (системна причинност)

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.