Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Smugi chemiczne (chemtrails)- wymysł czy prawdziwe zagrożenie?

To studium przypadku ma na celu uświadomienie uczniów w jaki sposób są budowane i rozpowszechniane fałszywe informacje. Uczeń ma za zadanie poprzez analizę źródeł stwierdzić, czy chemtrials, jako jedna z najbardziej znanych teorii spiskowych jest prawdziwa, czy też nie. Podczas szukania materiałów i opinii za lub przeciw zagrożeniu ze strony smug kondensacyjnych, uczeń pozna zarówno historię i naukowe podwaliny teorii smug, sposób jej rozprzestrzeniania przez social media, sposoby na obalenie tej teorii oraz dowie się jakie są biznesowe korzyści rozprzestrzeniania fałszywych teorii przez osoby w nie wierzące.

Smugi chemiczne:
wymysł czy 
prawdziwe
zagrożenie?


Polecane dla:
 studenci (zwłaszcza kierunków ścisłych/technicznych), uczniowie szkół średnich

Dostępne elementy: 3

Tagi: środowisko, skażenie, teorie spiskowe

Pigułki wiedzy 3. Marketing i handel elektroniczny (e-commerce) produktami chemtrails

Smugi chemiczne jako chwyt marketingowy dla spiskowców: niektóre komentarze i przykłady z aukcji internetowych.

Rekomendowane źródła

1. Jak radzić sobie z manipulacją informacją w sieci? - strona internetowa
https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/jak-radzic-sobie-z-manipulacja-informacja-w-sieci [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Tajemnice reklamyo tym, jak reklamawpływa na dzieci i młodzież - artykuł
https://przereklamowanakonsumpcja.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Tajemnice_reklamy2017.pdf [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Reklama społecznajakonarzędzie kampanii społecznych
https://kampaniespoleczne.pl/wp-content/themes/Kampaniespoleczne/pliki/plik_20121008151333_780.pdf [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Model kształtowania lojalności konsuMentów w stosunku do Marki
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11576/Ostrowska_Model%20ksztaltowania%20lojalnosci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Open from webarchive if link broken/inactive]

 

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Zrozumienie ekonomicznego znaczenia rozpowszechniania niektórych rodzajów dezinformacji

Rekomendowane metody nauczania

> Formowanie opinii i formułowanie argumentów (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
> Dyskusja (Ramy i framing)
> Sprawdzenie źródeł i faktów prezentowanych materiałów (Przyczynowość systemowa)
> Ponowna ocena (Ramy i framing)
> Burza mózgów, mapowanie myśli (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie)

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

Czas trwania: 30 minut

> Bądź przekonywujący we wprowadzeniu do tematu, wyraźnie porusz temat dezinformacji i tego jak osoby tworzące dezinformację mogą czerpać zysk ze szkodą dla wierzących w nią ludzi.
> Wybierz materiały o możliwie prostym i obiektywnym stylu: zacznij od materiału #3, oraz #4 dodając lub nie kilka komentarzy i zacznij pierwszą rundę dyskusji; następnie zaprezentuj materiał #1 i #2.
> W tym bloku nie trzeba tworzyć grup, ale można wykorzystać te które uformowały się w trakcie dyskusji.
> Blok zamknie krótka dyskusja podsumowująca, gdzie nauczyciel podkreśli najważniejsze informacje z tej lekcji.

Filary De Facto

Wprowadzenie tematyki bloku (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie)
Szukanie informacji i dywersyfikacja źródeł informacji (Przyczynowość systemowa)
Debata (Przyczynowość systemowa, Motywowane poznanie, Ramy i framing)
Dyskusja podsumowująca (Przyczynowość systemowa)

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.