Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

 

 

Studium przypadku: Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Polecane dla: uczniowie w wieku 16 lat lub starsi

Dostępne elementy: 4

Tagi: sztuczna inteligencja, technologia, roboty, fałszywe wiadomości

Pigułki wiedzy 1. Czym jest sztuczna inteligencja?

Wprowadzenie do tematu, dlaczego sztuczna inteligencja jest ważna w życiu uczniów. Przedstawienie podstawowych pojęć i analiza jej wpływu na ich życie.

Rekomendowane źródła

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

  1. Zrozumienie zakresu działania sztucznej inteligencji i głównych obszarów możliwych zakłóceń.
  2. Docenienie celowości przykładowych informacji.
  3. Zrozumienie jak sztuczna inteligencja może na nas wpływać wykorzystując fałszywe informacje.

Rekomendowane metody nauczania

Ogólne wprowadzenie do zajęć, możliwe pytania i odpowiedzi, 4 filary i typy, aby wprowadzić w temat.

 

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

Planujemy zastosować standardowe praktyki:
Instruktor prowadzi sesje, aby przedstawić pomysły i ukierunkować dyskusje.
Praca w małych grupach, aby umacniać i wspierać uczenie się.
Krótkie quizy dla zabawy i wzmocnienia.
Sesje plenarne w celu sprawdzenia zrozumienia.

1.5 do 2 godzin na lekcję w ciągu 2 sesji.
Struktura zajęć związana ze studium tego przypadku będzie w przybliżeniu następująca:

> Lekcja 1: Wprowadzenie do projektu De Facto i jego ogólnych założeń, dyskusja na temat znaczenia fałszywych informacji. Wyczucie, jakie jest podejście uczniów do tej tematyki (30). Praca indywidualna w celu znalezienia artykułów, które „według nich” są „prawdziwe” (15). Szczegółowe omówienie 4 filarów i zachęcenie uczniów do pracy w grupach lub w parach, aby zastanowili się, co aktualnie rozumieją z omawianych pojęć i co uważają za trudne (30). Wymyślenie po jednym przykładzie, dla każdego filaru. Praca grupowa na tym, jakie materiały wspierające udało im się znaleźć podczas poprzedniej sesji (15). Dekonstrukcja niektórych przedstawionych pomysłów. Dzielenie się wiadomościami na temat wpływu dezinformacji i celowego wprowadzania w błąd. Praca domowa: wymyśl, jak można nauczyć tej idei innych (15-30).

> Lekcja 2: Przedstaw grę analogową i poświęć trochę czasu na wypróbowanie jej w grupach (60). Dyskusja plenarna na temat tego, jak bardzo jest/nie jest skuteczna. Zaproponowanie jednego ulepszenia gry. Wprowadzenie wersji cyfrowej i zezwolenie na wypróbowanie jej (30). Omówienie kilku pomysłów z nią związanych i poznanie opinii uczniów na jej temat. Wypróbowanie aplikacji i analiza odczuć na jej temat. Omówienie procesu oraz odczuć uczniów w odniesieniu do celowego wprowadzania w błąd, błędnych informacji i dezinformacji oraz ich wiedzy jak można rozwiązać te problemy, wykorzystując elementy projektu De Facto. Poznanie ich zdania na temat tego, co według nich przyniesie im przyszłość (30).

Filary De Facto

Motywowane poznanie: Sesja pytań i odpowiedzi z uczniami w celu ustalenia czy preferują niektóre fałszywe informacje od innych. Jaka jest motywacja, jeśli w ogóle występuje, która napędza akceptację lub w inny sposób wzmacnia psychologiczny charakter informacji.

Przyczynowość systemowa: Rozpoczęcie badania w małych grupach, na temat tego czy istnieją powiązania między różnymi formami informacji generowanymi przez sztuczną inteligencję. Jaki jest związek przyczynowy, jeśli jakiś istnieje?

Ramy i framing: Wykorzystaj dyskusję w klasie na temat pojęć, aby stworzyć ramę odniesienia do dalszej pracy.

Ramy równoważności i nacisku: Zbadaj w ramach grup czy istnieje równoważność, aby materiał był bardziej akceptowalny.

Dodatkowe narzedzia on-line

De Facto app

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.