De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: Artificiële intelligentie

Artificiële

intelligentie

Aanbevolen voor: vanaf 16 jaar

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: artificial intelligence, technology, robots, fake news

Tips voor docenten

Bouwsteen 1. Wat is artificiële intelligentie?

Waarom is AI belangrijk. Wat zijn de basisconcepten van AI en hoe beïnvloedt AI ons leven.

Voorgestelde bronnen

1.Boston dynamics robot uprising
https://www.theverge.com/tldr/2019/6/17/18681682/boston-dynamics-robot-uprising-parody-video-cgi-fake [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Robo-journalism: How a computer describes a sports match
https://www.bbc.co.uk/news/technology-34204052 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Ready for robot lawyers: how students can prepare for the future of law
https://www.theguardian.com/law/2017/jul/31/ready-for-robot-lawyers-how-students-can-prepare-for-the-future-of-law [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. 5 ways AI changes tax
http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/5-ways-ai-changes-tax/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

Video

Watson computer wins at Jeopardy

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

Inzicht krijgen in hoe AI gebruikt kan worden om informatie te veranderen, te beïnvloeden en desinformatie te creëren.

Voorgestelde lesmethoden

Hoe de les opgebouwd wordt laten we aan de keuze van de leraars. Als suggestie hebben we deze case met een vrij traditionele manier van lesgeven opgebouwd:
> klassikale introductie van de begrippen en de peilers
> begeleid leren in kleinere groepen
> tussendoor regelmatig een korte quiz
> aan het einde van de les een klassikaal besluit

Voorgestelde leeractiviteiten

Duurtijd: 2 lesblokken van 1,5 tot 2 uur.

> Lesblok 1:
- Inleiding tot het De Facto materiaal en de algemene doelstellingen van het project - De begrippen mis- en desinformatie kaderen
- Bespreken van de 4 pijlers
- De studenten zoeken in groep voorbeelden ter ondersteuning van elk van de pijlers

> Lesblok 2:
Toepassen van de inhoud van deze lessenreeks (AI) met behulp van het analoge en het digitale spel dat door De Facto is ontwikkeld
- Introduceren van het analoge spel
- Introduceren van het digitale spel

De Facto pijlers

Gemotiveerde Cognitie: Bepalen hoe studenten omgaan met desinformatie, in het bijzonder gegenereerd via AI

Systemische Oorzaak: Onderzoeken of er verbanden zijn tussen verschillende vormen van informatie die door AI worden gegenereerd.

Frames en framing: Hoe worden we via AI gedwongen om op een bepaalde manier te kijken
Zoeken naar overeenkomsten en het benadrukken van specifieke informatie.
Hoe gebruikt AI verbanden en het benadrukken van bepaalde informatie om het materiaal geloofwaardig te maken.

Bijkomend werkmateriaal

De Facto app
Analoog bordspel en De Facto kaarten.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.