Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

 

 

Studium przypadku: Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Polecane dla: uczniowie w wieku 16 lat lub starsi

Dostępne elementy: 4

Tagi: sztuczna inteligencja, technologia, roboty, fałszywe wiadomości

Pigułki wiedzy 2. Jak powstaje sztuczna inteligencja?

Głębsze zanurzenie w technologii stojącej za sztuczną inteligencją. Zbadanie niektórych funkcji, dzięki którym sztuczna inteligencja jest skuteczna i jakie są możliwe kierunki jej rozwoju.

Rekomendowane źródła

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Zastosowanie nauki o sztucznej inteligencji do analizy wykorzystanej technologii.
2. Dokonywanie świadomych wyborów dotyczących efektu i wpływu technologii.

Rekomendowane metody nauczania

Planujemy zastosować standardowe praktyki:
> Instruktor prowadzi sesje, aby przedstawić pomysły i ukierunkować dyskusje.
> Praca w małych grupach, aby umacniać i wspierać uczenie się.
> Krótkie quizy dla zabawy i wzmocnienia.
> Sesje plenarne w celu sprawdzenia zrozumienia
.

 

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

1.5 do 2 godzin na lekcję w ciągu 2 sesji. Struktura zajęć związana ze studium tego przypadku będzie w przybliżeniu następująca:

> Lekcja 1: Przegląd celów poprzedniej lekcji i samego procesu uczenia się oraz pytania i odpowiedzi dotyczące dotychczasowych przemyśleń i refleksji (15). Wprowadzenie nowego tematu o technologii stojącej za sztuczną inteligencją oraz o ludziach, którzy ją tworzą (30). Praca w małych grupach nad ćwiczeniem, które ma pomóc uczniom we wskazaniu, które technologie rozumieją i pomóc ocenić jak one działają (15). Dyskusja w klasie szczegółowo opisująca technologie z przykładami z Internetu (30).

> Lekcja 2: Dyskusja klasowa na temat technologii i artykułów na temat dostrzegania pozytywnych stron technologii przez ludzi (30). Praca grupowa uczniów, aby w ramach zespołów zanotować i przedyskutować, jaką posiadają technologię i na ile sztuczna inteligencja jest kontrolowana (15). Dyskusja w klasie oraz pytania i odpowiedzi dotyczące wyników analizy oraz wyjaśnienie jej znaczenia (15). Dyskusja klasowa na temat nacisku i równoważności w celu sprawdzenia zrozumienia i zastosowania (15). Krótki, oparty na zabawie quiz na temat materiałów, aby sprawdzić zrozumienie i wspomóc dyskusję (15). Dyskusja na temat znalezionych informacji (15). Sesja plenarna poświęcona ocenie dotychczasowych efektów uczenia się (15).

Filary De Facto

Motywowane poznanie: Sesja pytań i odpowiedzi z uczniami w celu ustalenia czy akceptują dominację technologii oraz wpływ, jaki ona może mieć.

Przyczynowość systemowa: Analiza w grupach jak technologa umożliwia tworzenie i przesyłanie fałszywych materiałów.

Ramy i framing: Opinia klasy na temat ślepej akceptacji technologii przez większość i tego, jaki to ma wpływ.

Równoważność i ramy nacisku: Analiza w ramach grup czy istnieje równoważność, aby materiał był bardziej akceptowalny.

Dodatkowe narzedzia on-line

De Facto app

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.